Page Title

Publicaties

Om de transparantie en informatieverstrekking te bevorderen, publiceert het FPB regelmatig de methoden en resultaten van zijn werkzaamheden. De publicaties verschijnen in verschillende reeksen, zoals de Vooruitzichten, de Working Papers en de Planning Papers. Sommige rapporten kunnen ook hier geraadpleegd worden, evenals de nieuwsbrieven van de Short Term Update die tot 2015 werden gepubliceerd. U kunt op thema, publicatietype, auteur en jaar zoeken.

Documents (36)

2004

 • STU 03-04 : Special Topic - The effects of an oil price shock on the Belgian economy and public finances 22/10/2004

  The recovery of Belgian GDP started by mid-2003, driven by an improvement of the worldwide business cycle, which persisted during the first half of this year. As a result, GDP growth should accelerate to 2.4% in 2004 and 2.5% in 2005, after a modest increase of only 1.3% in 2003.

  Economic growth in 2004 should be more balanced than in 2003, when it was boosted entirely by domestic demand and net exports contributed negatively. In 2004 net exports should make a positive contribution of 0.4% to economic growth and hence become the driving force behind the pick up in growth. Growth of final national demand should accelerate to 2% this year, from 1.7% in 2003. Next year's economic growth will depend on final national demand. The sharp rise in investment, in particular, will cause an acceleration in national demand of up to 2.6% in 2005. Combined with strong export growth, this implies a speeding up of imports, resulting in a zero contribution of net exports to economic growth next year.

  After a net gain of 2,300 persons in 2003, employment should show an average annual rise of respectively 17,700 and 31,700 persons in 2004 and 2005. The unemployment rate should mark its third consecutive rise this year and only decline marginally in 2005.

  The decrease in underlying inflation from 2% last year, to 1.6% in 2004 and 1.5% in 2005 will be more than compensated for by the recent oil price rises, resulting in headline inflation of 2.1% in 2004 and 2% in 2005.

  Afgesloten reeksen - Short Term Update 03-04  Publication(en),

 • Een kink in de kabel: de kosten van een storing in de stroomvoorziening 08/10/2004

  Recente marktontwikkelingen in de energiesector hebben deze bedrijfstak op haar grondvesten doen daveren. Liberalisering, concurrentie, tpa, cross-border congestie zijn een greep uit de “nieuwe” begrippen die geplaatst dienen te worden in een energiewereld waarin de onzekerheid een pertinente rol speelt. Eén constante zorg daarbij is de leveringszekerheid voor álle consumenten, met als cruciale vragen of een marktgebaseerde regulering kan volstaan om voldoende productiecapaciteit te verzekeren en welke de voorwaarden zijn om in een marktsysteem nieuwe investeringen met voldoende betrouwbaarheidsstandaarden aan te trekken.

  Working Papers - Working Paper 18-04  Publicatie(nl),

2003

 • De economische effecten van diverse modaliteiten van energieheffingen in België 15/05/2003

  Deze studie geeft een overzicht van de voornaamste effecten van verhoogde energieheffingen voor de Belgische economie. Deze variantanalyse is bedoeld als antwoord op een vraag van de Ministerraad van 14 juni 2002 (dossier ingediend door de Minister van Mobiliteit en Vervoer en de Staatssecretaris voor Energie). Op basis van die vraag worden 4 groepen scenario’s gesimuleerd.

  Working Papers - Working Paper 05-03  Publication(fr), Publicatie(nl),

 • Network industries in Belgium - Economic significance and reform 31/01/2003

  Network industries are industries whose activity involves conveying people, products or information from one place to the other via some kind of physical network. They include transport networks, information networks and utility networks. Network industries basically consist of three types of activity: upstream activities involving the production of core products such as equipment and means of transport; infrastructure activities involving the construction, maintenance and operation of the physical network; downstream activities involving the delivery of network services to final consumers. Network industries have specific characteristics from an economic point of view. Three of these are particularly notable, the last one also from a social perspective.

  Working Papers - Working Paper 01-03  Publication(en),

2002

 • The impacts of energy and carbon taxation in Belgium - Analysis of the impacts on the economy and on CO2 emissions 20/02/2002

  This working paper brings together three analyses that were carried out by the Federal Planning Bureau at the request of the Secretary of State for Energy and Sustainable Development and the Minister for Consumer Affairs, Public Health and the Environment. It looks at the harmonisation (increase) in energy levies up to the average level in our neighbouring countries and the introduction of a co2 levy. In the case of the co2 levy we analyse both the situation whereby all energy products are taxed and the case where the levy is only applicable to road transport. All policy variants are intended to reduce co2 emissions in Belgium within the context of the Kyoto Protocol. The analyses presented in this working paper were finalized in September 2001.

  Working Papers - Working Paper 02-02  Publication(en),

2001

2000

1998

1993

1992

1990

First page Previous page  2 van 2  Next page Last page
Please do not visit, its a trap for bots