• De administratieve lasten in België voor 2022

  De administratieve lasten in België voor 2022

  Deze publicatie presenteert de kwantitatieve en kwalitatieve resultaten van de enquête over de administratieve lasten van Belgische ondernemingen en zelfstandigen in 2022.

  Meer
 • België scoort onvoldoende voor duurzaamheidsrapport en welzijnsindicator nadert dieptepunt

  België scoort onvoldoende voor duurzaamheidsrapport en welzijnsindicator nadert dieptepunt

  Het Federaal Planbureau (FPB) heeft de vooruitgang die België boekt op het vlak van duurzame ontwikkeling opnieuw geëvalueerd. Daaruit blijkt dat ons land op weg is om minder dan een derde van de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling te halen en dat de welzijnsindicator zich in 2022 dicht bij het laagste niveau sinds 2005 bevindt.

  Meer
 • Federaal Planbureau publiceert zijn startnota voor de doorrekening van de verkiezingsvoorstellen 2024

  Federaal Planbureau publiceert zijn startnota voor de doorrekening van de verkiezingsvoorstellen 2024

  In het kader van de doorrekening van de prioritaire verkiezingsmaatregelen van de politieke partijen bij de verkiezing van juni 2024 heeft het Federaal Planbureau (FPB) zijn startnota gepubliceerd. Ze definieert het toepassingsgebied van de doorrekening en de richtlijnen voor de politieke partijen om maatregelen uit hun partijprogramma’s in te dienen bij het FPB. De nota preciseert ook hoe de wet op de doorrekening van de verkiezingsprogramma’s in de praktijk uitgevoerd wordt. De resultaten worden op 7 mei, 1 maand vóór de verkiezingen, bekendgemaakt.

  Meer

Nieuws

 • België scoort onvoldoende voor duurzaamheidsrapport en welzijnsindicator nadert dieptepunt (20/02/2024 - Perscommuniqué)

  [[Illustration_Picture]]

  Het Federaal Planbureau (FPB) heeft de vooruitgang die België boekt op het vlak van duurzame ontwikkeling opnieuw geëvalueerd. Daaruit blijkt dat ons land op weg is om minder dan een derde van de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling te halen en dat de welzijnsindicator zich in 2022 dicht bij het laagste niveau sinds 2005 bevindt.

 • DC2024: 15 februari was deadline voor de politieke partijen om hun prioritaire beleidsmaatregelen in te dienen (16/02/2024 - )

  [[Illustration_Picture]]

  Zoals toegelicht in zijn startnota over de doorrekening van de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen, was donderdag 15 februari de deadline voor de politieke partijen om hun prioritaire beleidsmaatregelen in te dienen bij het Federaal Planbureau (FPB). Zoals de wet over de doorrekening van de verkiezingsprogramma’s voorschrijft, worden alle uitwisselingen tussen het FPB en de politieke partijen strikt vertrouwelijk behandeld door het FPB gedurende de doorrekening. Het FPB zal dus niet communiceren over de tussentijdse resultaten. De resultaten worden op 7 mei, 1 maand vóór de verkiezingen, bekendgemaakt.

 • Economische vooruitzichten 2024-2029 voor België: stabiele groei, maar het overheidstekort wordt groter (15/02/2024 - Perscommuniqué)

  [[Illustration_Picture]]

  De Belgische economie zou in 2024 met 1,4% groeien en nagenoeg hetzelfde tempo aanhouden tot 2029. De binnenlandse werkgelegenheid zou in die periode stijgen met 253 000 personen, waardoor de werkgelegenheidsgraad aantrekt tot 74,3% in 2029. De inflatie wordt dit jaar geraamd op 2,8% en zou terugvallen tot minder dan 2% vanaf 2025. Het overheidstekort wordt geraamd op 4,6% van het bbp in 2024. Bij ongewijzigd beleid zou het daarna geleidelijk oplopen tot 5,6% in 2029.

 • Bevolkingsvooruitzichten België: vanaf het einde van de jaren 2040 neemt de bevolking enkel in Vlaanderen nog toe (13/02/2024 - Perscommuniqué)

  [[Illustration_Picture]]

  De migratiestromen zouden in België de komende decennia stabiliseren op een relatief hoog niveau, en blijven zo een belangrijke drijvende kracht achter de Belgische bevolkingsgroei. Ook blijft het vruchtbaarheidscijfer laag en nadert de levensverwachting de 90 jaar. Door de toenemende vergrijzing zal het aantal éénpersoonshuishoudens aanzienlijk stijgen. En vanaf het einde van de jaren 2040 zou de bevolking enkel in Vlaanderen nog stijgen, maar in Wallonië en Brussel dalen. Dat blijkt uit de bevolkingsvooruitzichten voor de periode 2023-2070 van het Federaal Planbureau (FPB).

