Levenscycluskostenanalyse van elektrische auto’s in vergelijking met diesel- en benzineauto’s in België [REP_VHSTCOBEV_12036]

We vergelijken de levenscycluskost van elektrische wagens met deze van diesel- en benzine-wagens. “Kleine” elektrische wagens hebben alleen een lagere levenscycluskost voor een levensduur die hoger ligt dan de normale planningshorizon bij de aankoop van auto’s. “Middelgrote” elektrische wagens hebben een lagere levenscycluskost dan conventionele wagens indien de afstand afgelegd over hun totale levensduur lang genoeg is. Voor “grote” elektrische wagens is deze kost zelfs groter voor elke redelijke waarde van de gebruiksprofielen.

  Verwante documenten

None

  PDF & Download

  Auteurs


 
A : Auteur, C : Contribuant

Datum

  Publicatietype

Report

Please do not visit, its a trap for bots