Milieuverklaring van het Federaal Planbureau 2018-2020 - 2019 (gegevens 2018) [EMAS_012_1]

Het personeel en de directie van het Federaal Planbureau zijn zich bewust van de impact van hun activiteiten op het leefmilieu en ondernamen sinds meer dan 10 jaar een groot aantal initiatieven op dat vlak. Onze organisatie doet al het mogelijke om haar negatieve (positieve) impact op het leefmilieu verder te verminderen (vermeerderen) en zal deze inspanningen ook in de toekomst blijven verderzetten.

Een officieel erkend en extern geverifieerd milieuzorgsysteem vormt de beste waarborg voor het continu verbeteren van onze milieu-impact. Het directiecomité van het Federaal Planbureau heeft dan ook reeds in 2002 besloten om zich in te schrijven in het kader van het label ecodynamische onderneming van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en kreeg bij toetreding onmiddellijk twee sterren. De sindsdien ondernomen inspanningen werden ondertussen in 2008 beloond met een derde ster wat in 2012 en 2015 bevestigd werd.

Sinds 2006 kadert het Federaal Planbureau haar leefmilieustrategie eveneens binnen het Eco-Manage-ment and Audit Scheme (EMAS). Dit Europees milieuzorgsysteem biedt een structureel kader dat de concrete opvolging van de vooropgestelde milieudoelstellingen en -acties mogelijk maakt op lange termijn.

  Verwante documenten

  Thema's

None

  JEL

None

  Keywords

None

  PDF & Download

  Auteurs

Gemeenschappelijke publicatie, , Anne-Louise Dhondt (C), , , ,
 
A : Auteur, C : Contribuant

Datum

  Publicatietype

Others

Please do not visit, its a trap for bots