 • Federaal Planbureau publiceert zijn startnota voor de doorrekening van de verkiezingsvoorstellen 2024 (06/02/2024 - Perscommuniqué)

  [[Illustration_Picture]]

  In het kader van de doorrekening van de prioritaire verkiezingsmaatregelen van de politieke partijen bij de verkiezing van juni 2024 heeft het Federaal Planbureau (FPB) zijn startnota gepubliceerd. Ze definieert het toepassingsgebied van de doorrekening en de richtlijnen voor de politieke partijen om maatregelen uit hun partijprogramma’s in te dienen bij het FPB. De nota preciseert ook hoe de wet op de doorrekening van de verkiezingsprogramma’s in de praktijk uitgevoerd wordt. De resultaten worden op 7 mei, 1 maand vóór de verkiezingen, bekendgemaakt.

 • Tweede gratis webinar over de 4-dagenwerkweek met arbeidsduurvermindering en loonbehoud (01/02/2024 - Webinar)

  [[Illustration_Picture]]

  Op donderdag 1 februari 2024 (11u00-12u30) organiseert het Federaal Planbureau, in samenwerking met de Universiteit Gent, een tweede gratis webinar over de 4-dagenwerkweek met arbeidsduurvermindering en loonbehoud.

 • De pensioenkloof tussen mannen en vrouwen zou aanzienlijk groter zijn zonder minimumregelingen of gelijkgestelde periodes (30/01/2024 - Perscommuniqué)

  [[Illustration_Picture]]

  Omdat minimumregelingen (de minimumpensioenen en het minimumrecht per loopbaanjaar) en gelijkgestelde periodes overwegend ten goede komen aan gepensioneerde vrouwen, verkleinen ze de pensioenongelijkheid tussen mannen en vrouwen. Zonder minimumregelingen zou de pensioenkloof 37% bedragen in plaats van 31% en zonder gelijkgestelde periodes 43% in plaats van 31%. Dat blijkt uit een onderzoek van het Federaal Planbureau op basis van gegevens van 2017. Het onderzoek werd gefinancierd door de FOD Sociale Zekerheid.

 • De Studiecommissie voor overheidsinvesteringen publiceert haar eerste rapport over de rol van overheidsinvesteringen (25/01/2024 - Perscommuniqué)

  [[Illustration_Picture]]

  De Studiecommissie voor overheidsinvesteringen publiceert haar eerste rapport om een permanente basis te leggen voor haar toekomstige werkzaamheden. De SCOI zet haar visie op overheidsinvesteringen uiteen en belicht de verschillende mogelijke vormen van betrokkenheid van de overheidssector en de maatschappelijke, ecologische en economische rol van overheidsinvesteringen. Het rapport geeft ook aan hoe het werk van de Studiecommissie de bevoegde ministers zal helpen bij het opstellen van het beleid inzake overheidsinvesteringen. Daarnaast kondigt de SCOI haar werkprogramma voor 2024 aan.

 • De administratieve lasten in België voor 2022 (27/02/2024 - Working Papers)

  [[Illustration_Picture]]

  Deze publicatie presenteert de kwantitatieve en kwalitatieve resultaten van de enquête over de administratieve lasten van Belgische ondernemingen en zelfstandigen in 2022.

 • Indicatoren van duurzame ontwikkeling 2024 (20/02/2024 - Rapporten)

  [[Illustration_Picture]]

  Dit rapport presenteert 78 indicatoren en een balans van hun vooruitgang naar de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals) aangenomen in 2015 door de VN. Het geeft een gedetailleerd overzicht van de internationale positie van België en, voor het eerst, een opsplitsing volgens gewest en volgens verschillende bevolkingscategorieën zoals leeftijd, geslacht of inkomen. Ten slotte analyseert het de evolutie van het welzijn van de Belgen en de houdbaarheid ervan voor de toekomstige generaties.

 • Economische begroting 2024 – Economische vooruitzichten 2025-2029 – Versie van februari 2024 (15/02/2024 - Vooruitzichten)

  [[Illustration_Picture]]

  Het Federaal Planbureau heeft economische vooruitzichten tot 2029 opgesteld. Deze vooruitzichten vormen een bijdrage tot de voorbereiding van het nieuwe Stabiliteitsprogramma en het nieuwe Nationaal Hervormingsprogramma.

