Page Title

Publicaties

Om de transparantie en informatieverstrekking te bevorderen, publiceert het FPB regelmatig de methoden en resultaten van zijn werkzaamheden. De publicaties verschijnen in verschillende reeksen, zoals de Vooruitzichten, de Working Papers en de Planning Papers. Sommige rapporten kunnen ook hier geraadpleegd worden, evenals de nieuwsbrieven van de Short Term Update die tot 2015 werden gepubliceerd. U kunt op thema, publicatietype, auteur en jaar zoeken.

Un redéploiement fiscal au service de l'emploi en Europe - Réduction du coût salarial financée par une taxe CO2/énergie. [Planning Paper 65]

  PDF & Download

  Auteurs

Francis Bossier (A), , Thierry Bréchet (A), L. Lemiale (ERASME, Université Paris I et Ecole Centrale de Paris) (A), Catherine Streel (A), , P. Zagamé (ERASME, Université Paris I et Ecole Centrale de Paris) (A)
 
A : Auteur, C : Contribuant

Datum

  Publicatietype

Planning & Working Papers

Please do not visit, its a trap for bots