Page Title

De instelling

Het Federaal Planbureau (FPB) is een onafhankelijke instelling van openbaar nut. Het maakt studies en vooruitzichten over economische, sociale en milieubeleidskwesties. Ook wordt de integratie van die beleidskwesties in een context van duurzame ontwikkeling bestudeerd.

Yannick Thuy

Yannick Thuy is op het Federaal Planbureau actief als expert binnen de equipe arbeidsmarkt. Zijn voornaamste focus ligt op de doorrekening van de verkiezingsprogramma’s. Hij helpt hierbij mee aan ex-antesimulaties van effecten van beleidsmaatregelen op het arbeidsaanbod en de modellering van RVA-uitkeringen. Daarnaast staat hij zijn equipe ook bij in de evaluatie van RVA-gerelateerde maatregelen op korte en middellange termijn.

 

Contactgegevens

Equipes

  • Arbeidsmarkt

CV & Publicaties

  • Beschrijving en gebruik van het model EXPEDITION

    In het kader van de doorrekeningsoefening wordt de impact van een aantal beleidsmaatregelen, voorgesteld door de politieke partijen, op het beschikbaar inkomen berekend met behulp van administratieve microgegevens. Deze aanpak laat toe om de impact van de bestudeerde maatregelen te verbijzonderen naar individuele en huishoudkarakteristieken. De beleidsmaatregelen waarvan de impact op het beschikbaar inkomen wordt doorgerekend zijn maatregelen die zich situeren binnen het domein van de sociale zekerheid en sociale bijstand, aangevuld met de regelgeving inzake kinderbijslag, de bijdrage- en inhoudingsregels die toegepast worden op deze uitkeringen en de regels inzake personenbelasting. Het instrument dat voor deze berekeningen wordt ingezet is het microsimulatiemodel EXPEDITION. De voorliggende nota beschrijft de belangrijkste eigenschappen van het model EXPEDITION en illustreert de werking van het model op basis van twee simulaties.

    DC2019_WP_03 [21/12/2018]
Please do not visit, its a trap for bots