Page Title

Tools & info

Het FPB stelt enkele handige tools ter beschikking om informatie te zoeken op de website: zoekmachine, sitemap, JEL classification en keywords. Daarnaast vindt u hier ook de rubrieken m.b.t. het gebruik van cookies, ons gebruikershandvest en de mogelijkheid om een klacht in te dienen.

Keywords

Aanbod- en gebruikstabellen

Updating the 2010 Belgian interregional supply and use table - Towards a version compatible with ESA 2010 (Working Paper 10-19)

The impact of offshoring on employment in Belgium (Working Paper 01-09)

Trade-based measures of offshoring: an overview for Belgium (Working Paper 09-08)

Supply and Use Tables for Belgium 1995-2002 : Methodology of Compilation (Working Paper 04-07)

Aanbodzijde

S3BE : un modèle macroéconomique de long terme pour l’économie belge (Working Paper 03-09)

Aandelenrisicopremie

An assessment of the risks to the medium-term outlook of the Belgian international economic environment (Working Paper 12-03)

Aanslagvoet

The macro-economic effects of labour market reforms in the European Union - Some selected simulations with the NIME model. (Working Paper 12-04)

Accrued-to-date liabilities

Kolommen G en H van de aanvullende tabel over de pensioenstelsels van de sociale verzekering (tabel 29) (REP_T29_12928)

Accrued-to-date pension entitlements in Belgium (Working Paper 06-17)

Achtergronddocumentatie

Organisatie van de participatieve oefening inzake toekomstverkenning 2011-2012 - Ter voorbereiding van de langetermijnvisie 2050 (Working Paper 09-12)

Activiteitsgraad

The macro-economic effects of labour market reforms in the European Union - Some selected simulations with the NIME model. (Working Paper 12-04)

Adequaat inkomen

De Belgische eerstepijlerpensioenen aan de vooravond van de vergrijzing: doorlichting van bedragen, gerechtigden en adequaatheid (Working Paper 04-10)

Adequaatheid

Analyse de l’adéquation de la production électrique en Belgique à l’horizon 2030 - Analyse basée sur les scénarios du projet d’EPE2 (Working Paper 04-13)

Toereikendheid van het pensioen en budgettaire kosten van de vergrijzing: evaluatie van beleidsmaatregelen en van alternatieve scenario’s (Working Paper 22-10)

The long-term adequacy of the Belgian public pension system: An analysis based on the MIDAS model (Working Paper 10-10)

Administratieve lasten

De administratieve lasten in België voor 2022 (Working Paper 09-24)

De administratieve lasten in België voor het jaar 2016 (Planning paper 116)

De administratieve lasten in België voor het jaar 2014 (Planning paper 115)

Administratieve lasten in België voor het jaar 2012 (Planning paper 114)

Administratieve lasten in België voor het jaar 2010 (Planning Paper 110)

Shifting of red tape? The impact of authority behavior on tax compliance costs (Working Paper 09-10)

De administratieve lasten in België voor het jaar 2008 (Planning Paper 108)

Administratieve vereenvoudiging

De administratieve lasten in België voor 2022 (Working Paper 09-24)

De administratieve lasten in België voor het jaar 2016 (Planning paper 116)

De administratieve lasten in België voor het jaar 2014 (Planning paper 115)

Administratieve lasten in België voor het jaar 2012 (Planning paper 114)

Administratieve lasten in België voor het jaar 2010 (Planning Paper 110)

De administratieve lasten in België voor het jaar 2008 (Planning Paper 108)

AIDS

Estimating private health expenditures within a dynamic consumption allocation model (Working Paper 04-08)

Arbeidskosten per eenheid product

L’évolution des coûts unitaires du travail en Belgique de 1996 à 2008 (Working Paper 14-10)

Arbeidsmarkthervorming

The macro-economic effects of labour market reforms in the European Union - Some selected simulations with the NIME model. (Working Paper 12-04)

Arbeidsmarktpolitiek

Effect van beroepsopleidingen voor werklozen op de tewerkstellingsduur (Working Paper 12-06)

Arbeidsproductiviteit

Arbeidskosten, loonsubsidies, arbeidsproductiviteit en opleidingsinspanningen van ondernemingen (GECE_EGCW_1301)

Comparaison des composantes de la croissance de la productivité : Belgique, Allemagne, France et Pays-Bas 1996-2007 (Working Paper 18-10)

Market services labour productivity growth in three small European countries: Austria, Belgium and the Netherlands (Working Paper 14-07)

Arbeidsvolume

L’évolution des coûts unitaires du travail en Belgique de 1996 à 2008 (Working Paper 14-10)

Arbeidsvraagvergelijkingen

The impact of offshoring on employment in Belgium (Working Paper 01-09)

Armoede

De bevolking met een risico op armoede of sociale uitsluiting in België - Projectie tot 2030 (Working Paper 12-16)

De Belgische eerstepijlerpensioenen aan de vooravond van de vergrijzing: doorlichting van bedragen, gerechtigden en adequaatheid (Working Paper 04-10)

Armoederisico

Beschrijving en gebruik van het model EXPEDITION (DC2024_WP_03)

Studiecommissie voor de vergrijzing - Jaarlijks verslag (FORVERG202101)

De evolutie van het armoederisico in België bij de bevolking beneden 60 jaar (Working Paper 06-21)

Regionale kinderbijslaghervormingen – Een impactanalyse met het microsimulatiemodel EXPEDITION (Working Paper 04-21)

Automated vehicles

Vehicle stock modelling in long term projections - Survey of the literature (Working Paper 08-17)

BBP

Het welzijn in België meten - Opbouw van een composiete indicator om het huidige welzijn van de Belgen te meten (Working Paper 02-18)

Bedrijfsstrategie

De belangrijkste bedrijfstakken voor O&O in België - Structurele ontwikkelingen en bedrijfsstrategie (Working Paper 07-20)

Bedrijfstakanalyse

Lissabon 10 jaar later: de evolutie van de uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling in België vergeleken met andere EU-landen (Working Paper 20-10)

Begrotingsconsolidatie

An assessment of the risks to the medium-term outlook of the Belgian international economic environment (Working Paper 12-03)

The international transmission of shocks - Some selected simulations with the NIME model (Working Paper 09-03)

Begrotingskaders

Nieuw begrotingskader voorgesteld door de Europese Commissie: welk traject voor de Belgische overheidsfinanciën? (REP_12769)

Begrotingsprocedure

Fiscal councils, independent forecasts and the budgetary process: lessons from the Belgian case (Working paper 04-06)

Beleidseval

Evaluatiemethode en eerste resultaten van de uitvoering van het Federaal plan duurzame ontwikkeling 2021 (Working Paper 04-23)

Removing youth sub-minimum wage rates in Belgium: did it affect youth employment? (Working Paper 04-18)

Monitoring van de relancestrategie van de Federale regering – Voortgangsverslag (OPREP201403)

Monitoring van de relancestrategie van de Federale regering - Voortgangsverslag (OPREP201401)

Monitoring van de relancestrategie van de Federale regering - Voortgangsverslag (OPREP201302)

Monitoring van de relancestrategie van de Federale regering - Voortgangsverslag (OPREP201301)

België

De evolutie van het armoederisico in België bij de bevolking beneden 60 jaar (Working Paper 06-21)

Het welzijn in België meten - Opbouw van een composiete indicator om het huidige welzijn van de Belgen te meten (Working Paper 02-18)

Wat telt voor de Belgen? Analyse van de determinanten van het individuele welzijn in België (Working Paper 04-17)

De bevolking met een risico op armoede of sociale uitsluiting in België - Projectie tot 2030 (Working Paper 12-16)

Vooruitgang naar de duurzameontwikkelingsdoelstellingen van de VN - Balans 2016 (Working Paper 07-16)

Belgische black-outs berekend - Een kwantitatieve evaluatie van stroompannes in België (Working Paper 03-14)

De energie-intensiteit van de componenten van de finale vraag 1995-2005 - Een input-output analyse in constante prijzen (Working Paper 11-13)

Bijdrage van de componenten van de finale vraag tot het bbp 1995-2005 Een input-output analyse in constante prijzen (Working Paper 10-13)

De gecumuleerde kosten 1995-2005 - Een input-output analyse in constante prijzen (Working Paper 09-13)

Towards 100% renewable energy in Belgium by 2050 (ENERG_1201)

Structure et évolution de l’emploi public belge (Working Paper 19-10)

The Belgian long-term care system (Working Paper 07-10)

Betalingsbalans

Marktaandelen, concurrentievermogen en de lopende rekening (Working Paper 06-09)

Bevolking

Gevolgen van de oorlog in Oekraïne: uitzonderlijke bevolkingsgroei in België in 2022 en onzekerheden op middellange termijn (SHORT_DP22)

Demografische vooruitzichten 2021-2070 : 1,3 miljoen inwoners meer tegen 2070, vergeleken met 1,5 miljoen in de afgelopen 30 jaar. De coronacrisis heeft geen invloed op deze groei (Flash 002)

COVID-19: geringe bevolkingsgroei in 2020 en 2021. De vergrijzing van de bevolking blijft op lange termijn aanwezig (FOR_DP20_12326)

Demografische vooruitzichten 2017-2070 - Bevolking en huishoudens (EFPOP1770)

Bevolkingsvooruitzichten

Gevolgen van de oorlog in Oekraïne: uitzonderlijke bevolkingsgroei in België in 2022 en onzekerheden op middellange termijn (SHORT_DP22)

Demografische vooruitzichten 2021-2070 : 1,3 miljoen inwoners meer tegen 2070, vergeleken met 1,5 miljoen in de afgelopen 30 jaar. De coronacrisis heeft geen invloed op deze groei (Flash 002)

COVID-19: geringe bevolkingsgroei in 2020 en 2021. De vergrijzing van de bevolking blijft op lange termijn aanwezig (FOR_DP20_12326)

Demografische vooruitzichten 2017-2070 - Bevolking en huishoudens (EFPOP1770)

Une méthodologie de projection des ménages : le modèle HPROM (Household PROjection Model) (Working Paper 09-14)

Long-term population projections in Europe: How they influence policies and accelerate reforms (Working Paper 02-08)

Bevoorradingszekerheid

Beschrijving en gebruik van het model Artelys Crystal Super Grid (DC2024_WP_06)

Belgische black-outs berekend - Een kwantitatieve evaluatie van stroompannes in België (Working Paper 03-14)

EU Energy/Climate package and energy supply security in Belgium (Working Paper 16-09)

Binnenlandse O&O-voorraden

Estimation of inter-industry domestic and international R&D stocks for Belgium (Working Paper 10-11)

Broeikasgasemissies

2030 Climate and Energy Framework for Belgium - Impact assessment of a selection of policy scenarios up to 2050 (Working Paper 03-15)

