Loi du 05 septembre 2001 portant garantie d'une réduction continue de la dette publique et création d'un fonds de vieillissement (M.B. 14/09/2001).
Wet van 5 september 2001 tot waarborging van een voortdurende vermindering van de overheidsschuld en tot oprichting van een Zilverfonds (BS 14/09/2001). [Law 010905]

  PDF & Download

Date(s)

05/09/2001

Please do not visit, its a trap for bots