Page Title

Tools & info

Het FPB stelt enkele handige tools ter beschikking om informatie te zoeken op de website: zoekmachine, sitemap, JEL classification en keywords. Daarnaast vindt u hier ook de rubrieken m.b.t. het gebruik van cookies, ons gebruikershandvest en de mogelijkheid om een klacht in te dienen.

JEL-classificatie

 JEL GuideMathematische en kwantitatieve methodenMathematische methoden en programmeringOptimization Techniques; Programming Models; Dynamic Analysis [C61]

 

  • Energievooruitzichten 2000-2020 - Verkennende scenario’s voor België [15/01/2001]

    Deze studie verkent de energiescenario’s voor België tegen 2020. Het hoofddoel bestaat erin om de voornaamste problemen en onzekerheden te identificeren en te bespreken, waarmee het Belgische energiesysteem de komende twintig jaar geconfronteerd zal worden. Voor elk scenario wordt de overeenkomstige co2-uitstoot berekend.

    Planning Paper 88
     
Geen gegevens
Please do not visit, its a trap for bots