Page Title

De instelling

Het Federaal Planbureau (FPB) is een onafhankelijke instelling van openbaar nut. Het maakt studies en vooruitzichten over economische, sociale en milieubeleidskwesties. Ook wordt de integratie van die beleidskwesties in een context van duurzame ontwikkeling bestudeerd.

Jan Verschooten

Jan Verschooten is, als commissaris-adjunct van het Federaal Planbureau, lid van de Directieraad en staat de commissaris bij binnen de dagelijkse leiding en de vertegenwoordiging van de directie binnen de verschillende overlegorganen binnen de instelling (Basisoverlegcomité, Comité voor de Preventie en Bescherming op het Werk, de greening-groep en de werkgroep informatiebescherming).

Hij is verantwoordelijk voor en coördineert de activiteiten van de Algemene Diensten, vooral personeel en begroting. Hij vertegenwoordigt het FPB binnen meerdere begeleidingscomité’s van diverse projecten en treedt op als woordvoerder op persconferenties en hoorzittingen. Binnen de wettelijke opdrachten van de instelling coördineert hij het project « doorrekening van de verkiezingsprogramma’s ».

Hij vertegenwoordigt het FPB binnen de Raad van Bestuur van het Instituut voor de Nationale Rekeningen en is lid van de afdeling fiscaliteit en parafiscaliteit van de Hoge Raad voor Financiën en ondervoorzitter van de Studiecommissie voor de Vergrijzing.

 

Contactgegevens

  •  
  •   02/507.74.15

Equipes

  • Algemene diensten
  • Directie

Secretariaat

CV & Publicaties

  • Doorrekening 2019: startnota - Document opgesteld in het kader van de voorbereidende werkzaamheden van de doorrekening van de verkiezingsprogramma’s van 2019

    De startnota voor de doorrekening van de verkiezingsprogramma's beoogt de beginselen van de wet van 22 mei 2014, gewijzigd door de wet van 30 juli 2018, in herinnering te brengen, en die in een historische context te situeren. Deze nota beschrijft eveneens het proces dat het Federaal Planbureau, in samenwerking met de contactpersonen van de politieke partijen, heeft opgestart om de wet operationeel te maken. Vervolgens worden de twee fasen van de doorrekening beschreven: de eerste fase heeft betrekking op de raming van de budgettaire impuls en de tweede fase op de impactanalyse. Tot slot worden de verdiensten en de beperkingen van de oefening besproken.

    DC2019_START_NOTE [11/01/2019]
Please do not visit, its a trap for bots