Page Title

Publicaties

Om de transparantie en informatieverstrekking te bevorderen, publiceert het FPB regelmatig de methoden en resultaten van zijn werkzaamheden. De publicaties verschijnen in verschillende reeksen, zoals de Vooruitzichten, de Working Papers en de Planning Papers. Sommige rapporten kunnen ook hier geraadpleegd worden, evenals de nieuwsbrieven van de Short Term Update die tot 2015 werden gepubliceerd. U kunt op thema, publicatietype, auteur en jaar zoeken.

Budgettaire vooruitzichten 2018-2023 van de gefedereerde entiteiten [ OPREP190418 - ]

In de versie van maart 2018 van de ‘Economische vooruitzichten 2018-2023’ wordt een projectie van het vorderingensaldo van het geheel van de gemeenschappen en gewesten voorgesteld. Dit rapport geeft een opsplitsing van dat vorderingensaldo, waarbij enkel de saldi van de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kort worden belicht. De cijfers in dit rapport zullen worden geactualiseerd bij de publicatie van de ‘Economische vooruitzichten 2018-2023’ in juni 2018 en bij de ‘Regionale economische vooruitzichten 2018-2023’ in juli 2018.

  Auteurs

Gemeenschappelijke publicatie
 
A : Auteur, C : Contribuant

  Publicatietype

Vooruitzichten

De vooruitzichten presenteren de toekomstige evoluties in België, zowel in socio-economische, budgettaire en energiedomeinen als voor de transportvraag.

De versie van maart 2018 van de economische middellangetermijnvooruitzichten van het FPB presenteert onder meer de hypothesen met betrekking tot de overheidsfinanciën en de projecties van de begrotingssaldi voor elk van de vier deelsectoren van de gezamenlijke overheid (federale overheid, gemeenschappen en gewesten, lagere overheid en sociale zekerheid). Hoewel de methodologie en bepaalde hypothesen gemeenschappelijk zijn voor alle gefedereerde entiteiten, worden per gemeenschap en gewest specifieke hypothesen gesteld wanneer dat nodig is. Deze publicatie vergelijkt de evolutie van het begrotingssaldo van het geheel van de gemeenschappen en gewesten zoals die wordt voorgesteld in de bovenvermelde publicatie en die van elk van de individuele gefedereerde entiteiten die een voldoende groot aandeel hebben in de begroting om een stempel te drukken op de evolutie van het geheel, d.w.z. de Vlaamse Gemeenschap (waaronder het Vlaams Gewest), het Waals Gewest, de Franse Gemeenschap en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Die vier entiteiten vertegenwoordigen immers ongeveer 95 % van de ontvangsten en uitgaven van het geheel van de gemeenschappen en gewesten.

Deze publicatie omvat een inleidend deel over de gemeenschappelijke hypothesen en de basismethodologie die is toegepast om die projecties op te stellen, gevolgd door vier delen die elk in het teken staan van één van de vier bovenvermelde gefedereerde entiteiten en tot slot een samenvatting. De delen met betrekking tot de gefedereerde entiteiten bevatten de specifieke hypothesen (die grotendeels in extenso zijn overgenomen van de tekst van de ‘Economische vooruitzichten 2018-2023’ – versie van maart 2018) en de projectie van het begrotingssaldo die kort wordt besproken.

De cijfers in dit rapport worden geactualiseerd bij de publicatie van de ‘Economische vooruitzichten 2018-2023’ van juni 2018 en bij de ‘Regionale economische vooruitzichten’ van juli 2018.

  Verwante documenten

    None

  Beschikbare gegevens

None

Please do not visit, its a trap for bots