Page Title

Publicaties

Om de transparantie en informatieverstrekking te bevorderen, publiceert het FPB regelmatig de methoden en resultaten van zijn werkzaamheden. De publicaties verschijnen in verschillende reeksen, zoals de Vooruitzichten, de Working Papers en de Planning Papers. Sommige rapporten kunnen ook hier geraadpleegd worden, evenals de nieuwsbrieven van de Short Term Update die tot 2015 werden gepubliceerd. U kunt op thema, publicatietype, auteur en jaar zoeken.

De SDG’s tegen 2030 realiseren: de tijd dringt - Federaal rapport inzake duurzame ontwikkeling 2024 [ REP_TFD02024_13017 - ]

Het rapport beschrijft en evalueert het gevoerde beleid door de uitvoering van het Federaal plan duurzame ontwikkeling, dat de regering in 2021 goedkeurde, te onderzoeken. De uitvoering van het plan wordt geëvalueerd door berekening van de indicator over de uitvoering van het Federaal plan 2021, en via acht casestudies over maatregelen uit dat plan. Het rapport beschrijft en evalueert ook de bestaande toestand.

  Auteurs

Gemeenschappelijke publicatie
 
A : Auteur, C : Contribuant

  Publicatietype

Rapporten

Het rapport presenteert de werkzaamheden die het FPB binnen zijn expertisedomeinen verricht op verzoek van overheden of partners. 

  Beschikbare gegevens

None

Please do not visit, its a trap for bots