Page Title

Publicaties

Om de transparantie en informatieverstrekking te bevorderen, publiceert het FPB regelmatig de methoden en resultaten van zijn werkzaamheden. De publicaties verschijnen in verschillende reeksen, zoals de Vooruitzichten, de Working Papers en de Planning Papers. Sommige rapporten kunnen ook hier geraadpleegd worden, evenals de nieuwsbrieven van de Short Term Update die tot 2015 werden gepubliceerd. U kunt op thema, publicatietype, auteur en jaar zoeken.

Documents (162)

1998

1997

  • Verkenning van de financiële evolutie van de Sociale Zekerheid tot 2050 01/11/1997

    Heel wat Europese landen zullen binnenkort te lijden hebben onder de vergrijzing van de bevolking als gevolg van twee factoren: een lagere vruchtbaarheid en een hogere levensverwachting. Die twee ontwikkelingen samen zouden in de toekomst leiden tot een belangrijke toename van de afhankelijkheidscoëfficiënt van de ouderen (in België zou deze van 39 percent in 1995 oplopen tot 67 percent in 2050).

    Planning & Working Papers - Planning Paper 83  Publication(fr), Publicatie(nl),

  • Budgettaire kost van een werkloze, van 1983 tot 1997 01/09/1997

    Toen in de loop van de jaren ’70 de werkloosheidscijfers in de meeste industrielanden hoog opliepen, werden talrijke studies gewijd aan de kosten die dit fenomeen met zich meebrengt voor het individu, de overheid, de economie en de gemeenschap.

    Planning & Working Papers - Planning Paper 79  Publication(fr), Publicatie(nl),

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

First page Previous page  6 van 7  Next page Last page
Please do not visit, its a trap for bots