Page Title

Publicaties

Om de transparantie en informatieverstrekking te bevorderen, publiceert het FPB regelmatig de methoden en resultaten van zijn werkzaamheden. De publicaties verschijnen in verschillende reeksen, zoals de Vooruitzichten, de Working Papers en de Planning Papers. Sommige rapporten kunnen ook hier geraadpleegd worden, evenals de nieuwsbrieven van de Short Term Update die tot 2015 werden gepubliceerd. U kunt op thema, publicatietype, auteur en jaar zoeken.

Duurzame ontwikkeling en bestaansmiddelen voor oudere inactieven : een verkenning [Working Paper 17-04]

Deze Working Paper verkent vanuit een perspectief van duurzame ontwikkeling de gevolgen van de verwachte bevolkingsveroudering op het verzekeren van bestaansmiddelen voor oudere inactieven. Dat gebeurt in het bijzonder voor de meer ontwikkelde landen waaronder België. De analyseschema's die gebruikelijk zijn voor duurzame ontwikkeling vormen het uitgangspunt én rode draad van deze paper (Federaal Planbureau, 1999; 2002).

Hoofdstuk 1 situeert de veroudering van de bevolking en het verzekeren van bestaansmiddelen voor oudere inactieven in de context van duurzame ontwikkeling en verklaart de structuur van de paper.

Hoofdstuk 2 verkent, beschrijft en analyseert de veroudering van de bevolking evenals de parameters die het bepalen.

Hoofdstuk 3 doet dit voor de gevolgen van deze demografische transitie op het verzekeren van bestaansmiddelen van oudere inactieven. De economische, sociale en institutionele aspecten ervan komen aan bod.

Hoofdstuk 4 beschrijft en analyseert het recente mondiale, Europese en het Belgische federale beleid ten aanzien van de veroudering van de bevolking en van de gevolgen ervan op het verzekeren van bestaansmiddelen voor oudere inactieven.

Hoofdstuk 5 sluit deze paper af met een conclusie.

Verschillende medewerkers van het Federaal Planbureau waren betrokken bij de realisatie van deze Working Paper. Hun (beleids)expertise op het vlak van duurzame ontwikkeling én op het vlak van diverse aspecten van sociale bescherming, waaronder demografie en pensioenbeleid, was bijzonder nuttig. De auteur staat erop hen, evenals de directie van het Federaal Planbureau, te bedanken voor hun kritische kanttekeningen.

  Verwante documenten

None

  Thema's

  JEL

None

  Keywords

None

  PDF & Download

  Auteurs


 
A : Auteur, C : Contribuant

Datum

  Publicatietype

Planning & Working Papers

Please do not visit, its a trap for bots