Keywords

Satellietrekeningen

Les comptes satellites des transports et les externalités (Working Paper 15-09)

Sectorale analyses

Analyse van de horecasector in België (Working Paper 01-11)

Sectorstudie

The Belgian environment industry (1995-2005) (Working Paper 07-09)

Shared mobility

Vehicle stock modelling in long term projections - Survey of the literature (Working Paper 08-17)

Shift-share analyse

Trade-based measures of offshoring: an overview for Belgium (Working Paper 09-08)

SILC

Wat telt voor de Belgen? Analyse van de determinanten van het individuele welzijn in België (Working Paper 04-17)

Simulation

Public Investment in Belgium - Current State and Economic Impact (Working Paper 01-17)

Sociale programma's

Welvaartsbinding van sociale en bijstandsuitkeringen (Working Paper 04-11)

Welvaartsbinding van de sociale zekerheidsuitkeringen : een overzicht van de recente ontwikkelingen (Working Paper 08-08)

Sociale uitkeringen

Welvaartsbinding van sociale en bijstandsuitkeringen (Working Paper 04-11)

Welvaartsbinding van de sociale zekerheidsuitkeringen : een overzicht van de recente ontwikkelingen (Working Paper 08-08)

Sociale zekerheid

Toereikendheid van het pensioen en budgettaire kosten van de vergrijzing: evaluatie van beleidsmaatregelen en van alternatieve scenario’s (Working Paper 22-10)

Spillovers

Estimation of inter-industry domestic and international R&D stocks for Belgium (Working Paper 10-11)

Sportevenementen

Analyse van de macro-economische gevolgen van de organisatie van een FIFA Wereldbeker 2018 in België (Working Paper 08-10)

Stability and Growth Pact

Improving the Stability and Growth Pact by integrating a proper accounting of public investments: a new attempt (Working Paper 01-16)

Start-ups

Young Firms and Industry Dynamics in Belgium (Working Paper 06-16)

Sterftetabel

Quotients de mortalité prospectifs par sexe et unisexes / Prospectieve sterftequotiënten per geslacht en uniseks (Working Paper 18-09)

Stochastische simulatie

An Evaluation of the Risks Surrounding the 2006-2012 NIME Economic Outlook : Illustrative Stochastic Simulations (Working Paper 02-06)

Structural change

Growth and Productivity in Belgium (Working Paper 11-17)

Structureel saldo

Een gestileerde macrobudgettaire benadering om trajecten voor de overheidsfinanciën te simuleren - Enkele lessen voor het voeren van het begrotingsbeleid in een referentiekader uitgedrukt in structurele termen (Working Paper 05-17)

Studieperioden

Regularisatie studieperioden in de werknemersregeling - Typegevallen analyse (Working Paper 03-17)

Supplementary table

Accrued-to-date pension entitlements in Belgium (Working Paper 06-17)

Synthetische indicator

Het welzijn in België meten - Opbouw van een composiete indicator om het huidige welzijn van de Belgen te meten (Working Paper 02-18)

Please do not visit, its a trap for bots