Prospectieve sterftequotiënten [Working Paper 20-04]

Deze studie biedt een originele benadering aan voor de projectie van sterftequotiënten.  Hierbij wordt er een beroep gedaan op twee verschillende methodes. Voor de leeftijden waarvoor een duidelijke trend kan worden waargenomen, maakt de eerste methode gebruik van klassieke ramings- en afvlakkingsmethodes van de quotiënten per leeftijd. Voor de hogere leeftijden waarover de gegevens onregelmatiger zijn, steunt de tweede methode op  een wiskundige formulering die de resultaten van de eerste methode doortrekken op een harmonieuze manier.

De verkregen projecties van de sterftequotiënten werden vergeleken met de resultaten van de Lee-Carter-methode. Die resultaten werden berekend door de ucl op basis van dezelfde gegevens. De twee benaderingen zijn weliswaar methodologisch verschillend, maar leveren gelijkaardige resultaten op.


De bekomen resultaten werden geanalyseerd en vergeleken met vroegere oefeningen. Vervolgens werden ze gebruikt om de levensverwachting per generatie te berekenen tot in 2100.

  Thema's

  JEL

None

  Keywords

None

  PDF & Download

  Auteurs

Micheline Lambrecht (A),
 
A : Auteur, C : Contribuant

Datum

  Publicatietype

Planning & Working Papers

Please do not visit, its a trap for bots