Energievooruitzichten voor België tegen 2030 (EFEN2011)

Impact of the EU Climate-Energy Package on the Belgian energy system and economy - Update 2010 Study commissioned by the Belgian federal authority (Working Paper 09-11)

Impact of the EU Energy and Climate Package on the Belgian energy system and economy - Study commissioned by the Belgian federal and three regional authorities (Working Paper 21-08)

Toelichting bij sommige uitdagingen voor het Belgische energiebeleid in het kader van klimaatdoelstellingen (Working Paper 01-07)

Broeikasgassen

De milieu-impact van de evolutie van de transportvraag tegen 2030 (Working Paper 11-12)

Vervoeremissies - Historische evolutie en vooruitzichten (Working Paper 08-09)

Buitenlandse directe investeringen

Determinanten van internationale lokalisatie, met toepassing op de Agoriabranches (Working Paper 16-05)

Car ownership

Vehicle stock modelling in long term projections - Survey of the literature (Working Paper 08-17)

CO2

Ex ante evaluatie van de fiscaliteit van bedrijfswagens in België (Working Paper 06-22)

Collectieve onderhandeling

Salaires et négociation collective en Belgique : une analyse microéconomique en panel (Working Paper 12-09)

Composiete indicator

Indicatoren van duurzame ontwikkeling 2024 (OPREP202401)

Indicatoren van duurzame ontwikkeling 2023 (OPREP202301)

Indicatoren van duurzame ontwikkeling 2022 (OPREP202201)

Het welzijn in België meten - Opbouw van een composiete indicator om het huidige welzijn van de Belgen te meten (Working Paper 02-18)

Concentratie

De belangrijkste bedrijfstakken voor O&O in België - Structurele ontwikkelingen en bedrijfsstrategie (Working Paper 07-20)

Concurrentie

Hoe sterk speelt de concurrentie in Belgische bedrijfstakken? (Article 015)

The determinants of industry-level total factor productivity in Belgium (Working Paper 07-11)

Competition and regulation, Belgium, 1997 to 2004 (Working Paper 03-10)

Concurrentievermogen

Concurrentievermogen van België - Uitdagingen en groeipistes (Planning Paper 112)

La part de marché à l’exportation de la Belgique 1993-2008 : changements structurels et compétitivité (Working Paper 06-10)

Constant market shares analysis

La part de marché à l’exportation de la Belgique 1993-2008 : changements structurels et compétitivité (Working Paper 06-10)

Consumptie, milieu-economische rekeningen

Uitgavenrekeningen voor milieubescherming 2014-2021 (REP_EPEA_12912)

De koolstofvoetafdruk van de Belgische gewesten: een opsplitsing in consumptiedomeinen (Article 018)

Rekeningen voor de milieugoederen en -dienstensector 2014-2021 (REP_EGSS_12886)

Luchtemissierekeningen 2008-2021 (REP_AEA_12869)

Fysieke-energiestroomrekeningen 2008-2021 (REP_PEFA_12868)

Milieubelastingen naar economische activiteit 2008-2021 (REP_ETEA2023_12809)

Materiaalstroomrekeningen voor de gehele economie 2008-2021 (REP_EWMFA2023_12810)

Uitgavenrekeningen voor milieubescherming 2014-2020 (REP_EPEA2022_12739)

Rekeningen voor de milieugoederen en -dienstensector 2014-2020 (REP_EGSS2022_12712)

Fysieke-energiestroomrekeningen 2008-2020 (REP_PEFA2022_12698)

Luchtemissierekeningen 2008-2020 (REP_AEA2022_12697)

Milieubelastingen naar economische activiteit 2008-2020 (REP_ETEA2022_12577)

Rekeningen voor de milieugoederen en -dienstensector 2014-2019 (REP_EGSS2021_12536)

Uitgavenrekeningen voor milieubescherming 2014-2019 (REP_EPEA2021_12539)

Materiaalstroomrekeningen voor de gehele economie 2008-2019 (REP_EWMFA2021_12543)

Milieubelastingen naar economische activiteit 2008-2019 (REP_ETEA2021_12488)

Luchtemissierekeningen 2008-2019 (REP_AEA2021_12495)

Fysieke-energiestroomrekeningen 2008-2019 (REP_PEFA2021_12496)

Materiaalstroomrekeningen voor de gehele economie 2008-2018 (REP_EWMFA2020_12250)

Uitgavenrekeningen voor milieubescherming 2014-2018 (REP_EPEA2020_12249)

Rekeningen voor de milieugoederen en -dienstensector 2014-2018 (REP_EGSS2020_12248)

Luchtemissierekeningen 2008-2018 (REP_AEA2020_12202)

Fysieke-energiestroomrekeningen 2008-2018 (REP_PEFA2020_12203)

Milieubelastingen naar economische activiteit 2008-2018 (REP_ETEA2020_12201)

Rekeningen voor de milieugoederen en -dienstensector 2014-2017 (REP_EGSS2019)

Analyse van de luchtvervuiling gekoppeld aan de consumptie door huishoudens in België in 2014: het geval van broeikasgasemissies (Working Paper 08-19)

Luchtemissierekeningen 2008-2016 (REP_AEA2018_11767)

De PEACH2AIR-databank over luchtverontreiniging verbonden met de huishoudelijke consumptie in België in 2014 - Methodologische beschrijving in het kader van het onderzoeksproject SUSPENS gefinancierd door BELSPO (Working Paper 03-18)

Consumptie-allocatiemodel

Estimating private health expenditures within a dynamic consumption allocation model (Working Paper 04-08)

Consumption-based Emission Accounting

De koolstofvoetafdruk van de Belgische gewesten: een opsplitsing in consumptiedomeinen (Article 018)

Belgium’s Carbon Footprint - Calculations based on a national accounts consistent global multi-regional input-output table (Working Paper 10-17)

Cyclische component

Een gestileerde macrobudgettaire benadering om trajecten voor de overheidsfinanciën te simuleren - Enkele lessen voor het voeren van het begrotingsbeleid in een referentiekader uitgedrukt in structurele termen (Working Paper 05-17)

Decentralisatie

Niveau de décentralisation de la négociation et structure des salaires (Working Paper 03-11)

Degressieviteit jongerenlonen

Removing youth sub-minimum wage rates in Belgium: did it affect youth employment? (Working Paper 04-18)

Delokalisatie

Downstream Offshoring and Firm-level - Employment Evidence for Belgian Manufacturing Firms (Working Paper 16-13)

Is offshoring driven by air emissions? Testing the pollution haven effect for imports of intermediates (Working Paper 12-13)

Productivity gains and spillovers from offshoring (Working Paper 05-11)

The impact of offshoring on employment in Belgium (Working Paper 01-09)

Trade-based measures of offshoring: an overview for Belgium (Working Paper 09-08)

Demografie

Peri-urbanisatie en Transport: alternatieve demografische scenarios voor het PLANET-model (Working Paper 06-23)

De vruchtbaarheid modelleren voor de nationale bevolkingsprojecties – Het geval van België (Working Paper 03-20)

Multiregional Population Projection Model at the EU level (Working Paper 07-18)

Projection of internal migration based on migration intensity and preferential flows (Working Paper 10-16)

Une méthodologie de projection des ménages : le modèle HPROM (Household PROjection Model) (Working Paper 09-14)

Demografische vooruitzichten 2013-2060 - Bevolking, huishoudens en prospectieve sterftequotiënten (EFPOP1360)

Quotients de mortalité prospectifs par sexe et unisexes / Prospectieve sterftequotiënten per geslacht en uniseks (Working Paper 18-09)

Determinanten van de vraag naar auto's

Ex ante evaluatie van de fiscaliteit van bedrijfswagens in België (Working Paper 06-22)

Diensten en O&O

Determinanten van internationale lokalisatie, met toepassing op de Agoriabranches (Working Paper 16-05)

Discrete keuzemodellen

Ex ante evaluatie van de fiscaliteit van bedrijfswagens in België (Working Paper 06-22)

Doelmatigheid

Business dynamism and productivity growth in Belgium (Working Paper 05-21)

Tax Expenditure and the Cost of Labour Taxation - An application to company car taxation (Working Paper 07-17)

De Belgische eerstepijlerpensioenen aan de vooravond van de vergrijzing: doorlichting van bedragen, gerechtigden en adequaatheid (Working Paper 04-10)

Dubbel dividend

Hausse de la fiscalité sur l’énergie et baisse d’autres formes de prélèvement : résultats macroéconomiques (Working Paper 11-09)

Duuranalyse

Effect van beroepsopleidingen voor werklozen op de tewerkstellingsduur (Working Paper 12-06)

Duurzame ontwikkeling

Indicatoren van duurzame ontwikkeling 2024 (OPREP202401)

Opvolgingsindicatoren van de Sustainable development goals - Synthese van het maatschappelijk debat (SDG_12872)

Evaluatiemethode en eerste resultaten van de uitvoering van het Federaal plan duurzame ontwikkeling 2021 (Working Paper 04-23)

Indicatoren van duurzame ontwikkeling 2023 (OPREP202301)

Nog maar acht jaar om de SDG’s te realiseren - Federaal rapport inzake duurzame ontwikkeling 2022 (Sustainable development Report 2022)

Indicatoren van duurzame ontwikkeling 2022 (OPREP202201)

Impact van het Nationaal plan voor herstel en veerkracht op de SDG's, de veerkracht en de sociale cohesie (REP_12514)

Analyse van de luchtvervuiling gekoppeld aan de consumptie door huishoudens in België in 2014: het geval van broeikasgasemissies (Working Paper 08-19)

De PEACH2AIR-databank over luchtverontreiniging verbonden met de huishoudelijke consumptie in België in 2014 - Methodologische beschrijving in het kader van het onderzoeksproject SUSPENS gefinancierd door BELSPO (Working Paper 03-18)

Het welzijn in België meten - Opbouw van een composiete indicator om het huidige welzijn van de Belgen te meten (Working Paper 02-18)

De mondiale duurzameontwikkelingsdoelstellingen concretiseren - Federaal rapport inzake duurzame ontwikkeling 2017 (Sustainable development Report 2017)

Wat telt voor de Belgen? Analyse van de determinanten van het individuele welzijn in België (Working Paper 04-17)

De bevolking met een risico op armoede of sociale uitsluiting in België - Projectie tot 2030 (Working Paper 12-16)

Organisatie van de participatieve oefening inzake toekomstverkenning 2011-2012 - Ter voorbereiding van de langetermijnvisie 2050 (Working Paper 09-12)

Biocapacité et empreinte écologique des modes de vie : des indicateurs pour la politique de développement durable ? (Working Paper 11-10)

