Page Title

Publicaties

Om de transparantie en informatieverstrekking te bevorderen, publiceert het FPB regelmatig de methoden en resultaten van zijn werkzaamheden. De publicaties verschijnen in verschillende reeksen, zoals de Vooruitzichten, de Working Papers en de Planning Papers. Sommige rapporten kunnen ook hier geraadpleegd worden, evenals de nieuwsbrieven van de Short Term Update die tot 2015 werden gepubliceerd. U kunt op thema, publicatietype, auteur en jaar zoeken.

Documents (42)

2006

 • Long term energy and emissions'projections for Belgium with the PRIMES model 20/09/2006

  In the Royal Decree de dato December 6, 2005 (published in the Belgian Official Journal1 of December 19, 2005) the installation of a Commission Energy 2030 was officialised: the Commission is made up of a number of Belgian and foreign experts who will carefully scrutinize the energy future of Belgium on a long term horizon (2030). In order to fulfil this task, it was decided to start from a quantitative, scientific base. Because of the long expertise in modelling and analysing of long term energy projections, the Federal Planning Bureau (FPB) was asked to take up the task of providing the Commission with the necessary input. This input will subsequently be studied by the Commission, as well as complemented with analyses and other activities executed in its bosom.

  This report aims at gathering the work carried out by the FPB in the above framework. The heart of the analysis of the Belgian energy outlook to 2030 is provided by a set of energy scenarios. These scenarios provide a quantitative basis for the analysis of environmental, energy and economic challenges Belgium will be faced with in the coming years. Doing so, the analysis gives a valuable input to the report the Commission Energy 2030 has to deliver to M. Verwilghen, the federal Minister of Energy.

  Others - REPENERGY0601  Publication(en), Addendum(en),

 • Het klimaatbeleid na 2012: Analyse van scenario's voor emissiereductie tegen 2020 and 2050 20/07/2006

  Deze studie werd gemaakt op vraag van de federale minister van Leefmilieu, Dhr. Tobback. In augustus 2005 vroeg hij aan het Federaal Planbureau om scenario’s in verband met de vermindering van de  broeikasgasemissies (BKG) in België tegen 2020 en 2050 uit te werken en te analyseren in het kader van het klimaatbeleid na 2012. De vermindering van BKG-emissies dient overeen te komen met het afbouwtraject dat de Europese Unie voorstelt in het kader van de uitvoering van het raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatveranderingen. Het gaat om een vermindering van 15 à 30% tegen 2020 en van 60 à 80% tegen 2050 tegenover 1990 voor alle ontwikkelde landen.

  Others - Kyoto 2006  Publication(mix),

2005

 • Regionale emissievooruitzichten 07/04/2005

  Het Federaal Planbureau publiceert momenteel in het kader van de middellangetermijnvooruitzichten onder meer projecties in verband met de evolutie van de uitstoot van broeikasgassen in België. Deze projecties gebeuren net als de economische voor België als geheel. Verder worden er door het Federaal Planbureau met de steun van Eurostat eveneens milieurekeningen voor België opgesteld, die heel wat emissiedata bevatten van zowel lucht- als watervervuiling. Het gaat hierbij om de namea Lucht en de namea Water.

  Planning & Working Papers - Working Paper 05-05  Publicatie(nl),

2004

 • Energievooruitzichten voor België tegen 2030 05/04/2004

  De voorliggende publicatie over de Belgische energievooruitzichten op lange termijn is de tweede studie van het Federaal Planbureau over dit thema. De eerste studie met als titel Energievooruitzichten 2000-2020: verkennende scenario's voor België werd gepubliceerd in januari 2001. Gelijkaardige verkennende studies over dit thema worden voorzien voor de komende jaren.

  Planning & Working Papers - Planning Paper 95  Publication(fr), Publicatie(nl),

2003

 • STU 03-03 : Special Topic - Belgian transport outlook to 2010 17/10/2003

  Both confidence indicators and some hard data now suggest that economic activity in the euro area should register a moderate recovery during the last part of 2003. Even if risks are still present, they are more balanced than a few months ago.

  During the last few months, confidence is rising again in Belgium. GDP growth is forecast to pick up slightly in the second half of the year, and amount to 0.9% in 2003. With a far less dynamic pace than was seen during the previous cyclical recoveries in 1996 and 1999, annual average GDP growth should amount to 1.8% next year.

  This year, as a result of the stronger euro and the weakness of the euro area economy, net exports should make a very negative contribution towards economic growth (-0.9%). Real GDP growth should be exclusively driven by domestic demand (1.8%) as a result of the cutback in personal income tax rates and the improvement of business profitability. Next year, domestic demand should grow at the same pace as this year, but GDP growth should be more balanced.

  A gradual improvement in domestic employment is not expected to take place until the last quarter of 2003. In response to this slowly improving labour market situation in 2004, the household savings rate should not begin to decrease until the second half of 2004. Next year, CPI inflation should be by 1.4%, as compared with 1.6% this year. This fall is inspired by the past appreciation of the euro and the moderate development of unit labour costs.

  Short Term Update - Short Term Update 03-03  Publication(en),

2002

2001

 • Energievooruitzichten 2000-2020 - Verkennende scenario’s voor België 15/01/2001

  Deze studie verkent de energiescenario’s voor België tegen 2020. Het hoofddoel bestaat erin om de voornaamste problemen en onzekerheden te identificeren en te bespreken, waarmee het Belgische energiesysteem de komende twintig jaar geconfronteerd zal worden. Voor elk scenario wordt de overeenkomstige co2-uitstoot berekend.

  Planning & Working Papers - Planning Paper 88  Publication(fr), Publicatie(nl),

2000

1990

First page Previous page  2 van 2  Next page Last page
Please do not visit, its a trap for bots