Page Title

Publications

To promote transparency and provide information, the Federal Planning Bureau regularly publishes the methods and results of its works. The publications are organised in different series, such as Outlooks, Working Papers and Planning Papers. Some reports can be consulted here, along with the Short Term Update newsletters that were published until 2015. You can search our publications by theme, publication type, author and year.

Article [ Focus 52 - 23/08/2022]

!

The HTML version of the article above usually does not contain all information held in the PDF version. For a full version (including charts and tables), please download the PDF version available in the box 'PDF & download' on the top right side.

Deze Focus werd opgesteld in samenwerking met het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA) en analyseert in welke mate de kennis van het Nederlands een belangrijke factor is voor de beroepsintegratie van Franstalige Belgische werkzoekenden die in het Brussels Gewest wonen. Vanaf welk niveau van het Nederlands nemen de kansen van een werkzoekende op het vinden van een baan toe? Hebben bepaalde profielen van werkzoekenden meer baat bij een goede kennis van het Nederlands? 

Kennis van het Nederlands: een bepalende factor voor de toegang tot werk voor Brusselaars?

Inleiding

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG) is het enige officieel tweetalige gewest van het land. Het wordt ook gekenmerkt door de aanwezigheid van gewestelijke en federale overheidsinstellingen die in het Nederlands en/of het Frans werken. Tegelijkertijd wordt het steeds meer meertalig. Zo zijn er veel multinationale ondernemingen en internationale instellingen gevestigd die intergouvernementele organisaties, federaties, adviesbureaus, vertaalbureaus, enz. in hun kielzog met zich brengen. Is het in deze context nog steeds belangrijk dat werkzoekenden de twee officiële talen van het Gewest beheersen om een baan te vinden? Dit is een belangrijke vraag bij het overwegen van maatregelen om de integratie van werkzoekenden op de arbeidsmarkt te vergemakkelijken en om passende leerprogramma’s te ontwikkelen.

De discrepantie op de Brusselse arbeidsmarkt tussen de vacatures en de competenties van de werkzoekenden doet eveneens de vraag rijzen naar het belang van de Nederlandse taal. De taalbarometer van de VUB1 gaf in 2018 aan dat slechts 8 % van de jongeren onder de 30 jaar die in het Brussels Gewest het Franstalig onderwijs hebben gevolgd, zegt het Nederlands te beheersen. De kennis van het Nederlands lijkt echter een belangrijk criterium te zijn voor de werkgevers in hun aanwervingsbeleid, aangezien in 2019 bijna de helft van de door Actiris ontvangen en gepubliceerde vacatures expliciet kennis van het Frans en het Nederlands als eisen vermeldden.

Deze Focus geeft enkele antwoorden door specifiek te kijken naar het belang van de kennis van het Nederlands bij de Franstalige werkzoekenden.

In het bijzonder worden de volgende vragen behandeld: 

  • Vanaf welk kennisniveau is het Nederlands nuttig voor de beroepsintegratie van Franstalige werkzoekenden?
  • Hebben sommige groepen Franstalige werkzoekenden meer baat bij dit kennisniveau van het Nederlands dan andere?

Om methodologische redenen die hierna worden toegelicht, is deze analyse gebaseerd op de groep van de Franstalige werkzoekenden met de Belgische nationaliteit.

Deze analyse strookt met het feit dat de meertaligheid van de Brusselaars in 2019 in de Algemene Beleidsverklaring van de Brusselse Regering als prioriteit werd erkend. Een meer intensief taalonderwijs is een belangrijk aandachtspunt van de minister voor de Promotie van Meertaligheid, Sven Gatz, die wil dat alle Brusselaars op 18-jarige leeftijd drietalig zijn (met kennis van Frans, Nederlands en Engels). We merken ook op dat de Brusselse Regering heeft aangekondigd dat het Brussels Gewest 30 miljoen euro van zijn budget voor het herstelplan (op een totaal budget van 395 miljoen euro) zal besteden aan het verbeteren van de digitale en taalvaardigheden van de werkzoekenden.

Bovendien is de nadruk op de kennis van het Nederlands voor Franstalige werkzoekenden des te belangrijker in het kader van de interregionale mobiliteit en de samenwerkingsakkoorden tussen de Vlaamse en Brusselse overheid om meer banen in Vlaanderen beschikbaar te maken voor Brusselaars.

Focus van het BISA

De Focus van het BISA geeft op enkele pagina’s een stand van zaken over een werkthema van het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse. De grote thema’s en uitdagingen van de sociaaleconomische actualiteit van het Brussels gewest worden erin behandeld door middel van korte teksten geïllustreerd met grafieken, tabellen en/of kaarten.

Url : http://bisa.brussels/

Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse
Binnen perspective.brussels heeft het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA) als missie het centraliseren en verspreiden van statistieken over het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Daarnaast voert het BISA ook sociaal-economische studies en evaluaties van het overheidsbeleid uit met betrekking tot de Brusselse uitdagingen.
 
Meer weten? Vragen over de gegevens?
Surf naar de site van het BISA

  Related documents

Please do not visit, its a trap for bots