• Groei van de productiviteit en de werkgelegenheid: de uitdaging voor BelgiŽ

  Groei van de productiviteit en de werkgelegenheid: de uitdaging voor BelgiŽ

  Tijdens de periode 1970-2015 wordt de vertraging van de bbp-groei per persoon in België hoofdzakelijk verklaard door een zwakkere groei van de arbeidsproductiviteit.  Tot het midden van de jaren 80 heeft de daling van het aantal gewerkte uren per persoon ook bijgedragen tot die vertraging.

  Meer
 • Evaluatie van de nauwkeurigheid van de kortetermijnvooruitzichten van het FPB - Een update

  Evaluatie van de nauwkeurigheid van de kortetermijnvooruitzichten van het FPB - Een update

  Het Federaal Planbureau stelt binnen het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR) de macro-economische vooruitzichten op die worden gebruikt om de overheidsbegroting uit te werken. Deze Working Paper is een update van de ex-postevaluatie van de kwaliteit van die vooruitzichten.

  Meer
 • Indexcijfer der consumptieprijzen & inflatievooruitzichten

  Indexcijfer der consumptieprijzen & inflatievooruitzichten

  De maandelijkse evolutie van de index van de consumptieprijzen en de gezondheidsindex, die onder meer gebruikt wordt bij de berekening van de indexering van lonen, sociale uitkeringen en huurprijzen.

  Meer

Nieuws

 • Growth and Productivity in Belgium (17/10/2017)

  Het rapport beoogt een beeld te geven van de voornaamste determinanten van de economische groei en de productiviteitsontwikkeling in België, in vergelijking met de drie buurlanden en de Verenigde Staten over een lange periode, van 1970 tot 2015. Het bevat ook een gedetailleerde analyse van de recente periode (2000-2015) die de impact toont van de economische en financiële crisis van 2008.

 • Evaluatie van de nauwkeurigheid van de kortetermijnvooruitzichten van het FPB - Een update (12/10/2017)

  Het Federaal Planbureau stelt binnen het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR) de macro-economische vooruitzichten op die worden gebruikt om de overheidsbegroting uit te werken. Deze Working Paper is een update van de ex-postevaluatie van de kwaliteit van die vooruitzichten.

 • Evaluatie van de nauwkeurigheid van de middellangetermijnvooruitzichten van het FPB - Een update (12/10/2017)

  Deze working paper is een update van een studie uit 2007 die de nauwkeurigheid van de middellangetermijnvooruitzichten voor de Belgische economie evalueert. De studie wordt uitgebreid met negen bijkomende edities van die vooruitzichten die periodes vóór, tijdens en na de financiële crisis bevatten.

 • Belgiumís Carbon Footprint - Calculations based on a national accounts consistent global multi-regional input-output table (29/09/2017)

  Deze Working Paper presenteert ramingen voor de Belgische koolstofvoetafdruk berekend aan de hand van globale multiregionale input-outputtabellen die in overeenstemming zijn gebracht met gedetailleerde Belgische nationale rekeningen. Uit onze berekeningen blijkt dat de Belgische koolstofvoetafdruk aanzienlijk groter is dan de emissies op basis van productie, wat betekent dat België een netto-invoerder is van BKGemissies. Onze resultaten tonen bovendien aan dat overeenstemming met gedetailleerde nationale rekeningen wel degelijk van belang is voor de raming van de koolstofvoetafdruk gebaseerd op MRIO, in het bijzonder voor een kleine open economie zoals België.

 • Increasing interconnections: to build or not to build, that is (one of) the question(s) - Addendum to the cost-benefit analysis of adequate future power policy scenarios (28/09/2017)

  Op vraag van de federale minister van Energie werd dit rapport opgesteld als verlengstuk van de kosten-batenanalyse die in februari 2017 door het Federaal Planbureau werd uitgevoerd. Het is een aanvulling op de februaristudie aangezien een aantal bijkomende elementen die een impact hebben op het Belgische productiepark in detail worden bestudeerd.

 • ReŽle herwaardering van de lonen via een puntenstelsel (19/09/2017)

  De Commissie Pensioenhervorming 2020-2040 stelde een aangepast pensioensysteem voor dat pensioenen berekent in functie van opgebouwde punten. Een belangrijk aspect daarvan was dat de lonen uit het verleden geherwaardeerd zouden worden op basis van de gemiddelde loonstijging. Deze working paper onderzoekt wie de winnaars en verliezers zijn wanneer dit herwaarderingsprincipe via een puntensysteem in het werknemersstelsel wordt ingevoerd en waarom.

 • Vehicle stock modelling in long term projections - Survey of the literature (07/08/2017)

  Transportmodellen die worden gebruikt voor langetermijnvooruitzichten zouden de impact van gedeelde, geautomatiseerde en elektrische vervoerswijzen moeten weerspiegelen. Deze paper heeft tot doel lessen te trekken uit de bestaande literatuur rond het modelleren van het wagenpark om het PLANET-model – dat wordt gebruikt om vooruitzichten van de transportvraag in België op te stellen – verder te verbeteren.

Snelle toegang

Indexcijfer der consumptieprijzen & inflatievooruitzichten

De maandelijkse evolutie van de index van de consumptieprijzen en de gezondheidsindex, die onder meer gebruikt wordt bij de berekening van de indexering van lonen, sociale uitkeringen en huurprijzen. (Laatste update : 03/10/2017)

Indicatoren

Om de huidige toestand van de Belgische economie te evalueren, actualiseert het FPB regelmatig een reeks indicatoren. Die indicatoren betreffen de macro-economische situatie van de economieŽn van BelgiŽ, zijn drie buurlanden en de eurozone, alsook de transportsector.(Laatste update : 17/10/2017)

Please do not visit, its a trap for bots