• Indexcijfer der consumptieprijzen & inflatievooruitzichten

  Indexcijfer der consumptieprijzen & inflatievooruitzichten

  De maandelijkse evolutie van de index van de consumptieprijzen en de gezondheidsindex, die onder meer gebruikt wordt bij de berekening van de indexering van lonen, sociale uitkeringen en huurprijzen.

  Meer
 • Belgische statistiekinstellingen onderworpen aan Europese audit

  Belgische statistiekinstellingen onderworpen aan Europese audit

  Van 6 tot en met 10 december 2021 vindt in België een Europese audit of peer review plaats bij verschillende instellingen die Europese statistieken produceren. Concreet gaat het om Statbel, de Vlaamse Statistische Autoriteit, het Instituut voor Nationale Rekeningen (waaronder het Federaal Planbureau), de FOD Binnenlandse Zaken en de Algemene Directie Energie van de FOD Economie. Europese statistieken worden geproduceerd volgens internationale normen en principes. Een groep onafhankelijke experten, het peer review comité, houdt die principes tegen het licht. Dat onderzoek leidt tot aanbevelingen, die in het voorjaar van 2022 bekendgemaakt worden.

  Meer

Nieuws

 • Belgische statistiekinstellingen onderworpen aan Europese audit (29/11/2021)

  [[Illustration_Picture]]

  Van 6 tot en met 10 december 2021 vindt in België een Europese audit of peer review plaats bij verschillende instellingen die Europese statistieken produceren. Concreet gaat het om Statbel, de Vlaamse Statistische Autoriteit, het Instituut voor Nationale Rekeningen (waaronder het Federaal Planbureau), de FOD Binnenlandse Zaken en de Algemene Directie Energie van de FOD Economie. Europese statistieken worden geproduceerd volgens internationale normen en principes. Een groep onafhankelijke experten, het peer review comité, houdt die principes tegen het licht. Dat onderzoek leidt tot aanbevelingen, die in het voorjaar van 2022 bekendgemaakt worden.

 • Impact van het Nationaal plan voor herstel en veerkracht op de SDG's, de veerkracht en de sociale cohesie (09/11/2021)

  [[Illustration_Picture]]

  België heeft eind april 2021 zijn Nationaal plan voor herstel en veerkracht ingediend bij de Europese Commissie. In dit rapport wordt de globale impact van het plan op de economische, institutionele en sociale veerkracht en op de sociale en territoriale cohesie geanalyseerd. De belangrijkste conclusie van deze impactanalyse is dat de maatregelen van het plan veel positieve effecten zouden moeten hebben op de SDG's (Sustainable development goals) en dus op de sociale cohesie en de veerkracht. Veel van deze effecten – zowel positieve als negatieve – zullen echter afhangen van de wijze waarop de maatregelen van het plan uitgevoerd zullen worden.

 • Newsletter Interfederaal Instituut voor de Statistiek (nr 1 – Oktober 2021) (20/10/2021)

  [[Illustration_Picture]]

  Op deze Europese dag van de Statistiek willen we u graag kennis laten maken met de nieuwe nieuwsbrief van het Interfederaal Instituut voor de Statistiek (IIS), waarvan het Planbureau deel uitmaakt. Via deze nieuwsbrief wil het IIS professionele gebruikers van officiële statistieken tweemaal per jaar een overzicht geven van zijn activiteiten.

 • Bon vent: setting sail for a climate neutral Belgian energy system – Future Belgian offshore wind unravelled (18/10/2021)

  [[Illustration_Picture]]

  Deze paper onderzoekt welke rol offshore wind kan spelen om België te helpen klimaatneutraliteit te bereiken tegen 2050. De Belgische Exclusieve Economische Zone is beperkt en de exploitatie ervan voor energiedoeleinden kan niet onbeperkt worden uitgebreid. Daarom kijkt deze paper naar de ontwikkeling van gezamenlijke hybride offshore windprojecten die in hernieuwbare energiecapaciteit voorzien en tegelijk als interconnectoren kunnen dienen die verschillende landen met elkaar verbinden. Er worden twee scenario's gedefinieerd en bestudeerd, die verschillen in het ambitieniveau om deze hybride hubs te ontwikkelen en de nodige elektriciteit te leveren voor een gedefossiliseerde Belgische economie.

 • Milieubelastingen naar economische activiteit 2008-2019 (01/10/2021)

  [[Illustration_Picture]]

  Het Instituut voor de nationale rekeningen (INR) presenteert in deze publicatie de rekeningen voor de milieubelastingen naar economische activiteit voor de periode 2008-2019.

 • Luchtemissierekeningen 2008-2019 (01/10/2021)

  [[Illustration_Picture]]

  Het Instituut voor de nationale rekeningen (INR) presenteert in deze publicatie de luchtemissierekeningen voor de jaren 2008-2019.

 • Fysieke-energiestroomrekeningen 2008-2019 (01/10/2021)

  [[Illustration_Picture]]

  Het Instituut voor de nationale rekeningen (INR) presenteert in deze publicatie de fysieke-energiestroomrekeningen voor de jaren 2008-2019.

Snelle toegang

Indexcijfer der consumptieprijzen & inflatievooruitzichten

De maandelijkse evolutie van de index van de consumptieprijzen en de gezondheidsindex, die onder meer gebruikt wordt bij de berekening van de indexering van lonen, sociale uitkeringen en huurprijzen. (Laatste update : 07/12/2021)

Indicatoren

Om de huidige toestand van de Belgische economie te evalueren, actualiseert het FPB regelmatig een reeks indicatoren. Die indicatoren betreffen de macro-economische situatie van de economieën van België, zijn drie buurlanden en de eurozone, alsook de transportsector.(Laatste update : 06/12/2021)

Please do not visit, its a trap for bots