Scenario's voor transitie naar een duurzame ontwikkeling tegen 2050. Toekomstverkennende nota gerealiseerd voor de 'Lente van het Leefmilieu' op basis van het vierde Federaal rapport inzake duurzame ontwikkeling (Working Paper 16-08)

Organisatie van de participatieve oefening inzake toekomstverkenning tegen het jaar 2050 ter voorbereiding van het vierde Federaal rapport inzake duurzame ontwikkeling (Working Paper 15-08)

Examen des méthodes et analyse de 6 projets de prospective participative. Etude préliminaire au 4° Rapport fédéral sur le développement durable (Working Paper 14-08)

Elementen van toekomstverkenning in de adviezen van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling van 2002 tot 2005. Analyse ter voorbereiding van het vierde Federaal rapport inzake duurzame ontwikkeling (Working Paper 13-08)

Econometrisch model

Analyse macro-sectorielle des effets d’une hausse de la TVA (Working Paper 04-14)

A macro-econometric model for the economy of Lesotho (Working Paper 17-10)

Econometrisch wereldmodel

The NIME Economic Outlook for the World Economy 2005 - 2011 (Also in this issue: the Lisbon Strategy) (Working Paper 02-05)

Economische begroting

Evaluatie van de nauwkeurigheid van de korte- en middellange-termijnvooruitzichten van het FPB. Een update van Working Paper 05-20 (Working Paper 07-23)

Evaluatie van de nauwkeurigheid van de korte- en middellangetermijnvooruitzichten van het FPB - Een update van Working Papers 12-17 en 13-17 (Working Paper 05-20)

Evaluatie van de nauwkeurigheid van de kortetermijnvooruitzichten van het FPB - Een update (Working Paper 12-17)

Economische cycli

Herziening van het Belgisch budgettair federalisme: vragen omtrent de budgettaire houdbaarheid en omtrent budgettair beleid en economische cyclus (Working Paper 23-10)

Economische efficiëntie

Impact of the EU Climate-Energy Package on the Belgian energy system and economy - Update 2010 Study commissioned by the Belgian federal authority (Working Paper 09-11)

Impact of the EU Energy and Climate Package on the Belgian energy system and economy - Study commissioned by the Belgian federal and three regional authorities (Working Paper 21-08)

Economische groei

S3BE : un modèle macroéconomique de long terme pour l’économie belge (Working Paper 03-09)

Les déterminants de l’innovation dans une petite économie ouverte : le cas de la Belgique
Determinants of innovation in a small open economy: the case of Belgium (Working Paper 11-08)

Economische impact

Towards 100% renewable energy in Belgium by 2050 (ENERG_1201)

Economische relance

Bijdrage van het ontwerp van nationaal plan voor herstel en veerkracht aan de doelstellingen van het NEKP – Samenhang en complementariteit; Verslag aan de staatssecretaris voor Relance en Strategische Investeringen (REP 12409)

Macro-economische en budgettaire effecten van het ontwerp van nationaal plan voor herstel en veerkracht - Rapport aan de staatssecretaris voor Relance en Strategische Investeringen (REP 12401)

Eerstepijlerpensioenen

De Belgische eerstepijlerpensioenen aan de vooravond van de vergrijzing: doorlichting van bedragen, gerechtigden en adequaatheid (Working Paper 04-10)

Efficiëntieloon

Salaires et négociation collective en Belgique : une analyse microéconomique en panel (Working Paper 12-09)

Elasticiteit

La modélisation de l’impôt des personnes physiques dans les modèles macroéconomiques de court et moyen terme du BFP - Adaptation des modèles suite à la 6e réforme de l’État et au SEC2010 (Working Paper 04-16)

Elektriciteit

Bon vent: setting sail for a climate neutral Belgian energy system – Future Belgian offshore wind unravelled (Working Paper 08-21)

Fuel for the future - More molecules or deep electrification of Belgium's energy system by 2050 (Working Paper 04-20)

Elektriciteitsgroothandelsmarkten

Wat bepaalt de groothandelsprijzen voor elektriciteit in een kleine, open economie? - Lessen uit de nucleaire heropstart in België (Working Paper 09-16)

Elektriciteitsvraag

Bon vent: setting sail for a climate neutral Belgian energy system – Future Belgian offshore wind unravelled (Working Paper 08-21)

Fuel for the future - More molecules or deep electrification of Belgium's energy system by 2050 (Working Paper 04-20)

Analyse de l’adéquation de la production électrique en Belgique à l’horizon 2030 - Analyse basée sur les scénarios du projet d’EPE2 (Working Paper 04-13)

Energievooruitzichten voor België tegen 2030 (EFEN2011)

Electric cars: Back to the future? (Working Paper 13-10)

Elektrische voertuigen

Totale eigendomskosten van nieuwe Belgische wagens (Working Paper 05-23)

Vehicle stock modelling in long term projections - Survey of the literature (Working Paper 08-17)

Electric cars: Back to the future? (Working Paper 13-10)

Emissies

Beschrijving en gebruik van het model Artelys Crystal Super Grid (DC2024_WP_06)

De milieu-impact van de evolutie van de transportvraag tegen 2030 (Working Paper 11-12)

Vooruitzichten van de transportvraag in België tegen 2030 (FORTRANSP_01)

Vervoeremissies - Historische evolutie en vooruitzichten (Working Paper 08-09)

Energie

Fysieke-energiestroomrekeningen 2008-2021 (REP_PEFA_12868)

Fysieke-energiestroomrekeningen 2008-2020 (REP_PEFA2022_12698)

Fysieke-energiestroomrekeningen 2008-2019 (REP_PEFA2021_12496)

Fysieke-energiestroomrekeningen 2008-2018 (REP_PEFA2020_12203)

Energiebeleid

Beschrijving en gebruik van het model Artelys Crystal Super Grid (DC2024_WP_06)

Bijdrage van het ontwerp van nationaal plan voor herstel en veerkracht aan de doelstellingen van het NEKP – Samenhang en complementariteit; Verslag aan de staatssecretaris voor Relance en Strategische Investeringen (REP 12409)

Twintig jaar langetermijnenergievooruitzichten - Een retrospectieve analyse (FOR_ENERGY2020_12251)

Het Belgische energielandschap tegen 2050 - Een projectie bij ongewijzigd beleid (EFEN2017)

2030 Climate and Energy Framework for Belgium - Impact assessment of a selection of policy scenarios up to 2050 (Working Paper 03-15)

Towards 100% renewable energy in Belgium by 2050 (ENERG_1201)

Energievooruitzichten voor België tegen 2030 (EFEN2011)

Impact of the EU Climate-Energy Package on the Belgian energy system and economy - Update 2010 Study commissioned by the Belgian federal authority (Working Paper 09-11)

EU Energy/Climate package and energy supply security in Belgium (Working Paper 16-09)

Impact of the EU Energy and Climate Package on the Belgian energy system and economy - Study commissioned by the Belgian federal and three regional authorities (Working Paper 21-08)

Toelichting bij sommige uitdagingen voor het Belgische energiebeleid in het kader van klimaatdoelstellingen (Working Paper 01-07)

Energiemodellering

Beschrijving en gebruik van het model Artelys Crystal Super Grid (DC2024_WP_06)

Bon vent: setting sail for a climate neutral Belgian energy system – Future Belgian offshore wind unravelled (Working Paper 08-21)

Twintig jaar langetermijnenergievooruitzichten - Een retrospectieve analyse (FOR_ENERGY2020_12251)

Fuel for the future - More molecules or deep electrification of Belgium's energy system by 2050 (Working Paper 04-20)

Het Belgische energielandschap tegen 2050 - Een projectie bij ongewijzigd beleid (EFEN2017)

Wat bepaalt de groothandelsprijzen voor elektriciteit in een kleine, open economie? - Lessen uit de nucleaire heropstart in België (Working Paper 09-16)

Energietransitie

Bon vent: setting sail for a climate neutral Belgian energy system – Future Belgian offshore wind unravelled (Working Paper 08-21)

Twintig jaar langetermijnenergievooruitzichten - Een retrospectieve analyse (FOR_ENERGY2020_12251)

Fuel for the future - More molecules or deep electrification of Belgium's energy system by 2050 (Working Paper 04-20)

Het Belgische energielandschap tegen 2050 - Een projectie bij ongewijzigd beleid (EFEN2017)

Wat bepaalt de groothandelsprijzen voor elektriciteit in een kleine, open economie? - Lessen uit de nucleaire heropstart in België (Working Paper 09-16)

Energievooruitzichten op lange termijn

Bon vent: setting sail for a climate neutral Belgian energy system – Future Belgian offshore wind unravelled (Working Paper 08-21)

Twintig jaar langetermijnenergievooruitzichten - Een retrospectieve analyse (FOR_ENERGY2020_12251)

Fuel for the future - More molecules or deep electrification of Belgium's energy system by 2050 (Working Paper 04-20)

Het Belgische energielandschap tegen 2050 - Een projectie bij ongewijzigd beleid (EFEN2017)

2030 Climate and Energy Framework for Belgium - Impact assessment of a selection of policy scenarios up to 2050 (Working Paper 03-15)

Walking the green mile in Employment - Employment projections for a green future (Working Paper 07-13)

Analyse de l’adéquation de la production électrique en Belgique à l’horizon 2030 - Analyse basée sur les scénarios du projet d’EPE2 (Working Paper 04-13)

Energievooruitzichten voor België tegen 2030 (EFEN2011)

Impact of the EU Climate-Energy Package on the Belgian energy system and economy - Update 2010 Study commissioned by the Belgian federal authority (Working Paper 09-11)

Impact of the EU Energy and Climate Package on the Belgian energy system and economy - Study commissioned by the Belgian federal and three regional authorities (Working Paper 21-08)

European Fiscal Policy

Improving the Stability and Growth Pact by integrating a proper accounting of public investments: a new attempt (Working Paper 01-16)

Eurostat

Kolommen G en H van de aanvullende tabel over de pensioenstelsels van de sociale verzekering (tabel 29) (REP_T29_12928)

Accrued-to-date pension entitlements in Belgium (Working Paper 06-17)

Eurozone

An Evaluation of the Risks Surrounding the 2006-2012 NIME Economic Outlook : Illustrative Stochastic Simulations (Working Paper 02-06)

Monetary Policy, Asset Prices and Economic Growth in the World Economy over the 1995-2004 Period : A counterfactual simulation with the NIME Model (Working Paper 17-05)

The NIME Economic Outlook for the World Economy 2005 - 2011 (Also in this issue: the Lisbon Strategy) (Working Paper 02-05)

The macro-economic effects of labour market reforms in the European Union - Some selected simulations with the NIME model. (Working Paper 12-04)

An assessment of the risks to the medium-term outlook of the Belgian international economic environment (Working Paper 12-03)

Evaluatie

Impact van het Nationaal plan voor herstel en veerkracht op de SDG's, de veerkracht en de sociale cohesie (REP_12514)

