Page Title

De instelling

Het Federaal Planbureau (FPB) is een onafhankelijke instelling van openbaar nut. Het maakt studies en vooruitzichten over economische, sociale en milieubeleidskwesties. Ook wordt de integratie van die beleidskwesties in een context van duurzame ontwikkeling bestudeerd.

Distributielijst

Laat u registreren op onze distributielijst en u ontvangt via mail berichten over de belangrijkste ontwikkelingen binnen onze site, nieuwe publicaties en de organisatie van colloquia of seminaries.

Mail *

Antispam *

 Captcha  Reload a new image

Topics

Ik wens de volgende informatie per e-mail te ontvangen (vink de juiste hokjes aan) :

  Perscommuniqués
  Publicaties
  Databanken met onder andere de consumptieprijsindex en de inflatievooruitzichten
  Jobaanbiedingen

i

Verandering van e-mailadres : Mocht u van e-mailadres veranderen, stuur ons een mail met het oude en het nieuwe adres.

De verstrekte gegevens zijn beschermd overeenkomstig Verordening (EU) 2016/679, ook GDPR genaamd. Die verordening verleent u het recht om kennis te nemen van de gegevens die over u worden bewaard, ze eventueel te corrigeren of om aanspraak te maken op uw recht om te worden vergeten.

Please do not visit, its a trap for bots