Page Title

Publicaties

Om de transparantie en informatieverstrekking te bevorderen, publiceert het FPB regelmatig de methoden en resultaten van zijn werkzaamheden. De publicaties verschijnen in verschillende reeksen, zoals de Vooruitzichten, de Working Papers en de Planning Papers. Sommige rapporten kunnen ook hier geraadpleegd worden, evenals de nieuwsbrieven van de Short Term Update die tot 2015 werden gepubliceerd. U kunt op thema, publicatietype, auteur en jaar zoeken.

Documents (29)

2013

 • NIME Outlook for the World Economy 2013-2024 - Special topic: Fiscal consolidation and euro area growth perspectives 26/12/2013

  Het Federaal Planbureau heeft nieuwe vooruitzichten voor de wereldeconomie opgesteld aan de hand het NIME-model voor de periode 2013-2024. Die vooruitzichten voorspellen een beperkt economisch herstel tussen 2013 en 2016. In de loop van die periode zou de output gap van de eurozone geleidelijk verdwijnen onder invloed van de economische groei, hoewel de mondiale groei voornamelijk gedragen zou worden door landen die geen deel uitmaken van de EU, noch de Verenigde Staten of Japan. Op langere termijn zou de groei terugvallen als gevolg van een algemene vertraging van de productiviteitsgroei en door ongunstige demografische evoluties.

  Merk op dat deze vooruitzichten niet gebruikt worden als inputs voor de korte- en middellangetermijnvooruitzichten van het Federaal Planbureau voor België. Die maken immers gebruik van internationale vooruitzichten van instellingen zoals de Europese Commissie, de OESO en het IMF.

  NIME 01-13  Publication(en),

2012

 • NIME Outlook for the World Economy 2012-2020 06/08/2012

  De nieuwe vooruitzichten voor de wereldeconomie van het Federaal Planbureau tonen projectieresultaten voor de belangrijkste economische gebieden over de periode 2012-2020. De projectie steunt op een stabiel institutioneel kader binnen de Europese Unie en op het uitblijven van dermate strenge consolidatiemaatregelen dat ze de bbp-groei blijvend zouden beïnvloeden. In een dergelijk kader geeft de projectie voor de eurozone aan dat een matige groei van de finale binnenlandse vraag en een positieve netto-uitvoer een gematigde bbp-groei zouden teweegbrengen over de periode 2012-2020. De economie zou sneller groeien dan de potentiële productie, waardoor de output gap van de eurozone tegen 2017 zou zijn weggewerkt. Het verdwijnen van de output gap zou gepaard gaan met een terugval van de werkloosheidsgraad tot zijn pre-crisisniveau. Tegelijkertijd zouden de particuliere consumptieprijzen sneller stijgen en tegen 2020 een niveau bereiken dat verenigbaar is met de inflatiedoelstelling van de Europese Centrale Bank. De budgettaire consolidatiemaatregelen die in deze projectie gesimuleerd worden, zouden leiden tot primaire overschotten die een verlaging van de publieke schuldgraad in procent van het bbp mogelijk maken.

  NIME 01-12  Publication(en),

2010

 • The NIME Outlook for the World Economy : Medium-Term Prospects for the World Economy - Period 2010-2018 24/08/2010

  At the time of writing, and although certain segments of financial markets do not yet seem to have returned to their normal, pre‐global financial crisis, functioning, it appears that the wide‐spread and massive policy initiatives of the past year have managed to avert any systemic financial meltdown and limit the depth of the world‐wide recession. Indeed, monetary policy, financial policy, the fiscal stimulus plans that began to be implemented in 2009 and the simultaneous boost from countries’ automatic fiscal stabilisers, all managed to limit the scale of the downturn in real GDP and employment levels. The downturn is also thought to have been limited in OECD countries due to the unexpected resilience of GDP growth in emerging market economies such as China, Brazil and India, who helped to prop up OECD activity by helping to contain the decline in world trade.

