Vooruitzichten tot 2010 voor de uitstoot van broeikasgassen in België : Een actualisering [Working Paper 09-04]

Het doel van deze nota is geactualiseerde vooruitzichten voor de broeikasgasemissies te geven voor België tot 2010 met behulp van het macrosectoraal model hermes.

De herziene richtlijnen van de unfccc stipuleren dat minstens drie verschillende scenario’s moeten worden gepresenteerd:

  • een scenario zonder maatregelen, beginnend tussen 1990 en 1995;
  • een scenario met maatregelen (reeds ingevoerde en toekomstige maar reeds besliste maatregelen);
  • een scenario met aanvullende maatregelen.

Dit rapport stelt een actualisering voor van het tweede scenario (met maatregelen). Een nieuw scenario ‘met bijkomende maatregelen’ zal ontwikkeld worden in de loop van 2004, parallel met de evaluatie en de verwachte aanpassing van de nationale klimaatpolitiek.

  Verwante documenten

None

  PDF & Download

  Auteurs

Francis Bossier (A), ,
 
A : Auteur, C : Contribuant

Datum

  Publicatietype

Planning & Working Papers

Please do not visit, its a trap for bots