Le système d’innovation en Wallonie (Working Paper 04-12)

Le système d’innovation en Wallonie (Working Paper 01-10)

Le système d’innovation en Wallonie (Working Paper 02-09)

Externalities

De kosten van verkeerscongestie in België (Working Paper 09-19)

Tax Expenditure and the Cost of Labour Taxation - An application to company car taxation (Working Paper 07-17)

Commuting subsidies in Belgium - Implementation in the PLANET model (Working Paper 11-16)

The fiscal treatment of company cars in Belgium: effects on car demand, travel behaviour and external costs (Working Paper 03-16)

Externe vervoerskosten

Analyse de l’impact de différents schémas théoriques d’une taxe routière en Belgique (Working Paper 14-09)

Langetermijn vooruitzichten van transport in België: Referentiescenario en twee beleidsscenario’s (Working Paper 12-08)

Financiële crisis

What has been the damage of the financial crisis to Belgian GDP? An assessment based on the FPB’s medium-term outlook (Working Paper 08-11)

Impact de la crise financière sur le PIB potentiel de la Belgique (Working Paper 10-09)

Fiscaal federalisme

La modélisation de l’impôt des personnes physiques dans les modèles macroéconomiques de court et moyen terme du BFP - Adaptation des modèles suite à la 6e réforme de l’État et au SEC2010 (Working Paper 04-16)

De elasticiteit van de personenbelasting - Prospectieve macro-economische benadering van de nationale elasticiteit en van de elasticiteit van een geregionaliseerde personenbelasting (Working Paper 01-12)

Herziening van het Belgisch budgettair federalisme: vragen omtrent de budgettaire houdbaarheid en omtrent budgettair beleid en economische cyclus (Working Paper 23-10)

Fiscale hervorming

Ex ante evaluatie van de fiscaliteit van bedrijfswagens in België (Working Paper 06-22)

Hausse de la fiscalité sur l’énergie et baisse d’autres formes de prélèvement : résultats macroéconomiques (Working Paper 11-09)

Fiscale instelling

Fiscal councils, independent forecasts and the budgetary process: lessons from the Belgian case (Working paper 04-06)

Fiscale ontvangsten

Berekening van de budgettaire impact van een belasting op grote vermogens vóór macro-economische effecten (DC2024_WP_08)

Belastinguitgaven voor tweedepijlerpensioenen in België - Een analyse van de omvang van de overheidssubsidies voor werknemers en zelfstandigen (Working Paper 03-21)

Herziening van het Belgisch budgettair federalisme: vragen omtrent de budgettaire houdbaarheid en omtrent budgettair beleid en economische cyclus (Working Paper 23-10)

Fiscaliteit van bedrijfswagens

Ex ante evaluatie van de fiscaliteit van bedrijfswagens in België (Working Paper 06-22)

Fossiele brandstoffen

EU Energy/Climate package and energy supply security in Belgium (Working Paper 16-09)

Frailtymodel

Effect van beroepsopleidingen voor werklozen op de tewerkstellingsduur (Working Paper 12-06)

General equilibrium

Public Investment in Belgium - Current State and Economic Impact (Working Paper 01-17)

Generationele levensverwachting

Quotients de mortalité prospectifs par sexe et unisexes / Prospectieve sterftequotiënten per geslacht en uniseks (Working Paper 18-09)

Geografische oriëntatie

La part de marché à l’exportation de la Belgique 1993-2008 : changements structurels et compétitivité (Working Paper 06-10)

Gewestelijk

Raming van een regionaal input-output systeem voor België (Working Paper 18-08)

Gewestelijke economie

Updating the 2010 Belgian interregional supply and use table - Towards a version compatible with ESA 2010 (Working Paper 10-19)

Le système d’innovation en Wallonie (Working Paper 04-12)

Le système d’innovation en Wallonie (Working Paper 01-10)

Le système d’innovation en Wallonie (Working Paper 02-09)

Gezondheidsuitgaven

Beschrijving en gebruik van het model PROMES (DC2024_WP_01)

Gezondheidszorgstelsel

Beschrijving en gebruik van het model PROMES (DC2024_WP_01)

The Belgian long-term care system (Working Paper 07-10)

Global Multi-Regional Input- Output Tables

Belgium’s Carbon Footprint - Calculations based on a national accounts consistent global multi-regional input-output table (Working Paper 10-17)

Globalisatie

Determinanten van internationale lokalisatie, met toepassing op de Agoriabranches (Working Paper 16-05)

Groeibijdrage

Fact Sheet 006 : Bronnen van groei van de arbeidsproductiviteit in België (Fact Sheet 006)

Growth and Productivity in Belgium (Working Paper 11-17)

Growth and Productivity in Belgium (Working Paper 17-08)

Growth and Productivity in Belgium (Working Paper 05-07)

Groeiboekhouding

Fact Sheet 006 : Bronnen van groei van de arbeidsproductiviteit in België (Fact Sheet 006)

Growth and Productivity in Belgium (Working Paper 11-17)

Comparaison des composantes de la croissance de la productivité : Belgique, Allemagne, France et Pays-Bas 1996-2007 (Working Paper 18-10)

Growth and Productivity in Belgium (Working Paper 17-08)

Growth and Productivity in Belgium (Working Paper 05-07)

Groot- en detailhandel

Concurrentie in de Belgische distributie (Working Paper 15-10)

Health

Het welzijn in België meten - Opbouw van een composiete indicator om het huidige welzijn van de Belgen te meten (Working Paper 02-18)

Wat telt voor de Belgen? Analyse van de determinanten van het individuele welzijn in België (Working Paper 04-17)

HERMREG

De werking van het bottom-up HERMREG-model - Een beschrijving aan de hand van varianten (Working Paper 02-22)

Het bottom-up HERMREG-model - Een multiregionaal model voor de Belgische economie (Working Paper 01-22)

Hernieuwbare energiebronnen

Bon vent: setting sail for a climate neutral Belgian energy system – Future Belgian offshore wind unravelled (Working Paper 08-21)

Fuel for the future - More molecules or deep electrification of Belgium's energy system by 2050 (Working Paper 04-20)

2030 Climate and Energy Framework for Belgium - Impact assessment of a selection of policy scenarios up to 2050 (Working Paper 03-15)

Walking the green mile in Employment - Employment projections for a green future (Working Paper 07-13)

Towards 100% renewable energy in Belgium by 2050 (ENERG_1201)

EU Energy/Climate package and energy supply security in Belgium (Working Paper 16-09)

Herstelplan

Impact van het Nationaal plan voor herstel en veerkracht op de SDG's, de veerkracht en de sociale cohesie (REP_12514)

Herverdeling

Business dynamism and productivity growth in Belgium (Working Paper 05-21)

A decomposition of industry-level productivity growth in Belgium using firm-level data (Working Paper 11-11)

Houdbaarheid

Improving the Stability and Growth Pact by integrating a proper accounting of public investments: a new attempt (Working Paper 01-16)

Long-term population projections in Europe: How they influence policies and accelerate reforms (Working Paper 02-08)

Houdbaarheid van de overheidsfinanciën

Nieuw begrotingskader voorgesteld door de Europese Commissie: welk traject voor de Belgische overheidsfinanciën? (REP_12769)

Herziening van het Belgisch budgettair federalisme: vragen omtrent de budgettaire houdbaarheid en omtrent budgettair beleid en economische cyclus (Working Paper 23-10)

Huishoudconsumptie

Analyse van de luchtvervuiling gekoppeld aan de consumptie door huishoudens in België in 2014: het geval van broeikasgasemissies (Working Paper 08-19)

De PEACH2AIR-databank over luchtverontreiniging verbonden met de huishoudelijke consumptie in België in 2014 - Methodologische beschrijving in het kader van het onderzoeksproject SUSPENS gefinancierd door BELSPO (Working Paper 03-18)

De milieudruk van de huishoudelijke consumptie in België in 2002: een sociologische analyse (Working Paper 12-10)

Huishoudens

Gevolgen van de oorlog in Oekraïne: uitzonderlijke bevolkingsgroei in België in 2022 en onzekerheden op middellange termijn (SHORT_DP22)

Demografische vooruitzichten 2021-2070 : 1,3 miljoen inwoners meer tegen 2070, vergeleken met 1,5 miljoen in de afgelopen 30 jaar. De coronacrisis heeft geen invloed op deze groei (Flash 002)

Transportuitgaven van de huishoudens:- Actualisatie 2021 (Working Paper 01-21)

COVID-19: geringe bevolkingsgroei in 2020 en 2021. De vergrijzing van de bevolking blijft op lange termijn aanwezig (FOR_DP20_12326)

Demografische vooruitzichten 2017-2070 - Bevolking en huishoudens (EFPOP1770)

ICT

Growth and Productivity in Belgium (Working Paper 17-08)

Les déterminants de l’innovation dans une petite économie ouverte : le cas de la Belgique
Determinants of innovation in a small open economy: the case of Belgium (Working Paper 11-08)

Potential ICT-enabled Offshoring of Service Jobs in Belgium (Working paper 06-07)

Growth and Productivity in Belgium (Working Paper 05-07)

Indicatoren

Indicatoren van duurzame ontwikkeling 2024 (OPREP202401)

Opvolgingsindicatoren van de Sustainable development goals - Synthese van het maatschappelijk debat (SDG_12872)

Indicatoren van duurzame ontwikkeling 2023 (OPREP202301)

Nog maar acht jaar om de SDG’s te realiseren - Federaal rapport inzake duurzame ontwikkeling 2022 (Sustainable development Report 2022)

Indicatoren van duurzame ontwikkeling 2022 (OPREP202201)

Het welzijn in België meten - Opbouw van een composiete indicator om het huidige welzijn van de Belgen te meten (Working Paper 02-18)

De mondiale duurzameontwikkelingsdoelstellingen concretiseren - Federaal rapport inzake duurzame ontwikkeling 2017 (Sustainable development Report 2017)

Wat telt voor de Belgen? Analyse van de determinanten van het individuele welzijn in België (Working Paper 04-17)

Vooruitgang naar de duurzameontwikkelingsdoelstellingen van de VN - Balans 2016 (Working Paper 07-16)

Biocapacité et empreinte écologique des modes de vie : des indicateurs pour la politique de développement durable ? (Working Paper 11-10)

Competition and regulation, Belgium, 1997 to 2004 (Working Paper 03-10)

Industriële activiteiten

Determinanten van internationale lokalisatie, met toepassing op de Agoriabranches (Working Paper 16-05)

Infrastructure

Public Investment in Belgium - Current State and Economic Impact (Working Paper 01-17)

Ingevoerde intermediaire input

The impact of offshoring on employment in Belgium (Working Paper 01-09)