 • Vruchtbaarheidshypothese op lange termijn neerwaarts herzien (13/02/2024 - Artikels)

  [[Illustration_Picture]]

  Het gemiddeld aantal kinderen per vrouw neemt al meer dan 10 jaar af, van 1,86 kinderen per vrouw in 2008 naar 1,52 in 2022. Dit kan enerzijds worden verklaard door het uitstellen van geboortes tijdens crisisperioden, maar ook door een vermindering van het aantal door koppels gewenste kinderen als gevolg van maatschappelijke veranderingen. Bijgevolg heeft het Federaal Planbureau de vruchtbaarheidshypothese die sinds 2020 wordt gehanteerd in zijn demografische projecties neerwaarts herzien. 

 • Vanaf het einde van de jaren 2040 blijft de bevolkingsgroei alleen nog in het Vlaams Gewest positief (13/02/2024 - Vooruitzichten)

  [[Illustration_Picture]]

  Het aantal inwoners blijft in België de komende jaren stijgen, met jaarlijks gemiddeld 25 000 bijkomende inwoners tot 2070 (een stijging van 10% tussen 2023 en 2070). Op regionaal vlak lopen de evoluties uiteen. De bevolking van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest daalt tussen 2023 en 2070 met 4%. In Wallonië is de bevolkingsgroei tussen 2023 en 2070 met 2% erg laag; met een negatieve groei vanaf het einde van de jaren 2040. In het Vlaams Gewest blijft deze groei dynamischer en stijgt het aantal inwoners met 17% tegen 2070.

   

 • Doorrekening 2024: startnota (06/02/2024 - Andere publicaties)

  [[Illustration_Picture]]

  Dit document maakt deel uit van de voorbereidende werkzaamheden voor de doorrekening van de prioriteiten van de politieke partijen bij de verkiezing voor de Kamer van volksvertegenwoordigers in juni 2024 (DC2024).

  De startnota is een van de documenten die de handleiding vormen voor de doorrekening 2024, opgesteld voor de politieke partijen, de media en het grote publiek. Deze nota definieert de perimeter van de doorrekening, lijst de instructies op voor politieke partijen om maatregelen in te dienen bij het Federaal Planbureau en preciseert de praktische modaliteiten die uit de wet voortvloeien. Ten slotte worden de instrumenten beschreven die zullen worden gebruikt om de resultaten van de doorrekening te genereren en de vorm waarin die laatste zullen worden gepresenteerd.

 • Minimumregelingen, gelijkgestelde periodes en de pensioenkloof tussen mannen en vrouwen (30/01/2024 - Rapporten)

  [[Illustration_Picture]]

  Dit rapport toont dat de minimumregelingen (de minimumpensioenen alsook het minimumrecht per loopbaanjaar) en de gelijkgestelde periodes de pensioenongelijkheid tussen mannen en vrouwen verminderen. Als we veronderstellen dat er geen minimumregelingen bestaan, dan zou de pensioenkloof 37% bedragen in plaats van 31%. Veronderstellen we dat de gelijkgestelde periodes niet langer worden toegekend, dan zou de kloof 43% bedragen in plaats van 31%. De gelijkstelling deeltijds werk met behoud van rechten – één welbepaald type gelijkstelling – heeft een beperkte impact op de pensioenongelijkheid tussen mannen en vrouwen. Zonder deze gelijkstelling zou de pensioenkloof 0,4 procentpunt hoger liggen.

 • Overheidsinvesteringen: definitie en rol – Referentiekader van de Studiecommissie voor overheidsinvesteringen (25/01/2024 - Rapporten)

  [[Illustration_Picture]]

  Als basis voor haar toekomstige werkzaamheden, belicht de Commissie de definitie van overheidsinvesteringen door de verschillende soorten kapitaal (vast, menselijk, sociaal, natuurlijk) en de verschillende mogelijke betrokkenheden voor de overheidssector. Het verslag illustreert vervolgens de rol van overheidsinvesteringen in het verwezenlijken van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen, die verschillende dimensies van het leven in de samenleving bestrijken: maatschappelijk, milieu en economisch.

Snelle toegang

Indexcijfer der consumptieprijzen & inflatievooruitzichten

De maandelijkse evolutie van de index van de consumptieprijzen en de gezondheidsindex, die onder meer gebruikt wordt bij de berekening van de indexering van lonen, sociale uitkeringen en huurprijzen. (Laatste update : 06/02/2024)

Indicatoren

Om de huidige toestand van de Belgische economie te evalueren, actualiseert het FPB regelmatig een reeks indicatoren. Die indicatoren betreffen de macro-economische situatie van de economieën van België, zijn drie buurlanden en de eurozone, alsook de transportsector.(Laatste update : 28/02/2024)

Please do not visit, its a trap for bots