Page Title

Data

Naast zijn onderzoeksresultaten, stelt het FPB ook heel wat databanken ter beschikking. Die databanken kunnen zowel historische data als vooruitzichten bevatten.

Economische vooruitzichten (2024-2029), juni 2024 - Statistische bijlage [MLT]

B.1 Situatie op de arbeidsmarkt

download  Not available in this language:mlt/nl/emp.htm
Please do not visit, its a trap for bots