Page Title

Tools & info

Het FPB stelt enkele handige tools ter beschikking om informatie te zoeken op de website: zoekmachine, sitemap, JEL classification en keywords. Daarnaast vindt u hier ook de rubrieken m.b.t. het gebruik van cookies, ons gebruikershandvest en de mogelijkheid om een klacht in te dienen.

Gebruikershandvest

Het handvest van het Federaal Planbureau werd door de Directieraad goedgekeurd en ondertekend in juni 2010. Het bevat een aantal verbintenissen inzake de behandelingstermijn, de openingsuren van de kantoren, de verspreiding van publicaties en de evaluatie van de aangeboden diensten.

 • Het Federaal Planbureau (FPB) is telefonisch bereikbaar tussen 9.00u en 12.00u en tussen 13.00u en 17.00u via het nummer 02/507.73.11. Wanneer een specifieke medewerker afwezig  is, zullen de oproepen naar zijn/haar toestel automatisch doorgeschakeld worden naar het onthaal.
   
 • Maximaal vijf dagen na de ontvangst van een informatieverzoek door een burger of onderneming zal het FPB een ontvangstbevestiging verzenden. In principe wordt binnen een maand een inhoudelijk antwoord geleverd.
   
 • Informatieverzoeken, door burgers of ondernemingen, die geen verband houden met de activiteiten van het FPB worden, in de mate van het mogelijke, doorgespeeld aan de bevoegde overheidsdienst. De burger of onderneming in kwestie zal daarvan op de hoogte worden gebracht.
   
 • De communicatie met burgers of ondernemingen kan gebeuren via e-mail, post, telefoon of fax. Iedere schriftelijke briefwisseling van het FPB gebeurt onder vermelding van de naam, de functie, het telefoonnummer en het e-mailadres van de medewerker die het dossier behandelt; de communicatie via e-mail vermeldt telkens de naam, de functie en het e-mailadres van de medewerker in kwestie.
   
 • Het FPB zal e-mails en schriftelijke briefwisseling beantwoorden via hetzelfde communicatiemedium waarmee de vraag werd gesteld, tenzij de aard van de gegevens een elektronische briefwisseling moeilijk maakt. Aangetekende post wordt enkel verstuurd indien absoluut noodzakelijk en in de wettelijk voorziene gevallen.
   
 • Het FPB beschikt over een website met informatie over de aangeboden diensten. De website wordt regelmatig bijgewerkt en bevat alle publicaties van het FPB.
   
 • Het FPB zal de kwaliteit van zijn dienstverlening regelmatig evalueren. Daartoe gebruikt het interne meetinstrumenten.
   
Please do not visit, its a trap for bots