Trade-based measures of offshoring: an overview for Belgium (Working Paper 09-08)

Inkomen

Het welzijn in België meten - Opbouw van een composiete indicator om het huidige welzijn van de Belgen te meten (Working Paper 02-18)

Inkomensverdeling

Beschrijving en gebruik van het model EXPEDITION (DC2024_WP_03)

Regionale kinderbijslaghervormingen – Een impactanalyse met het microsimulatiemodel EXPEDITION (Working Paper 04-21)

Innovatie

Le système d’innovation en Wallonie (Working Paper 04-12)

Le système d’innovation en Wallonie (Working Paper 01-10)

Le système d’innovation en Wallonie (Working Paper 02-09)

Les déterminants de l’innovation dans une petite économie ouverte : le cas de la Belgique
Determinants of innovation in a small open economy: the case of Belgium (Working Paper 11-08)

Input-outputanalyse

De energie-intensiteit van de componenten van de finale vraag 1995-2005 - Een input-output analyse in constante prijzen (Working Paper 11-13)

Bijdrage van de componenten van de finale vraag tot het bbp 1995-2005 Een input-output analyse in constante prijzen (Working Paper 10-13)

De gecumuleerde kosten 1995-2005 - Een input-output analyse in constante prijzen (Working Paper 09-13)

Walking the green mile in Employment - Employment projections for a green future (Working Paper 07-13)

Quantifying environmental leakage for Belgium (Working Paper 19-08)

Input-outputtabellen

Input-outputtabellen 2020 (REP_IOT_12921)

Updating the 2010 Belgian interregional supply and use table - Towards a version compatible with ESA 2010 (Working Paper 10-19)

Bijdrage van de componenten van de finale vraag tot het bbp 1995-2005 Een input-output analyse in constante prijzen (Working Paper 10-13)

De gecumuleerde kosten 1995-2005 - Een input-output analyse in constante prijzen (Working Paper 09-13)

Les multiplicateurs de production, de revenu et d’emploi 1995-2005 - Une analyse entrées-sorties à prix constants (Working Paper 08-13)

Input-outputanalyse - Modellen, Multiplicatoren, Linkages (Working Paper 12-12)

Analyse van de horecasector in België (Working Paper 01-11)

Raming van een regionaal input-output systeem voor België (Working Paper 18-08)

Integrated energy-transport modelling

Vehicle stock modelling in long term projections - Survey of the literature (Working Paper 08-17)

Interfederaal Instituut voor de Statistiek

Newsletter Interfederaal Instituut voor de Statistiek (nr 2 – Maart 2022) (IIS 02)

Newsletter Interfederaal Instituut voor de Statistiek (nr 1 – Oktober 2021) (IIS 01)

Internal migration

Peri-urbanisatie en Transport: alternatieve demografische scenarios voor het PLANET-model (Working Paper 06-23)

Projection of internal migration based on migration intensity and preferential flows (Working Paper 10-16)

Internationale economische omgeving van België

An assessment of the risks to the medium-term outlook of the Belgian international economic environment (Working Paper 12-03)

Internationale localisatie

Determinanten van internationale lokalisatie, met toepassing op de Agoriabranches (Working Paper 16-05)

Internationale migratie

Multiregional Population Projection Model at the EU level (Working Paper 07-18)

Internationale O&O-voorraden

Estimation of inter-industry domestic and international R&D stocks for Belgium (Working Paper 10-11)

Internationale vergelijking

L’emploi public belge dans une perspective internationale (Working Paper 04-09)

Interne evenwichten

Concurrentievermogen van België - Uitdagingen en groeipistes (Planning Paper 112)

Interregionale input-outputtabel

De koolstofvoetafdruk van de Belgische gewesten: een opsplitsing in consumptiedomeinen (Article 018)

Opmaak van de interregionale input-outputtabel voor het jaar 2015: databronnen en methodologie (Working Paper 07-21)

Job creation

Young Firms and Industry Dynamics in Belgium (Working Paper 06-16)

Lage werkintensiteit

De evolutie van het armoederisico in België bij de bevolking beneden 60 jaar (Working Paper 06-21)

Langdurige zorg

The Belgian long-term care system (Working Paper 07-10)

Langetermijn pensioenuitgaven

Economic Policy Committee’s Ageing Working Group – Belgium: Country Fiche 2020 (REP_COUNTRYFICH2020)

Langetermijnprojecties

Peri-urbanisatie en Transport: alternatieve demografische scenarios voor het PLANET-model (Working Paper 06-23)

Vehicle stock modelling in long term projections - Survey of the literature (Working Paper 08-17)

Analyse de politiques de transport : rapprochement des accises sur les carburants et Eurovignette III (Working Paper 02-11)

Langetermijnvooruitzichten

Alternatief treinaanbod in PLANET: impact op het reizigersvervoer tegen 2040 (Rep_12889)

De milieu-impact van de evolutie van de transportvraag tegen 2030 (Working Paper 11-12)

Vooruitzichten van de transportvraag in België tegen 2030 (FORTRANSP_01)

Analyse de l’impact de différents schémas théoriques d’une taxe routière en Belgique (Working Paper 14-09)

Vervoeremissies - Historische evolutie en vooruitzichten (Working Paper 08-09)

S3BE : un modèle macroéconomique de long terme pour l’économie belge (Working Paper 03-09)

Langetermijn vooruitzichten van transport in België: Referentiescenario en twee beleidsscenario’s (Working Paper 12-08)

Levensverwachting

Quotients de mortalité prospectifs par sexe et unisexes / Prospectieve sterftequotiënten per geslacht en uniseks (Working Paper 18-09)

Liberalisering

Network Industry Reform in Belgium: Macroeconometric versus General-Equilibrium Analyses (Working Paper 10-06)

Life satisfaction

Wat telt voor de Belgen? Analyse van de determinanten van het individuele welzijn in België (Working Paper 04-17)

Lissabonstrategie voor groei en werkgelegenheid

The NIME Economic Outlook for the World Economy 2005 - 2011 (Also in this issue: the Lisbon Strategy) (Working Paper 02-05)

Lonen

Salaires et négociation collective en Belgique : une analyse microéconomique en panel (Working Paper 12-09)

Loondrift

Salaires et négociation collective en Belgique : une analyse microéconomique en panel (Working Paper 12-09)

Loonkosten per eenheid product

Concurrentievermogen van België - Uitdagingen en groeipistes (Planning Paper 112)

Loononderhandeling

La loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l’emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Working Paper 02-12)

Niveau de décentralisation de la négociation et structure des salaires (Working Paper 03-11)

Loonongelijkheid

Wages and employment by level of education and occupation in Belgium (Working Paper 22-08)

Loonspreiding

Niveau de décentralisation de la négociation et structure des salaires (Working Paper 03-11)

Loonverschillen

Niveau de décentralisation de la négociation et structure des salaires (Working Paper 03-11)

Luchtemissies

De koolstofvoetafdruk van de Belgische gewesten: een opsplitsing in consumptiedomeinen (Article 018)

Luchtemissierekeningen 2008-2021 (REP_AEA_12869)

Luchtemissierekeningen 2008-2020 (REP_AEA2022_12697)

Luchtemissierekeningen 2008-2019 (REP_AEA2021_12495)

Luchtemissierekeningen 2008-2018 (REP_AEA2020_12202)

Luchtverontreinigende stoffen

De milieu-impact van de evolutie van de transportvraag tegen 2030 (Working Paper 11-12)

Vervoeremissies - Historische evolutie en vooruitzichten (Working Paper 08-09)

Maatstaven gebaseerd op handel

Trade-based measures of offshoring: an overview for Belgium (Working Paper 09-08)

Macro-econometrisch wereldmodel

An Evaluation of the Risks Surrounding the 2006-2012 NIME Economic Outlook : Illustrative Stochastic Simulations (Working Paper 02-06)

Monetary Policy, Asset Prices and Economic Growth in the World Economy over the 1995-2004 Period : A counterfactual simulation with the NIME Model (Working Paper 17-05)

The Macroeconomic Effects of an Oil Price Shock on the World Economy : A Simulation with the NIME Model (Working Paper 06-05)

Macro-econometrische modellering

Het bottom-up HERMREG-model - Een multiregionaal model voor de Belgische economie (Working Paper 01-22)

Macro-economische impact

Impact of the EU Climate-Energy Package on the Belgian energy system and economy - Update 2010 Study commissioned by the Belgian federal authority (Working Paper 09-11)

Hausse de la fiscalité sur l’énergie et baisse d’autres formes de prélèvement : résultats macroéconomiques (Working Paper 11-09)

Impact of the EU Energy and Climate Package on the Belgian energy system and economy - Study commissioned by the Belgian federal and three regional authorities (Working Paper 21-08)

Macro-economische scenario's

Analyse van de macro-economische gevolgen van de organisatie van een FIFA Wereldbeker 2018 in België (Working Paper 08-10)

Macro-economische simulatie

Macro-economische en budgettaire effecten van het ontwerp van nationaal plan voor herstel en veerkracht - Rapport aan de staatssecretaris voor Relance en Strategische Investeringen (REP 12401)

Macro-economische vooruitzichten

Economische vooruitzichten 2022-2027 van februari 2022 (Economic outlook 2022-2027 (Feb.))

