Page Title

Tools & info

Het FPB stelt enkele handige tools ter beschikking om informatie te zoeken op de website: zoekmachine, sitemap, JEL classification en keywords. Daarnaast vindt u hier ook de rubrieken m.b.t. het gebruik van cookies, ons gebruikershandvest en de mogelijkheid om een klacht in te dienen.

JEL-classificatie

 JEL GuideInternationale economieInternationale factorbeweging en internationale handelMultinational Firms; International Business [F23]

 

 • Multinationale groepen in België – Structuur en economische activiteit [31/05/2022]

  Een macro-economische kijk op de activiteiten van multinationale ondernemingsgroepen is van bijzonder belang als leidraad voor economische beleidskeuzes in een economie als België, die een lange traditie van openheid voor buitenlandse investeringen kent. Aan de hand van macro-sectorale statistieken en een databank van ondernemingsgroepen die in België actief zijn, toont deze paper dat multinationale groepen een belangrijke plaats innemen in de Belgische economie: Belgische ondernemingen die deel uitmaken van een Belgische multinationale groep en Belgische dochterondernemingen van buitenlandse multinationals zijn samen goed voor meer dan 40 % van het bbp, 25 % van de werkgelegenheid en 75 % van de uitvoer.

  Working Paper 05-22
   
 • Internationalisering van de Belgische economie: analyse op basis van de filialen van Belgische ondernemingen in het buitenland tussen 1995-2005 [18/12/2008]

  Het Federaal Planbureau ontwikkelde de BELMOFI-databank met informatie over de buitenlandse filialen van Belgische ondernemingen. In deze Working Paper worden de gegevens van 2005 bestudeerd en vergeleken met het jaar 1995.

  Working Paper 23-08
   
 • Trade-based measures of offshoring: an overview for Belgium [15/04/2008]

  In het kader van de toenemende economische mondialisering vormt delokalisatie het onderwerp van een levendig debat dat zowel ingaat op de oorzaken en de omvang ervan als op de gevolgen voor industrielanden zoals België. Deze studie van het Federaal Planbureau wil op twee manieren bijdragen tot dit debat: er wordt een updating gegeven van de definitie van het begrip delokalisatie (‘offshoring’ in het Engels) en er worden, aan de hand van de statistieken van de buitenlandse handel voor België, een reeks indicatoren aangereikt om het fenomeen indirect te meten.

  Working Paper 09-08
   
 • Potential ICT-enabled Offshoring of Service Jobs in Belgium [10/04/2007]

  This paper provides a rough estimate for Belgium of the proportion of service jobs at risk of being offshored in the wake of ICT-developments, and compares the results for Belgium with results for the EU15 and the US. Occupational employment data from the Labour Force Survey are used to produce this estimate by identifying service jobs that could possibly be offshored due to ICT-enabled tradability. The results show that the share of such jobs is lower for Belgium than for the EU15 or the US, but that there is an upward trend in this share over the period 1993 to 2005. Industry-level data and a shift-and-share analysis are used to explain the results.

  Working paper 06-07
   
 • Determinanten van internationale lokalisatie, met toepassing op de Agoriabranches [29/09/2005]

  Working Paper 16-05
   
 • Filialen van Belgische ondernemingen in het buitenland : De BELMOFI-databank [20/12/2003]

  De Working Paper ‘Filialen van Belgische ondernemingen in het buitenland: De belmofi-databank.’ beschrijft hoe de belmofi-databank werd geactualiseerd. De databank belmofi (de in BELgië gevestigde Multinationale Ondernemingen en hun FIlialen in het buitenland) bevat de filialen van Belgische ondernemingen die in het buitenland gevestigd zijn. In het kader van dit onderzoek werd meer in het bijzonder gepeild naar de aanwezigheid van de Belgische filialen in ontwikkelingslanden.

  Working Paper 22-03
   
 • Deelname door Belgische ondernemingen aan de mondialisering, investeringen in het buitenland en toelevering vanuit het buitenland, een vergelijking  [15/06/1998]

  Working Paper 04-98
   
Geen gegevens
Please do not visit, its a trap for bots