Page Title

Nieuws

Deze rubriek toont alle actualiteit m.b.t. het FPB, gaande van de meest recente studies, persberichten, en artikels tot aankondigingen van toekomstige publicaties, workshops, colloquia…

Communiqués, events

 • Economische vooruitzichten 2024-2029 voor België: stabiele groei, maar het overheidstekort wordt groter 15/02/2024

  Economische vooruitzichten 2024-2029 voor België: stabiele groei, maar het overheidstekort wordt groter

  De Belgische economie zou in 2024 met 1,4% groeien en nagenoeg hetzelfde tempo aanhouden tot 2029. De binnenlandse werkgelegenheid zou in die periode stijgen met 253 000 personen, waardoor de werkgelegenheidsgraad aantrekt tot 74,3% in 2029. De inflatie wordt dit jaar geraamd op 2,8% en zou terugvallen tot minder dan 2% vanaf 2025. Het overheidstekort wordt geraamd op 4,6% van het bbp in 2024. Bij ongewijzigd beleid zou het daarna geleidelijk oplopen tot 5,6% in 2029.

 • Bevolkingsvooruitzichten België: vanaf het einde van de jaren 2040 neemt de bevolking enkel in Vlaanderen nog toe 13/02/2024

  Bevolkingsvooruitzichten België: vanaf het einde van de jaren 2040 neemt de bevolking enkel in Vlaanderen nog toe

  De migratiestromen zouden in België de komende decennia stabiliseren op een relatief hoog niveau, en blijven zo een belangrijke drijvende kracht achter de Belgische bevolkingsgroei. Ook blijft het vruchtbaarheidscijfer laag en nadert de levensverwachting de 90 jaar. Door de toenemende vergrijzing zal het aantal éénpersoonshuishoudens aanzienlijk stijgen. En vanaf het einde van de jaren 2040 zou de bevolking enkel in Vlaanderen nog stijgen, maar in Wallonië en Brussel dalen. Dat blijkt uit de bevolkingsvooruitzichten voor de periode 2023-2070 van het Federaal Planbureau (FPB).

 • Federaal Planbureau publiceert zijn startnota voor de doorrekening van de verkiezingsvoorstellen 2024 06/02/2024

  Federaal Planbureau publiceert zijn startnota voor de doorrekening van de verkiezingsvoorstellen 2024

  In het kader van de doorrekening van de prioritaire verkiezingsmaatregelen van de politieke partijen bij de verkiezing van juni 2024 heeft het Federaal Planbureau (FPB) zijn startnota gepubliceerd. Ze definieert het toepassingsgebied van de doorrekening en de richtlijnen voor de politieke partijen om maatregelen uit hun partijprogramma’s in te dienen bij het FPB. De nota preciseert ook hoe de wet op de doorrekening van de verkiezingsprogramma’s in de praktijk uitgevoerd wordt. De resultaten worden op 7 mei, 1 maand vóór de verkiezingen, bekendgemaakt.

 • De pensioenkloof tussen mannen en vrouwen zou aanzienlijk groter zijn zonder minimumregelingen of gelijkgestelde periodes 30/01/2024

  De pensioenkloof tussen mannen en vrouwen zou aanzienlijk groter zijn zonder minimumregelingen of gelijkgestelde periodes

  Omdat minimumregelingen (de minimumpensioenen en het minimumrecht per loopbaanjaar) en gelijkgestelde periodes overwegend ten goede komen aan gepensioneerde vrouwen, verkleinen ze de pensioenongelijkheid tussen mannen en vrouwen. Zonder minimumregelingen zou de pensioenkloof 37% bedragen in plaats van 31% en zonder gelijkgestelde periodes 43% in plaats van 31%. Dat blijkt uit een onderzoek van het Federaal Planbureau op basis van gegevens van 2017. Het onderzoek werd gefinancierd door de FOD Sociale Zekerheid.

 • Webinar : Totale eigendomskosten van nieuwe wagens in België 19/09/2023 

  [[Illustration_Picture]]

  Op dinsdag 19 september 2023 organiseert het Federaal Planbureau een webinar over de totale eigendomskosten van nieuwe wagens in België.

  Onze transportexpert Laurent Franckx zal er meer uitleg geven bij onze publicatie die in juni werd gepubliceerd en waarin hij zowel particuliere als bedrijfswagens heeft onderzocht. In zijn analyse heeft onze expert alle modellen die op de Belgische markt te koop zijn onder de loep genomen en gegroepeerd per carrosserietype en motorvermogen. Dit laat toe om vergelijkingen te maken tussen verschillende aandrijflijnen (elektrisch, benzine, diesel, hybride, plug-in hybride), rekening houdend met de jaarlijkse afgelegde afstand per auto.

 • Webinar : Evolutie van het armoederisico in België tot 2070 27/06/2023 

  [[Illustration_Picture]]

  Op dinsdag 27 juni 2023, van 11u tot 12u30 organiseert het Federaal Planbureau een webinar over de vooruitzichten van het armoederisico in België tegen 2070.

  Hoe zal het armoederisico in België de komende decennia evolueren, rekening houdend met het huidige pensioenbeleid en de verwachte demografische en sociaal-economische evoluties? In deze webinar presenteren onze experts Gijs Dekkers en Karel Van den Bosch de vooruitzichten tot 2070 voor verschillende leeftijdsgroepen.  

  Ook het dynamische microsimulatiemodel ‘MIDAS’, dat gebruikt werd voor de studie, wordt er toegelicht. Dit model onderging de laatste jaren een omvangrijke herziening om de validiteit van de vooruitzichten te verbeteren. 

Please do not visit, its a trap for bots