Jobaanbiedingen

Afgesloten jobaanbiedingen

 • Aanwerving van een boekhouder (M,V,X) - Startbaanovereenkomst (minder dan 26 jaar) 19/02/2019

   Als boekhouder sta je in voor het uitvoeren van de dubbele boekhouding in een boekhoudpakket. Op het einde van het jaar sluit je de boekhouding af met eindejaarsverrichtingen, inventaris, lijst kostenactivering en opstellen van de jaarrekening. Je levert de gegevens voor de controle van het Rekenhof. Je levert eveneens de gegevens aan de FOD Begroting voor eBMC-statistieken en enquêtes.

   
 • Aanwerving van een econoom (M/V/X) voor een contract van bepaalde duur (24 maanden) (referentie : SDDS/2018/07) 19/10/2018

  In het kader van zijn activiteiten inzake input-outputmodellen en globalisering werft het Federaal Planbureau een econoom aan met een contract van bepaalde duur (24 maanden) voor de volgende taken:

  • opmaak van analytische input-outputtabellen (‘extended input-output tables’) voor België;
  • analyses uitvoeren op basis van die tabellen in het domein van globalisering;
  • schrijven van rapporten met betrekking tot bovengenoemde taken.

   

   
 • Aanwerving van een Adviseur bij het Plan (m,v,x) 26/09/2018

  Het Federaal Planbureau werft een lid aan van de Franse taalrol in de graad van Adviseur bij het Plan.  Zijn opdracht zal erin bestaan ondersteuning te verlenen aan de verantwoordelijke van de Algemene Directie in zijn opdracht om de studies binnen de Algemene Directie aan te sturen en te coördineren. Die studies worden uitgevoerd door de equipes die onder de Algemene Directie vallen en die zijn samengesteld uit experten van hoog niveau, hoofdzakelijk economen. Hij moet in staat zijn de verantwoordelijke van de Algemene Directie te vervangen wanneer dat nodig is.  Hij zal vooral de projecten met betrekking tot overheidsfinanciën en sociale bescherming opvolgen.

   
 • Aanwerving van een contractuele Nederlandstalige of Franstalige expert (m,v,x) voor een contract van bepaalde duur voor 12 maanden (Referentie: SDDS/2018/03) 01/08/2018

  In samenwerking met experts in mens-, natuur- en exacte wetenschappen van de Task Force Duurzame Ontwikkeling van het Federaal Planbureau en verschillende universiteiten, zal de expert volgende taken vervullen in het kader van het door de federale overheid gefinancierde onderzoeksproject ‘SUSPENS’ over de verzoening van de ecologische en sociale doelen in de transitie naar een koolstofarme maatschappij:

  • analyses uitvoeren op een databestand over de luchtvervuiling toe te schrijven aan de huishoudelijke consumptie in België;
  • de socio-economische gevolgen van beleidsmaatregelen ter vermindering van die luchtvervuiling simuleren met behulp van een microsimulatiemodel;
  • rapporten schrijven en resultaten presenteren over bovengenoemde taken.
   
 • Aanwerving van een Adviseur bij het Plan (m,v,x), verantwoordelijke van de Algemene Directie (Referentie: ADDG/2018/02) 27/04/2018

  Het Federaal Planbureau (FPB) werft een lid aan van de Franse taalrol in de graad van Adviseur bij het Plan, verantwoordelijke van de Algemene Directie. Zijn opdracht zal erin bestaan de studies binnen de Algemene Directie aan te sturen en te coördineren. Die studies worden uitgevoerd door de equipes die onder de Algemene Directie vallen en die zijn samengesteld uit experten van hoog niveau, hoofdzakelijk economen. Hij zal bovendien bijdragen aan het collegiaal beleid van het Federaal Planbureau als lid van de Directieraad.

   
 • Aanwerving van een econoom met specialisatie in het vakgebied pensioenen (M/V/X) voor een contract van onbepaalde duur 11/04/2018

  In het kader van zijn werkzaamheden voor het Kenniscentrum Pensioenen werft het FPB een expert aan met een contract van onbepaalde duur voor de volgende taken:

  • meewerken aan het centraliseren van de kennis in het vakgebied pensioenen;
  • samenwerken met de pensioenspecialisten van het FPB aan de studies met betrekking tot de pensioenhervormingen en aan andere studies die worden uitgevoerd op vraag van het Nationaal Pensioencomité, de Academische Raad en de ministers die verantwoordelijk zijn voor de pensioenen;
  • samenwerken met de pensioenspecialisten van het FPB aan de studies en de projecties inzake de indicatoren voor de budgettaire en sociale houdbaarheid van de verschillende wettelijke pensioenstelsels.
   
Please do not visit, its a trap for bots