  In early 2010, policy has remained supportive on all fronts, fiscal, monetary and financial. However, with respect to fiscal policy in particular, after the massive public interventions of 2009, the time has come to look at the effects that these initiatives have had, both in terms of their support to the economy, but also in terms of their effects on countries’ budget deficits and debts and the exit strategies. A difficult balance must be struck between the necessary continued public support for the economy as long as output gaps and unemployment rates remain high, and the medium‐run adjustments to public deficit and debt trajectories.

  The current scenario is one where governments withdraw public support from the economy gradually without compromising the recovery. Over the medium term, public deficits do not explode. Real GDP growth picks up as the private sector begins to drive the recovery. In the euro area, we see the emergence of structural current account surpluses. In the United States, there is low inflation and a rebalancing of the current account deficit. In Japan, unfavourable demographic trends lead to low GDP growth; furthermore, the country is projected to continue down a path of deflation throughout the projection period.

  NIME 01-10  Publication(en),

2009

 • Nime Policy Brief - Fiscal Stabilisation Plans and the Outlook for the World Economy 20/04/2009

  De wereldeconomie kreeg sinds augustus 2007 te kampen met een ernstige economische en financiële crisis. Welke hoop kunnen we hebben in de budgettaire relanceplannen nu de recessie een wereldwijd fenomeen is geworden? Zullen de in de VS en de eurozone besliste en geïmplementeerde relanceplannen adequaat blijken in het licht van de huidige systemische financiële crisis? Dit document voorziet een evaluatie van de doeltreffendheid van het budgettaire beleid en de huidige relanceplannen. Het geeft aan dat, alhoewel de budgettaire maatregelen ongetwijfeld nuttig zijn in het beperken van de schaal en de duur van de crisis, ze onvoldoende zullen blijken om een langdurige recessie gevolgd door matige heropleving te vermijden. Ten einde de doeltreffendheid van de relanceplannen te maximaliseren zouden deze moeten gepaard gaan met een soepel monetair beleid. Om de heropleving te versnellen en te ondersteunen zouden het budgettair en monetair beleid bovendien moeten aangevuld worden met maatregelen die de gezondmaking van de bancaire en financiële sectoren beogen.

  NIME 01-09  Publication(en),

2008

 • The NIME Outlook for the World Economy - Medium-Term Prospects for the World Economy - Period 2008-2015 17/09/2008

  Het Federaal Planbureau presenteert zijn nieuwe mondiale macro-economische projectie 2008-2015 in de publicatie "The NIME outlook for the World Economy" van augustus 2008. Het document bevat eveneens een thematische focus, gewijd aan de evolutie van de Amerikaanse residentiële vastgoedmarkt.

  Het in deze mondiale projectie voorgestelde scenario werd opgesteld op basis van de gegevens over de mondiale economie die midden augustus 2008 beschikbaar waren. De gekozen internationale economische omgeving in de nieuwe Belgische economische vooruitzichten van 12 september 2008 is gebaseerd op meer recente internationale hypothesen, met name wat betreft de bbp-groei in de eurozone in 2008.

  Onze scenario voorziet dat de bbp-groei in de eurozone 1,5 % zou bedragen in 2008 en slechts 1% in 2009. De economische groei zou gemiddeld 1,6 % bedragen in de periode 2008-2015, maar zou beperkt blijven door zowel de daling van de bevolking op arbeidsleeftijd als door de capaciteitsbeperkingen in de privé-sector. Deze aanbodbeperkingen zullen de monetaire autoriteiten ertoe aanzetten om de basisrente te verhogen. De bbp-groei in de VS zou dit jaar 1,8 % bedragen en zou op nauwelijks 2% uitkomen in de periode 2008-2015. De groei zou in 2011 vertragen omwille van het uitdoven van enkele belangrijke belastingverlagingen. In Japan zou de bbp-groei 1% bereiken in 2008, maar terugvallen tot 0,4 % in 2009. Het bbp zou aan een relatief traag tempo van gemiddeld 0,9 % groeien in de periode 2008-2015. De Japanse economische groei zou snel teruglopen door de vergrijzing van de bevolking en de daling van het arbeidsaanbod.