A macro-econometric model for the economy of Lesotho (Working Paper 17-10)

Marktaandelen

Marktaandelen, concurrentievermogen en de lopende rekening (Working Paper 06-09)

Marktgedrag

Consumptieprijzen in België en de buurlanden - Aandachtspunten voor het beleid (Working Paper 13-12)

Concurrentie in de Belgische distributie (Working Paper 15-10)

Marktstructuur

Hoe sterk speelt de concurrentie in Belgische bedrijfstakken? (Article 015)

Concurrentie in de Belgische distributie (Working Paper 15-10)

Materiaalstromen

Materiaalstroomrekeningen voor de gehele economie 2008-2021 (REP_EWMFA2023_12810)

Materiaalstroomrekeningen voor de gehele economie 2008-2019 (REP_EWMFA2021_12543)

Materiaalstroomrekeningen voor de gehele economie 2008-2018 (REP_EWMFA2020_12250)

Materialen

Productivity gains and spillovers from offshoring (Working Paper 05-11)

Medium-term projections

Evaluatie van de nauwkeurigheid van de korte- en middellange-termijnvooruitzichten van het FPB. Een update van Working Paper 05-20 (Working Paper 07-23)

Evaluatie van de nauwkeurigheid van de korte- en middellangetermijnvooruitzichten van het FPB - Een update van Working Papers 12-17 en 13-17 (Working Paper 05-20)

Evaluatie van de nauwkeurigheid van de middellangetermijnvooruitzichten van het FPB - Een update (Working Paper 13-17)

MFP

Growth and Productivity in Belgium (Working Paper 11-17)

Growth and Productivity in Belgium (Working Paper 17-08)

Growth and Productivity in Belgium (Working Paper 05-07)

Microsimulatie

Beschrijving en gebruik van het model EXPEDITION (DC2024_WP_03)

Beschrijving en gebruik van het model PROMES (DC2024_WP_01)

Regionale kinderbijslaghervormingen – Een impactanalyse met het microsimulatiemodel EXPEDITION (Working Paper 04-21)

Toereikendheid van het pensioen en budgettaire kosten van de vergrijzing: evaluatie van beleidsmaatregelen en van alternatieve scenario’s (Working Paper 22-10)

The long-term adequacy of the Belgian public pension system: An analysis based on the MIDAS model (Working Paper 10-10)

De financiële implicaties van langer werken : een Micro-Economisch Pensioenmodel (MEP) (Working Paper 15-05)

Migration intensity

Projection of internal migration based on migration intensity and preferential flows (Working Paper 10-16)

Milieu

Biocapacité et empreinte écologique des modes de vie : des indicateurs pour la politique de développement durable ? (Working Paper 11-10)

Milieubelastingen

Milieubelastingen naar economische activiteit 2008-2021 (REP_ETEA2023_12809)

Milieubelastingen naar economische activiteit 2008-2020 (REP_ETEA2022_12577)

Milieubelastingen naar economische activiteit 2008-2019 (REP_ETEA2021_12488)

Milieubelastingen naar economische activiteit 2008-2018 (REP_ETEA2020_12201)

Milieugoederen en -diensten

Rekeningen voor de milieugoederen en -dienstensector 2014-2021 (REP_EGSS_12886)

Rekeningen voor de milieugoederen en -dienstensector 2014-2020 (REP_EGSS2022_12712)

Rekeningen voor de milieugoederen en -dienstensector 2014-2018 (REP_EGSS2020_12248)

Rekeningen voor de milieugoederen en -dienstensector 2014-2017 (REP_EGSS2019)

The Belgian environment industry (1995-2005) (Working Paper 07-09)

Milieulek

Quantifying environmental leakage for Belgium (Working Paper 19-08)

Milieuruilvoet

Quantifying environmental leakage for Belgium (Working Paper 19-08)

Milieusatellietrekeningen

De milieudruk van de huishoudelijke consumptie in België in 2002: een sociologische analyse (Working Paper 12-10)

Analyse des dépenses et recettes publiques de transport (Working Paper 20-08)

Minimumloon

Removing youth sub-minimum wage rates in Belgium: did it affect youth employment? (Working Paper 04-18)

Module wagenstock

The PLANET model - Methodological Report: The Car Stock Module (Working Paper 02-10)

Mondiale meerlanden-input-outputtabellen

De koolstofvoetafdruk van de Belgische gewesten: een opsplitsing in consumptiedomeinen (Article 018)

Monetair beleid

Monetary Policy, Asset Prices and Economic Growth in the World Economy over the 1995-2004 Period : A counterfactual simulation with the NIME Model (Working Paper 17-05)

Monitoring

De bevolking met een risico op armoede of sociale uitsluiting in België - Projectie tot 2030 (Working Paper 12-16)

Monitoring van de relancestrategie van de Federale regering – Voortgangsverslag (OPREP201403)

Monitoring van de relancestrategie van de Federale regering - Voortgangsverslag (OPREP201401)

Monitoring van de relancestrategie van de Federale regering - Voortgangsverslag (OPREP201302)

Monitoring van de relancestrategie van de Federale regering - Voortgangsverslag (OPREP201301)

Multinationale ondernemingen

Internationalisering van de Belgische economie: analyse op basis van de filialen van Belgische ondernemingen in het buitenland tussen 1995-2005 (Working Paper 23-08)

Multiregionaal projectiemodel

Multiregional Population Projection Model at the EU level (Working Paper 07-18)

O&O

De belangrijkste bedrijfstakken voor O&O in België - Structurele ontwikkelingen en bedrijfsstrategie (Working Paper 07-20)

Tax incentives for business R&D in Belgium - Third evaluation (Working Paper 04-19)

The determinants of industry-level total factor productivity in Belgium (Working Paper 07-11)

Offshore outsourcing

Determinanten van internationale lokalisatie, met toepassing op de Agoriabranches (Working Paper 16-05)

Olieprijzen in de eurozone

The Macroeconomic Effects of an Oil Price Shock on the World Economy : A Simulation with the NIME Model (Working Paper 06-05)

Ondernemingsklimaat

De administratieve lasten in België voor het jaar 2016 (Planning paper 116)

De administratieve lasten in België voor het jaar 2014 (Planning paper 115)

Administratieve lasten in België voor het jaar 2012 (Planning paper 114)

Administratieve lasten in België voor het jaar 2010 (Planning Paper 110)

De administratieve lasten in België voor het jaar 2008 (Planning Paper 108)

Onderwijs

Structure et évolution de l’emploi public belge (Working Paper 19-10)

Onderzoek en ontwikkeling

Lissabon 10 jaar later: de evolutie van de uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling in België vergeleken met andere EU-landen (Working Paper 20-10)

Openbaar domein

Structure et évolution de l’emploi public belge (Working Paper 19-10)

L’emploi public belge dans une perspective internationale (Working Paper 04-09)

Optimal taxation

De kosten van verkeerscongestie in België (Working Paper 09-19)

Tax Expenditure and the Cost of Labour Taxation - An application to company car taxation (Working Paper 07-17)

Output gap

Raming van de potentiële groei en de output gap voor België - Rapport voor de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (REP_12229)

Impact de la crise financière sur le PIB potentiel de la Belgique (Working Paper 10-09)

Overheid

Structure et évolution de l’emploi public belge (Working Paper 19-10)

L’emploi public belge dans une perspective internationale (Working Paper 04-09)

OverheidsInkomsten en -uitgaven

Analyse des dépenses et recettes publiques de transport (Working Paper 20-08)

Overheidsinvesteringen

Macro-economische en budgettaire effecten van het ontwerp van nationaal plan voor herstel en veerkracht - Rapport aan de staatssecretaris voor Relance en Strategische Investeringen (REP 12401)

Public Investment in Belgium - Current State and Economic Impact (Working Paper 01-17)

Improving the Stability and Growth Pact by integrating a proper accounting of public investments: a new attempt (Working Paper 01-16)

Overheidsschuld

Nieuw begrotingskader voorgesteld door de Europese Commissie: welk traject voor de Belgische overheidsfinanciën? (REP_12769)

Een gestileerde macrobudgettaire benadering om trajecten voor de overheidsfinanciën te simuleren - Enkele lessen voor het voeren van het begrotingsbeleid in een referentiekader uitgedrukt in structurele termen (Working Paper 05-17)

Improving the Stability and Growth Pact by integrating a proper accounting of public investments: a new attempt (Working Paper 01-16)

Herziening van het Belgisch budgettair federalisme: vragen omtrent de budgettaire houdbaarheid en omtrent budgettair beleid en economische cyclus (Working Paper 23-10)

Participatie

Scenario's voor transitie naar een duurzame ontwikkeling tegen 2050. Toekomstverkennende nota gerealiseerd voor de 'Lente van het Leefmilieu' op basis van het vierde Federaal rapport inzake duurzame ontwikkeling (Working Paper 16-08)

Organisatie van de participatieve oefening inzake toekomstverkenning tegen het jaar 2050 ter voorbereiding van het vierde Federaal rapport inzake duurzame ontwikkeling (Working Paper 15-08)

Examen des méthodes et analyse de 6 projets de prospective participative. Etude préliminaire au 4° Rapport fédéral sur le développement durable (Working Paper 14-08)

Elementen van toekomstverkenning in de adviezen van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling van 2002 tot 2005. Analyse ter voorbereiding van het vierde Federaal rapport inzake duurzame ontwikkeling (Working Paper 13-08)

Particuliere uitgaven voor de gezondheidszorg

Estimating private health expenditures within a dynamic consumption allocation model (Working Paper 04-08)

Pensioenbonus

De pensioenbonus in de werknemersregeling: simulatie met het model MEP (Working Paper 11-06)

Pensioenen

Minimumregelingen, gelijkgestelde periodes en de pensioenkloof tussen mannen en vrouwen (REP_12936)

Belastinguitgaven voor tweedepijlerpensioenen in België - Een analyse van de omvang van de overheidssubsidies voor werknemers en zelfstandigen (Working Paper 03-21)

Reële herwaardering van de lonen via een puntenstelsel - Winnaars en verliezers bij recent gepensioneerden met een werknemerspensioen (Working Paper 09-17)

Regularisatie studieperioden in de werknemersregeling - Typegevallen analyse (Working Paper 03-17)

Rapporten gerealiseerd door het Federaal Planbureau voor de Commissie Pensioenhervorming 2020-2040 (OP_REP_PEN14)

The long-term adequacy of the Belgian public pension system: An analysis based on the MIDAS model (Working Paper 10-10)

De financiële implicaties van langer werken : een Micro-Economisch Pensioenmodel (MEP) (Working Paper 15-05)

Pensioenhervormingen

Pensioenakkoord juli 2022 – Doorrekening van pensioenmaatregelen. Rapport op vraag van de Kern van Ministers (REP_CEP15_12689)

Reële herwaardering van de lonen via een puntenstelsel - Winnaars en verliezers bij recent gepensioneerden met een werknemerspensioen (Working Paper 09-17)

Rapporten gerealiseerd door het Federaal Planbureau voor de Commissie Pensioenhervorming 2020-2040 (OP_REP_PEN14)

Long-term population projections in Europe: How they influence policies and accelerate reforms (Working Paper 02-08)

Pensioenkloof tussen mannen en vrouwen

Minimumregelingen, gelijkgestelde periodes en de pensioenkloof tussen mannen en vrouwen (REP_12936)

Pensioenongelijkheid

Minimumregelingen, gelijkgestelde periodes en de pensioenkloof tussen mannen en vrouwen (REP_12936)

Pensioenregelingen

De pensioenbonus in de werknemersregeling: simulatie met het model MEP (Working Paper 11-06)

Pensioenuitgaven

Long-term population projections in Europe: How they influence policies and accelerate reforms (Working Paper 02-08)

Pensioenvooruitzichten

Long-term population projections in Europe: How they influence policies and accelerate reforms (Working Paper 02-08)

Pension entitlements

Kolommen G en H van de aanvullende tabel over de pensioenstelsels van de sociale verzekering (tabel 29) (REP_T29_12928)

Accrued-to-date pension entitlements in Belgium (Working Paper 06-17)

Personal income tax and subsidies

Commuting subsidies in Belgium - Implementation in the PLANET model (Working Paper 11-16)

The fiscal treatment of company cars in Belgium: effects on car demand, travel behaviour and external costs (Working Paper 03-16)

