Page Title

Publicaties

Om de transparantie en informatieverstrekking te bevorderen, publiceert het FPB regelmatig de methoden en resultaten van zijn werkzaamheden. De publicaties verschijnen in verschillende reeksen, zoals de Vooruitzichten, de Working Papers en de Planning Papers. Sommige rapporten kunnen ook hier geraadpleegd worden, evenals de nieuwsbrieven van de Short Term Update die tot 2015 werden gepubliceerd. U kunt op thema, publicatietype, auteur en jaar zoeken.

Documents (89)

2003

 • Network industries in Belgium - Economic significance and reform 31/01/2003

  Network industries are industries whose activity involves conveying people, products or information from one place to the other via some kind of physical network. They include transport networks, information networks and utility networks. Network industries basically consist of three types of activity: upstream activities involving the production of core products such as equipment and means of transport; infrastructure activities involving the construction, maintenance and operation of the physical network; downstream activities involving the delivery of network services to final consumers. Network industries have specific characteristics from an economic point of view. Three of these are particularly notable, the last one also from a social perspective.

  Planning & Working Papers - Working Paper 01-03  Publication(en),

2002

 • The impacts of energy and carbon taxation in Belgium - Analysis of the impacts on the economy and on CO2 emissions 20/02/2002

  This working paper brings together three analyses that were carried out by the Federal Planning Bureau at the request of the Secretary of State for Energy and Sustainable Development and the Minister for Consumer Affairs, Public Health and the Environment. It looks at the harmonisation (increase) in energy levies up to the average level in our neighbouring countries and the introduction of a co2 levy. In the case of the co2 levy we analyse both the situation whereby all energy products are taxed and the case where the levy is only applicable to road transport. All policy variants are intended to reduce co2 emissions in Belgium within the context of the Kyoto Protocol. The analyses presented in this working paper were finalized in September 2001.

  Planning & Working Papers - Working Paper 02-02  Publication(en),

2001

 • Energievooruitzichten 2000-2020 - Verkennende scenario’s voor België 15/01/2001

  Deze studie verkent de energiescenario’s voor België tegen 2020. Het hoofddoel bestaat erin om de voornaamste problemen en onzekerheden te identificeren en te bespreken, waarmee het Belgische energiesysteem de komende twintig jaar geconfronteerd zal worden. Voor elk scenario wordt de overeenkomstige co2-uitstoot berekend.

  Planning & Working Papers - Planning Paper 88  Publication(fr), Publicatie(nl),

2000

1998

1995

1993

1992

1990

First page Previous page  4 van 4  Next page Last page
Please do not visit, its a trap for bots