Page Title

Tools & info

Het FPB stelt enkele handige tools ter beschikking om informatie te zoeken op de website: zoekmachine, sitemap, JEL classification en keywords. Daarnaast vindt u hier ook de rubrieken m.b.t. het gebruik van cookies, ons gebruikershandvest en de mogelijkheid om een klacht in te dienen.

Keywords

Langdurige zorg

The Belgian long-term care system (Working Paper 07-10)

Langetermijnprojecties

Vehicle stock modelling in long term projections - Survey of the literature (Working Paper 08-17)

Analyse de politiques de transport : rapprochement des accises sur les carburants et Eurovignette III (Working Paper 02-11)

Langetermijnvooruitzichten

De milieu-impact van de evolutie van de transportvraag tegen 2030 (Working Paper 11-12)

Vooruitzichten van de transportvraag in België tegen 2030 (FORTRANSP_01)

Analyse de l’impact de différents schémas théoriques d’une taxe routière en Belgique (Working Paper 14-09)

Vervoeremissies - Historische evolutie en vooruitzichten (Working Paper 08-09)

S3BE : un modèle macroéconomique de long terme pour l’économie belge (Working Paper 03-09)

Langetermijn vooruitzichten van transport in België: Referentiescenario en twee beleidsscenario’s (Working Paper 12-08)

Levensverwachting

Quotients de mortalité prospectifs par sexe et unisexes / Prospectieve sterftequotiënten per geslacht en uniseks (Working Paper 18-09)

Liberalisering

Network Industry Reform in Belgium: Macroeconometric versus General-Equilibrium Analyses (Working Paper 10-06)

Life satisfaction

Wat telt voor de Belgen? Analyse van de determinanten van het individuele welzijn in België (Working Paper 04-17)

Lissabonstrategie voor groei en werkgelegenheid

The NIME Economic Outlook for the World Economy 2005 - 2011 (Also in this issue: the Lisbon Strategy) (Working Paper 02-05)

Lonen

Salaires et négociation collective en Belgique : une analyse microéconomique en panel (Working Paper 12-09)

Loondrift

Salaires et négociation collective en Belgique : une analyse microéconomique en panel (Working Paper 12-09)

Loonkosten per eenheid product

Concurrentievermogen van België - Uitdagingen en groeipistes (Planning Paper 112)

Loononderhandeling

La loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l’emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Working Paper 02-12)

Niveau de décentralisation de la négociation et structure des salaires (Working Paper 03-11)

Loonongelijkheid

Wages and employment by level of education and occupation in Belgium (Working Paper 22-08)

Loonspreiding

Niveau de décentralisation de la négociation et structure des salaires (Working Paper 03-11)

Loonverschillen

Niveau de décentralisation de la négociation et structure des salaires (Working Paper 03-11)

Luchtverontreinigende stoffen

De milieu-impact van de evolutie van de transportvraag tegen 2030 (Working Paper 11-12)

Vervoeremissies - Historische evolutie en vooruitzichten (Working Paper 08-09)

Please do not visit, its a trap for bots