Input-outputtabellen 2015 [OTH_IOT2015]

Overeenkomstig de wet van 21 december 1994 is het Federaal Planbureau (FPB), binnen het kader van het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR), verantwoordelijk voor de opmaak van de vijfjaarlijkse input-outputtabellen. In deze publicatie worden de input-outputtabellen tegen lopende prijzen voor het jaar 2015 voorgesteld, opgesteld volgens de ESR 2010-methodologie en in NACE REV. 2/ CPA 2.1.

  PDF & Download

  Auteurs

Gemeenschappelijke publicatie
 
A : Auteur, C : Contribuant

Datum

  Publicatietype

Others

Please do not visit, its a trap for bots