A new version of MODTRIM II - An overview of the model for short-term forecasts [Working Paper 05-14]

Deze working paper beschrijft de nieuwe versie van MODTRIM II, het macroeconomisch kwartaalmodel van het FPB voor het maken van kortetermijnvooruitzichten. De kortetermijnvooruitzichten worden driemaal per jaar gepubliceerd onder de benaming ‘economische begroting’, omdat ze door de federale regering gebruikt worden voor de opmaak van haar begroting en voor begrotingscontroles. Deze working paper bevat geen volledige beschrijving van het model, maar richt zich vooral op de specificatie en de schattingsresultaten van de gedragsvergelijkingen.

  Verwante documenten

None

  PDF & Download

Datum

  Publicatietype

Planning & Working Papers

Please do not visit, its a trap for bots