The Belgian environment industry (1995-2005) [Working Paper 07-09]

Deze studie geeft een overzicht van de evolutie van de omvang, de samenstelling en het economisch belang van de milieu-industrie in België tussen 1995 en 2005. Ze toont welke industrieën betrokken zijn en welke milieudomeinen het belangrijkst zijn.

  PDF & Download

  Auteurs

Lies Janssen (A),
 
A : Auteur, C : Contribuant

Datum

  Publicatietype

Planning & Working Papers

Please do not visit, its a trap for bots