  NEO 02-08  Publication(en),

2007

 • The NIME Outlook for the World Economy 2007-2013 10/09/2007

  This August 2007 issue of the NIME Outlook for the World Economy presents a 2007-2013 macroeconomic projection for the major areas of the world. The outlook was produced using NIME, the Belgian Federal Planning Bureau’s macroeconometric world model. This issue includes a number of essential stochastic results relative to our new outlook, as well as an assessment of other less easily quantifiable risks that are currently seen to weigh on the outlook. The major technical assumptions behind the outlook and a brief description of the NIME model are presented in the appendix.

  NEO 02-07  Publication(en),

 • The NIME Outlook for the World Economy 2007-2013 13/02/2007

  The January 2007 issue of the NIME Outlook for the World Economy presents a 2007-2013 macroeconomic projection for the major areas of the world. The outlook was produced using NIME, the Belgian Federal Planning Bureau’s macroeconometric world model. This issue also includes a number of essential stochastic results concerning the new world economic outlook. The major technical assumptions behind the outlook as well as a brief description of the NIME model are presented in the appendix.

  NEO 01-07  Publication(en),

2006

 • The NIME Outlook for the World Economy 2006-2012 05/09/2006

  The August 2006 issue of the NIME Outlook for the World Economy presents a 2006-2012 macroeconomic projection for the major areas of the world. The outlook was produced using NIME, the Belgian Federal Planning Bureau’s macroeconometric world model. This issue features a stochastic evaluation of its world economic outlook. The major technical assumptions behind the outlook as well as a brief description of the NIME model are presented in the appendix.

  NEO 02-06  Publication(en),

 • An Evaluation of the Risks Surrounding the 2006-2012 NIME Economic Outlook : Illustrative Stochastic Simulations 15/04/2006

  In this Working Paper, we describe how we used stochastic simulation to evaluate the risks surrounding the January 2006 nime Economic Outlook (neo) for the world economy. We summarise the main results by showing confidence intervals around the baseline projection as well as probabilities that certain events will occur. The results presented in this Working Paper are of an illustrative nature and do not constitute an update of the January 2006 nime Economic Outlook.

  Working Paper 02-06  Publication(en),

2005

 • Monetary Policy, Asset Prices and Economic Growth in the World Economy over the 1995-2004 Period : A counterfactual simulation with the NIME Model 29/12/2005

  Over the 1995-2004 period, the evolution of stock market indices in the United States and Europe exhibited a distinct boom-and-bust pattern, rising dramatically during the second half of the 1990s and falling sharply at the turn of the century. These changes in asset prices affected household wealth and the financing cost of investments, so that the period of rising asset prices was also characterised by strong economic growth, while the period of falling asset prices saw weaker growth. As equity markets were largely driven by “irrational exuberance” in the second half of the 1990s, it is sometimes argued that, in order to foster a more balanced growth path, the monetary authorities in the United States and the euro area should have targeted changes in a price index which not only includes contemporaneous consumer prices but also asset prices.

  In this Working Paper we assess the worldwide macroeconomic implications of an interest rate rule whereby the major central banks of the world target not only changes in the traditional consumer price index but also changes in asset prices. We do this by simulating the nime model over the 1995-2004 period with an interest rate rule similar to the well-known Taylor rule, but augmented for changes in asset prices.

  Working Paper 17-05  Publication(en),

 • The Macroeconomic Effects of an Oil Price Shock on the World Economy : A Simulation with the NIME Model 08/04/2005

  In this Working Paper, we use the nime model to assess the macroeconomic effects of an oil price shock on the world economy. We start with an overview of the nime model, and a presentation of our modelling of oil price shocks. Next, we examine the effect of a permanent 25 per cent increase in the price of oil, under the assumption that the shock is caused by an increase in the mark-up of the oil price.

  Working Paper 06-05  Publication(en),

 • The NIME Economic Outlook for the World Economy 2005 - 2011 (Also in this issue: the Lisbon Strategy) 21/02/2005

  This Working Paper presents a medium-term macroeconomic outlook for the major economic areas of the world. The outlook was prepared using nime, the Belgian Federal Planning Bureau’s (fpb) macroeconometric world model. The Working Paper also features an assessment of the euro area’s progress towards the European Union’s Lisbon goals for growth and employment, a brief description of the nime model and an appendix outlining the major technical assumptions of this outlook.