Personen- en goederenvervoer

Alternatief treinaanbod in PLANET: impact op het reizigersvervoer tegen 2040 (Rep_12889)

Transportvraag en capaciteit van het Belgische spoorwegnetwerk (Working Paper 08-16)

De milieu-impact van de evolutie van de transportvraag tegen 2030 (Working Paper 11-12)

Vooruitzichten van de transportvraag in België tegen 2030 (FORTRANSP_01)

Analyse de politiques de transport : rapprochement des accises sur les carburants et Eurovignette III (Working Paper 02-11)

Analyse de l’impact de différents schémas théoriques d’une taxe routière en Belgique (Working Paper 14-09)

Vervoeremissies - Historische evolutie en vooruitzichten (Working Paper 08-09)

Langetermijn vooruitzichten van transport in België: Referentiescenario en twee beleidsscenario’s (Working Paper 12-08)

Personenbelasting

Tax Expenditure and the Cost of Labour Taxation - An application to company car taxation (Working Paper 07-17)

La modélisation de l’impôt des personnes physiques dans les modèles macroéconomiques de court et moyen terme du BFP - Adaptation des modèles suite à la 6e réforme de l’État et au SEC2010 (Working Paper 04-16)

De elasticiteit van de personenbelasting - Prospectieve macro-economische benadering van de nationale elasticiteit en van de elasticiteit van een geregionaliseerde personenbelasting (Working Paper 01-12)

Personenvervoer over de weg

The PLANET model - Methodological Report: The Car Stock Module (Working Paper 02-10)

Population projections

De vruchtbaarheid modelleren voor de nationale bevolkingsprojecties – Het geval van België (Working Paper 03-20)

Projection of internal migration based on migration intensity and preferential flows (Working Paper 10-16)

Post mortem evaluatie

Evaluatie van de nauwkeurigheid van de korte- en middellange-termijnvooruitzichten van het FPB. Een update van Working Paper 05-20 (Working Paper 07-23)

Evaluatie van de nauwkeurigheid van de korte- en middellangetermijnvooruitzichten van het FPB - Een update van Working Papers 12-17 en 13-17 (Working Paper 05-20)

Evaluatie van de nauwkeurigheid van de kortetermijnvooruitzichten van het FPB - Een update (Working Paper 12-17)

Track record of the FPB’s short-term forecasts : An update (Working Paper 03-12)

Potentieel bbp

Een gestileerde macrobudgettaire benadering om trajecten voor de overheidsfinanciën te simuleren - Enkele lessen voor het voeren van het begrotingsbeleid in een referentiekader uitgedrukt in structurele termen (Working Paper 05-17)

Potentiële groei

Raming van de potentiële groei en de output gap voor België - Rapport voor de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (REP_12229)

Potentiële productie

What has been the damage of the financial crisis to Belgian GDP? An assessment based on the FPB’s medium-term outlook (Working Paper 08-11)

Impact de la crise financière sur le PIB potentiel de la Belgique (Working Paper 10-09)

Processus de production

De belangrijkste bedrijfstakken voor O&O in België - Structurele ontwikkelingen en bedrijfsstrategie (Working Paper 07-20)

Productiviteit

Fact Sheet 006 : Bronnen van groei van de arbeidsproductiviteit in België (Fact Sheet 006)

Growth and Productivity in Belgium (Working Paper 11-17)

Concurrentievermogen van België - Uitdagingen en groeipistes (Planning Paper 112)

Productivity gains and spillovers from offshoring (Working Paper 05-11)

Concurrentie in de Belgische distributie (Working Paper 15-10)

La position relative de l’économie belge en Europe (Working Paper 05-09)

Growth and Productivity in Belgium (Working Paper 17-08)

Growth and Productivity in Belgium (Working Paper 05-07)

Productivity growth

Business dynamism and productivity growth in Belgium (Working Paper 05-21)

Young Firms and Industry Dynamics in Belgium (Working Paper 06-16)

Productspecialisatie

La part de marché à l’exportation de la Belgique 1993-2008 : changements structurels et compétitivité (Working Paper 06-10)

Prognosemodellen

Network Industry Reform in Belgium: Macroeconometric versus General-Equilibrium Analyses (Working Paper 10-06)

Progressiviteit

La modélisation de l’impôt des personnes physiques dans les modèles macroéconomiques de court et moyen terme du BFP - Adaptation des modèles suite à la 6e réforme de l’État et au SEC2010 (Working Paper 04-16)

De elasticiteit van de personenbelasting - Prospectieve macro-economische benadering van de nationale elasticiteit en van de elasticiteit van een geregionaliseerde personenbelasting (Working Paper 01-12)

Propensity score matching

Removing youth sub-minimum wage rates in Belgium: did it affect youth employment? (Working Paper 04-18)

Prospectieve sterftequotiënten

Demografische vooruitzichten 2013-2060 - Bevolking, huishoudens en prospectieve sterftequotiënten (EFPOP1360)

Quotients de mortalité prospectifs par sexe et unisexes / Prospectieve sterftequotiënten per geslacht en uniseks (Working Paper 18-09)

Public finance

Het overheidstekort en het relatieve gewicht van het tekort van de verschillende entiteiten (Article 013)

Public Investment in Belgium - Current State and Economic Impact (Working Paper 01-17)

Puntensysteem

Reële herwaardering van de lonen via een puntenstelsel - Winnaars en verliezers bij recent gepensioneerden met een werknemerspensioen (Working Paper 09-17)

Ratioanalyse

Fragiliteit van de financiële structuur van de niet-financiële ondernemingen in de marktsector in België in 2007 en 2010 (Working Paper 10-12)

Redistributive effects

Tax Expenditure and the Cost of Labour Taxation - An application to company car taxation (Working Paper 07-17)

Regeling

Consumptieprijzen in België en de buurlanden - Aandachtspunten voor het beleid (Working Paper 13-12)

Competition and regulation, Belgium, 1997 to 2004 (Working Paper 03-10)

Regionale analyse

De koolstofvoetafdruk van de Belgische gewesten: een opsplitsing in consumptiedomeinen (Article 018)

Opmaak van de interregionale input-outputtabel voor het jaar 2015: databronnen en methodologie (Working Paper 07-21)

Regularisatie

Regularisatie studieperioden in de werknemersregeling - Typegevallen analyse (Working Paper 03-17)

Relancestrategie

Monitoring van de relancestrategie van de Federale regering – Voortgangsverslag (OPREP201403)

Monitoring van de relancestrategie van de Federale regering - Voortgangsverslag (OPREP201401)

Monitoring van de relancestrategie van de Federale regering - Voortgangsverslag (OPREP201302)

Monitoring van de relancestrategie van de Federale regering - Voortgangsverslag (OPREP201301)

Relatieve kosten

La position relative de l’économie belge en Europe (Working Paper 05-09)

Relatieve kosten per eenheid product

Alternative assessment of Belgian competitiveness (Working Paper 09-09)

Relatieve positie

Alternative assessment of Belgian competitiveness (Working Paper 09-09)

La position relative de l’économie belge en Europe (Working Paper 05-09)

Relatieve prijzen

Alternative assessment of Belgian competitiveness (Working Paper 09-09)

La position relative de l’économie belge en Europe (Working Paper 05-09)

Rendement op onderwijs

Wages and employment by level of education and occupation in Belgium (Working Paper 22-08)

Rent spillovers

Productivity gains and spillovers from offshoring (Working Paper 05-11)

Rent-sharing

Salaires et négociation collective en Belgique : une analyse microéconomique en panel (Working Paper 12-09)

Satellietrekeningen

Les comptes satellites des transports et les externalités (Working Paper 15-09)

SDG

Impact van het Nationaal plan voor herstel en veerkracht op de SDG's, de veerkracht en de sociale cohesie (REP_12514)

Sectorale analyses

Hoe sterk speelt de concurrentie in Belgische bedrijfstakken? (Article 015)

Analyse van de horecasector in België (Working Paper 01-11)

Sectorstudie

Hoe sterk speelt de concurrentie in Belgische bedrijfstakken? (Article 015)

The Belgian environment industry (1995-2005) (Working Paper 07-09)

Shared mobility

Vehicle stock modelling in long term projections - Survey of the literature (Working Paper 08-17)

Shift-share analyse

Trade-based measures of offshoring: an overview for Belgium (Working Paper 09-08)

SILC

Wat telt voor de Belgen? Analyse van de determinanten van het individuele welzijn in België (Working Paper 04-17)

Simulation

Public Investment in Belgium - Current State and Economic Impact (Working Paper 01-17)

Sociale programma's

Welvaartsbinding van sociale en bijstandsuitkeringen (Working Paper 04-11)

Welvaartsbinding van de sociale zekerheidsuitkeringen : een overzicht van de recente ontwikkelingen (Working Paper 08-08)

Sociale uitkeringen

Welvaartsbinding van sociale en bijstandsuitkeringen (Working Paper 04-11)

Welvaartsbinding van de sociale zekerheidsuitkeringen : een overzicht van de recente ontwikkelingen (Working Paper 08-08)

Sociale zekerheid

Toereikendheid van het pensioen en budgettaire kosten van de vergrijzing: evaluatie van beleidsmaatregelen en van alternatieve scenario’s (Working Paper 22-10)

Spillovers

Estimation of inter-industry domestic and international R&D stocks for Belgium (Working Paper 10-11)

Sportevenementen

Analyse van de macro-economische gevolgen van de organisatie van een FIFA Wereldbeker 2018 in België (Working Paper 08-10)

Stabiliteitsprogramma

Economische vooruitzichten 2022-2027 van februari 2022 (Economic outlook 2022-2027 (Feb.))

