Page Title

Publicaties

Om de transparantie en informatieverstrekking te bevorderen, publiceert het FPB regelmatig de methoden en resultaten van zijn werkzaamheden. De publicaties verschijnen in verschillende reeksen, zoals de Vooruitzichten, de Working Papers en de Planning Papers. Sommige rapporten kunnen ook hier geraadpleegd worden, evenals de nieuwsbrieven van de Short Term Update die tot 2015 werden gepubliceerd. U kunt op thema, publicatietype, auteur en jaar zoeken.

Vooruitzichten tot 2010 voor de uitstoot van broeikasgassen in België : Een actualisering [Working Paper 09-04]

Het doel van deze nota is geactualiseerde vooruitzichten voor de broeikasgasemissies te geven voor België tot 2010 met behulp van het macrosectoraal model hermes.

De herziene richtlijnen van de unfccc stipuleren dat minstens drie verschillende scenario’s moeten worden gepresenteerd:

  • een scenario zonder maatregelen, beginnend tussen 1990 en 1995;
  • een scenario met maatregelen (reeds ingevoerde en toekomstige maar reeds besliste maatregelen);
  • een scenario met aanvullende maatregelen.

Dit rapport stelt een actualisering voor van het tweede scenario (met maatregelen). Een nieuw scenario ‘met bijkomende maatregelen’ zal ontwikkeld worden in de loop van 2004, parallel met de evaluatie en de verwachte aanpassing van de nationale klimaatpolitiek.

  Verwante documenten

    None

  Beschikbare gegevens

None

Please do not visit, its a trap for bots