Page Title

Publicaties

Om de transparantie en informatieverstrekking te bevorderen, publiceert het FPB regelmatig de methoden en resultaten van zijn werkzaamheden. De publicaties verschijnen in verschillende reeksen, zoals de Vooruitzichten, de Working Papers en de Planning Papers. Sommige rapporten kunnen ook hier geraadpleegd worden, evenals de nieuwsbrieven van de Short Term Update die tot 2015 werden gepubliceerd. U kunt op thema, publicatietype, auteur en jaar zoeken.

Evaluatie van de btw-verlaging op elektriciteit voor huishoudelijk gebruik [OP20150723]

In het Koninklijk Besluit van 21 maart 2014 (B.S. 27.03.2014, blz. 26734-26739) dat de btw-voet op de levering van elektriciteit aan huishoudelijke afnemers verlaagt van 21% tot 6%, wordt bepaald dat deze maatregel door de Ministerraad moet geëvalueerd worden tegen ten laatste 1 september 2015. Dit rapport reikt daartoe een raming van de macro-economische en budgettaire impact van de maatregel aan.

Toen besloten werd om de btw‐voet op elektriciteit voor huishoudelijk gebruik te verlagen van 21% tot 6% vanaf april 2014, werd onder andere rekening gehouden met een rapport van de Expertengroep “Concurrentievermogen en Werkgelegenheid” (EGCW)1. Artikel 3 van het KB van 21 maart 2014 tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 4 en 20 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde2, dat de verlaging van de btw‐voet op elektriciteit invoert, bepaalt dat die maatregel tegen ten laatste 1 september 2015 dient geëvalueerd te worden door de ministerraad op basis van een rapport van de EGCW. Aangezien de EGCW momenteel niet actief is, werd dit rapport opgesteld onder verantwoordelijkheid van het Federaal Planbureau

Het KB van 21 maart 2014 stelt dat de evaluatie dient te gebeuren vanuit het perspectief van duurzame ontwikkeling (economisch, sociaal, leefmilieu) evenals vanuit budgettair perspectief. Aangezien we momenteel weinig redenen zien om een update te maken van de “impact per inkomensdeciel” (m.a.w. de impact van de btw‐verlaging op de koopkracht van verschillende bevolkingsgroepen, gerangschikt volgens de hoogte van hun inkomen), wordt in dit rapport enkel een update van de derde variant (“Variante 1 aménagée: non application de la baisse de TVA pour les branches non assujetties”, zie blz. 20‐23 van het rapport) besproken.

In wat volgt zal eerst de specificatie van de variant worden besproken. Daarna wordt ingegaan op de wijzigingen die de maatregel impliceert voor het verloop van de gezondheidsindex en de indexering van lonen en sociale uitkeringen. In 2013 bleek reeds dat die gevolgen cruciaal zijn voor een juiste interpretatie van de begrotingsresultaten. Nadien komen de impact op de voornaamste macroeconomische parameters en de impact op de openbare financiën aan bod.

  Verwante documenten

None

  Beschikbare gegevens

None

  Thema's

None

  JEL

None

  Keywords

None

  PDF & Download

  Auteurs


 
A : Auteur, C : Contribuant

Datum

  Publicatietype

Report

Please do not visit, its a trap for bots