Stability and Growth Pact

Economische vooruitzichten 2020-2025 – Versie van maart 2020 (Economic outlook 2020-2025 (March))

Improving the Stability and Growth Pact by integrating a proper accounting of public investments: a new attempt (Working Paper 01-16)

Start-ups

Business dynamism and productivity growth in Belgium (Working Paper 05-21)

Young Firms and Industry Dynamics in Belgium (Working Paper 06-16)

Sterftetabel

COVID-19: geringe bevolkingsgroei in 2020 en 2021. De vergrijzing van de bevolking blijft op lange termijn aanwezig (FOR_DP20_12326)

Quotients de mortalité prospectifs par sexe et unisexes / Prospectieve sterftequotiënten per geslacht en uniseks (Working Paper 18-09)

Stochastische simulatie

An Evaluation of the Risks Surrounding the 2006-2012 NIME Economic Outlook : Illustrative Stochastic Simulations (Working Paper 02-06)

Structural change

Growth and Productivity in Belgium (Working Paper 11-17)

Structureel saldo

Een gestileerde macrobudgettaire benadering om trajecten voor de overheidsfinanciën te simuleren - Enkele lessen voor het voeren van het begrotingsbeleid in een referentiekader uitgedrukt in structurele termen (Working Paper 05-17)

Studieperioden

Regularisatie studieperioden in de werknemersregeling - Typegevallen analyse (Working Paper 03-17)

Supplementary table

Kolommen G en H van de aanvullende tabel over de pensioenstelsels van de sociale verzekering (tabel 29) (REP_T29_12928)

Accrued-to-date pension entitlements in Belgium (Working Paper 06-17)

Synthetische indicator

Het welzijn in België meten - Opbouw van een composiete indicator om het huidige welzijn van de Belgen te meten (Working Paper 02-18)

Taakgebaseerde aanpak/benadering

Wages and employment by level of education and occupation in Belgium (Working Paper 22-08)

Table 29

Kolommen G en H van de aanvullende tabel over de pensioenstelsels van de sociale verzekering (tabel 29) (REP_T29_12928)

Accrued-to-date pension entitlements in Belgium (Working Paper 06-17)

Technologische efficiëntie

A decomposition of industry-level productivity growth in Belgium using firm-level data (Working Paper 11-11)

Technologische grens

Les déterminants de l’innovation dans une petite économie ouverte : le cas de la Belgique
Determinants of innovation in a small open economy: the case of Belgium (Working Paper 11-08)

Technologische schok

The international transmission of shocks - Some selected simulations with the NIME model (Working Paper 09-03)

Technology diffusion

Vehicle stock modelling in long term projections - Survey of the literature (Working Paper 08-17)

Tewerkstelling van jongeren

Removing youth sub-minimum wage rates in Belgium: did it affect youth employment? (Working Paper 04-18)

TFP

Alternative assessment of Belgian competitiveness (Working Paper 09-09)

Capital services and total factor productivity measurements : impact of various methodologies for Belgium (Working Paper 03-07)

Toekomstverkennende oefening

Nog maar acht jaar om de SDG’s te realiseren - Federaal rapport inzake duurzame ontwikkeling 2022 (Sustainable development Report 2022)

Organisatie van de participatieve oefening inzake toekomstverkenning 2011-2012 - Ter voorbereiding van de langetermijnvisie 2050 (Working Paper 09-12)

Toekomstverkenning

Evaluatie van de nauwkeurigheid van de korte- en middellangetermijnvooruitzichten van het FPB - Een update van Working Papers 12-17 en 13-17 (Working Paper 05-20)

Evaluatie van de nauwkeurigheid van de kortetermijnvooruitzichten van het FPB - Een update (Working Paper 12-17)

Track record of the FPB’s short-term forecasts : An update (Working Paper 03-12)

Scenario's voor transitie naar een duurzame ontwikkeling tegen 2050. Toekomstverkennende nota gerealiseerd voor de 'Lente van het Leefmilieu' op basis van het vierde Federaal rapport inzake duurzame ontwikkeling (Working Paper 16-08)

Organisatie van de participatieve oefening inzake toekomstverkenning tegen het jaar 2050 ter voorbereiding van het vierde Federaal rapport inzake duurzame ontwikkeling (Working Paper 15-08)

Examen des méthodes et analyse de 6 projets de prospective participative. Etude préliminaire au 4° Rapport fédéral sur le développement durable (Working Paper 14-08)

Elementen van toekomstverkenning in de adviezen van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling van 2002 tot 2005. Analyse ter voorbereiding van het vierde Federaal rapport inzake duurzame ontwikkeling (Working Paper 13-08)

Toerisme

Analyse van de macro-economische gevolgen van de organisatie van een FIFA Wereldbeker 2018 in België (Working Paper 08-10)

Toetreding en uittreding van bedrijven

A decomposition of industry-level productivity growth in Belgium using firm-level data (Working Paper 11-11)

Totale factorproductiviteit

A decomposition of industry-level productivity growth in Belgium using firm-level data (Working Paper 11-11)

The determinants of industry-level total factor productivity in Belgium (Working Paper 07-11)

Comparaison des composantes de la croissance de la productivité : Belgique, Allemagne, France et Pays-Bas 1996-2007 (Working Paper 18-10)

Transport demand

Vehicle stock modelling in long term projections - Survey of the literature (Working Paper 08-17)

Transportation: Demand, Supply and Congestion

Commuting subsidies in Belgium - Implementation in the PLANET model (Working Paper 11-16)

The fiscal treatment of company cars in Belgium: effects on car demand, travel behaviour and external costs (Working Paper 03-16)

Transportbeleid

Vooruitzichten van de transportvraag in België tegen 2030 (FORTRANSP_01)

Analyse de politiques de transport : rapprochement des accises sur les carburants et Eurovignette III (Working Paper 02-11)

Analyse de l’impact de différents schémas théoriques d’une taxe routière en Belgique (Working Paper 14-09)

Langetermijn vooruitzichten van transport in België: Referentiescenario en twee beleidsscenario’s (Working Paper 12-08)

Transportmodel voor goederen en personen

The PLANET model - Methodological Report: Modelling of Short Sea Shipping and Bus-Tram-Metro (Working Paper 16-10)

The PLANET Model: Methodological Report (Working Paper 10-08)

Transportvooruitzichten op lange termijn

The PLANET model - Methodological Report: Modelling of Short Sea Shipping and Bus-Tram-Metro (Working Paper 16-10)

Triple difference estimator

Removing youth sub-minimum wage rates in Belgium: did it affect youth employment? (Working Paper 04-18)

Variantanalyse

De werking van het bottom-up HERMREG-model - Een beschrijving aan de hand van varianten (Working Paper 02-22)

Veerkracht

Impact van het Nationaal plan voor herstel en veerkracht op de SDG's, de veerkracht en de sociale cohesie (REP_12514)

Veredelingsverkeer

Trade-based measures of offshoring: an overview for Belgium (Working Paper 09-08)

Vergrijzing

Belastinguitgaven voor tweedepijlerpensioenen in België - Een analyse van de omvang van de overheidssubsidies voor werknemers en zelfstandigen (Working Paper 03-21)

Estimating private health expenditures within a dynamic consumption allocation model (Working Paper 04-08)

Vergroening van het wagenpark

Ex ante evaluatie van de fiscaliteit van bedrijfswagens in België (Working Paper 06-22)

Verkeerscongestie

De kosten van verkeerscongestie in België (Working Paper 09-19)

Versoepeling van het monetair beleid

An assessment of the risks to the medium-term outlook of the Belgian international economic environment (Working Paper 12-03)

The international transmission of shocks - Some selected simulations with the NIME model (Working Paper 09-03)

Vervoer

Afschaffing van de teruggave van de accijnzen voor professionele diesel voor vrachtwagens: effect op de vraag naar goederenvervoer met behulp van het PLANET-model (REP_PLANET_12888)

Peri-urbanisatie en Transport: alternatieve demografische scenarios voor het PLANET-model (Working Paper 06-23)

Transportuitgaven van de huishoudens:- Actualisatie 2021 (Working Paper 01-21)

Telewerk en transportvraag: een evaluatie in het PLANET-model (Working Paper 06-20)

Tax Expenditure and the Cost of Labour Taxation - An application to company car taxation (Working Paper 07-17)

Les ménages et leurs dépenses de transport - Analyse thématique (Working Paper 02-17)

Dépenses des ménages et transport - Analyse thématique (Working Paper 02-14)

Les comptes satellites des transports et les externalités (Working Paper 15-09)

Analyse des dépenses et recettes publiques de transport (Working Paper 20-08)

Vervoerexternaliteiten

Les comptes satellites des transports et les externalités (Working Paper 15-09)

The PLANET Model: Methodological Report (Working Paper 10-08)

Vooruitzichten

An Evaluation of the Risks Surrounding the 2006-2012 NIME Economic Outlook : Illustrative Stochastic Simulations (Working Paper 02-06)

Vooruitzichten voor de wereldeconomie

The NIME Economic Outlook for the World Economy 2005 - 2011 (Also in this issue: the Lisbon Strategy) (Working Paper 02-05)

Waterstof

Bon vent: setting sail for a climate neutral Belgian energy system – Future Belgian offshore wind unravelled (Working Paper 08-21)

Fuel for the future - More molecules or deep electrification of Belgium's energy system by 2050 (Working Paper 04-20)

Well-being

Indicatoren van duurzame ontwikkeling 2024 (OPREP202401)

Indicatoren van duurzame ontwikkeling 2023 (OPREP202301)

Indicatoren van duurzame ontwikkeling 2022 (OPREP202201)

Het welzijn in België meten - Opbouw van een composiete indicator om het huidige welzijn van de Belgen te meten (Working Paper 02-18)

Wat telt voor de Belgen? Analyse van de determinanten van het individuele welzijn in België (Working Paper 04-17)

Wereldeconomie

An Evaluation of the Risks Surrounding the 2006-2012 NIME Economic Outlook : Illustrative Stochastic Simulations (Working Paper 02-06)

Monetary Policy, Asset Prices and Economic Growth in the World Economy over the 1995-2004 Period : A counterfactual simulation with the NIME Model (Working Paper 17-05)

The Macroeconomic Effects of an Oil Price Shock on the World Economy : A Simulation with the NIME Model (Working Paper 06-05)

Werkgelegenheid

Analyse van de interregionale input-outputtabel voor het jaar 2010 (Working Paper 05-16)

Downstream Offshoring and Firm-level - Employment Evidence for Belgian Manufacturing Firms (Working Paper 16-13)

Walking the green mile in Employment - Employment projections for a green future (Working Paper 07-13)

Towards 100% renewable energy in Belgium by 2050 (ENERG_1201)

Structure et évolution de l’emploi public belge (Working Paper 19-10)

L’emploi public belge dans une perspective internationale (Working Paper 04-09)

Werkloosheidsuitkeringen en de effectiviteit op lange termijn van verminderingen in de personenbelastingen, werknemers- en werkgeversbijdragen in LABMOD (Working Paper 13-07)

Werkgelegenheid op bedrijfstakniveau

The impact of offshoring on employment in Belgium (Working Paper 01-09)

Wettelijke pensioenen

Toereikendheid van het pensioen en budgettaire kosten van de vergrijzing: evaluatie van beleidsmaatregelen en van alternatieve scenario’s (Working Paper 22-10)

De Belgische eerstepijlerpensioenen aan de vooravond van de vergrijzing: doorlichting van bedragen, gerechtigden en adequaatheid (Working Paper 04-10)

Wisselkoersregime van de eurozone

The international transmission of shocks - Some selected simulations with the NIME model (Working Paper 09-03)

Zakelijke dienstverlening

Productivity gains and spillovers from offshoring (Working Paper 05-11)

Zorgbehoevende ouderen

The Belgian long-term care system (Working Paper 07-10)

Please do not visit, its a trap for bots