  Working Paper 02-05  Publication(en),

2004

 • The NIME Economic Outlook for the World Economy 2004 - 2010 (Also in this issue: oil price shocks) 08/10/2004

  This Working Paper presents a medium-term macro-economic outlook for the major economic areas of the world. The outlook is produced using nime, the Belgian Federal Planning Bureau’s macro-econometric world model. The Working Paper also features an assessment of the effects of a permanent 25 percent increase in the price of oil, a description of the nime model, and an appendix outlining the major technical assumptions of the outlook.

  Working Paper 16-04  Publication(en),

 • The macro-economic effects of labour market reforms in the European Union - Some selected simulations with the NIME model. 10/05/2004

  In this paper, we use the nime model to assess the medium-term macro-economic effects for the European Union (eu) of a one percentage point cut in the social security contribution rate, and a one percentage point increase in the labour participation rate. In the case of a cut in the social security contribution rate, we consider two variants. First, we consider the variant in which the tax cut is ex ante financed by an across the board cut in public outlays. Next, we consider the variant in which the tax cut is ex ante financed by an increase in the indirect tax rates. In the long run, such measures increase unambiguously employment and potential output, thereby raising the standard of living of the eu citizens and reinforcing the sustainability of the social protection system. However, all kinds of rigidities prevent an immediate adjustment towards the new equilibrium, so that economic activity may be less buoyant in the medium-term. This paper describes these medium-term effects.

  Working Paper 12-04  Publication(en),

2003

 • An assessment of the risks to the medium-term outlook of the Belgian international economic environment 12/09/2003

  Each year, the Federal Planning Bureau (fpb) prepares a medium-term outlook for the Belgian economy with its macro-econometric hermes model. One of the key inputs of this exercise is a baseline scenario for the Belgian international economic environment, which includes an outlook for the output, imports, prices and financial variables of the major trading partners of Belgium. Traditionally, this international environment is based on the medium-term outlook presented by the European Commission in its Autumn Forecasts or the most recent available medium-term outlook of the Organisation for Economic Co-operation and Development (oecd).

  Working Paper 12-03  Publication(en),

 • The international transmission of shocks - Some selected simulations with the NIME model 01/09/2003

  The macro-econometric nime model is one of the analytical tools used by the Belgian Federal Planning Bureau to improve its understanding of developments in the Belgian international economic environment. This paper shows some concrete applications with this model by analysing the spill-over effects of shocks from the United States (us) to the euro area and the rest of the world. The shocks we investigate are a temporary increase in public expenditures in the us, a us-led world-wide permanent increase in total factor productivity, an increase in the risk premium in the us stock market, and a temporary 1 percentage point increase in the us short-term interest rate. Here, we will discuss how these shocks affect economic activity in the us and how they are transmitted to the euro area. Such an analysis can be useful because it catalogues answers to questions which are often posed by economists who want to assess their medium term projection of the euro area economy.

  Working Paper 09-03  Publication(en),

2002

 • Monetary policy in the euro area - Simulations with the NIME model 01/11/2002

  In this paper, we investigate with a macroeconometric world model how mone-tary policy rules affect economic activity in the euro area. In the economic literature, there is a general consensus that a credible monetary policy rule is to be preferred to discretionary interventions by central banks because monetary surprises can increase expected inflation and worsen economic performance (Kydland and Prescott (1977)). Several monetary policy rules have been proposed, for example, money targeting (Friedman (1956)), inflation targeting (Bernanke et al. (1999)), nominal income targeting (Hall and Mankiw (1994), Frankel and Chinn (1995)), and an interest rate rule that targets inflation and output relative to a reference value (Taylor (1993)). Although the theoretical merits of these rules have been thoroughly discussed in the literature, the empirical investigation of the implications of these rules has only recently commenced (Bryant et al. (1993)).

  Working Paper 11-02  Publication(en),

 1 van 2 
Please do not visit, its a trap for bots