• Aanwerving van een junior en een senior expert in overheidsinvesteringen (m/v/x) - Contract van onbepaalde duur

  Aanwerving van een junior en een senior expert in overheidsinvesteringen (m/v/x) - Contract van onbepaalde duur

  Het Federaal Planbureau, dat belast is met het secretariaat van de nieuw opgerichte Studiecommissie voor Overheidsinvesteringen, is op zoek naar twee experten. Op 13 maart 2023 verscheen het Koninklijk Besluit dat de Studiecommissie voor Overheidsinvesteringen opricht in de schoot van de Hoge Raad van Financiën. Deze commissie zal de expertise rond overheidsinvesteringen op federaal niveau centraliseren om de regering te adviseren bij het voeren van haar beleid. Ben je vertrouwd met dit thema of kan het jouw belangstelling wekken? Wil je beleidsbeslissingen helpen ondersteunen? Ben je enthousiast, nieuwsgierig en hou je van uitdagingen? Dan zijn we geïnteresseerd in jouw profiel. 

  Meer
 • Gebruik van Kunstmatige Intelligentie door ondernemingen in België

  Gebruik van Kunstmatige Intelligentie door ondernemingen in België

  Uit de eerste resultaten van het AI Diffuse project van de OESO, waaraan België, samen met negen andere landen, deelneemt, blijkt dat het gebruik - en zeker de eigen ontwikkeling van KI - bij ondernemingen nog vrij beperkt is.  In België is die wel relatief hoog in vergelijking met andere landen. Er zijn voorlopig weinig aanwijzingen van een positieve impact van KI op de productiviteit van ondernemingen. Van de deelnemende landen heeft België wel het sterkst positieve verband tussen KI en productiviteit.

  Meer
 • Indexcijfer der consumptieprijzen & inflatievooruitzichten

  Indexcijfer der consumptieprijzen & inflatievooruitzichten

  De maandelijkse evolutie van de index van de consumptieprijzen en de gezondheidsindex, die onder meer gebruikt wordt bij de berekening van de indexering van lonen, sociale uitkeringen en huurprijzen.

  Meer

Nieuws

 • Aanwerving van een junior en een senior expert in overheidsinvesteringen (m/v/x) - Contract van onbepaalde duur (23/03/2023 - Jobaanbiedingen)

  [[Illustration_Picture]]

  Het Federaal Planbureau, dat belast is met het secretariaat van de nieuw opgerichte Studiecommissie voor Overheidsinvesteringen, is op zoek naar twee experten. Op 13 maart 2023 verscheen het Koninklijk Besluit dat de Studiecommissie voor Overheidsinvesteringen opricht in de schoot van de Hoge Raad van Financiën. Deze commissie zal de expertise rond overheidsinvesteringen op federaal niveau centraliseren om de regering te adviseren bij het voeren van haar beleid. Ben je vertrouwd met dit thema of kan het jouw belangstelling wekken? Wil je beleidsbeslissingen helpen ondersteunen? Ben je enthousiast, nieuwsgierig en hou je van uitdagingen? Dan zijn we geïnteresseerd in jouw profiel. 

 • Indexcijfer der consumptieprijzen & inflatievooruitzichten (07/03/2023 - Data)

  [[Illustration_Picture]]

  De maandelijkse evolutie van de index van de consumptieprijzen en de gezondheidsindex, die onder meer gebruikt wordt bij de berekening van de indexering van lonen, sociale uitkeringen en huurprijzen.

 • Baudouin Regout is gestart als nieuwe Commissaris van het Federaal Planbureau (01/03/2023 - Perscommuniqué)

  [[Illustration_Picture]]

  Op 1 maart 2023 is Baudouin Regout gestart als Commissaris van het Federaal Planbureau voor een mandaat van negen jaar. Hij volgt Philippe Donnay op, die in oktober 2021 onverwacht overleed.

 • De groei van de Belgische economie houdt beter stand dan verwacht (16/02/2023 - Perscommuniqué)

  [[Illustration_Picture]]

  De Belgische economie ondergaat momenteel een groeivertraging, maar zou een recessie vermijden. De inflatiepiek zou achter ons moeten liggen. De koopkracht herstelt zich na een terugval in 2022. De jobcreatie, die vorig jaar zeer sterk was, verliest aan kracht. Dat zijn de belangrijkste conclusies van de nieuwste economische vooruitzichten van het Federaal Planbureau voor 2023.

 • De huidige ontwikkeling van België is onhoudbaar volgens duurzaamheidsrapport (07/02/2023 - Perscommuniqué)

  [[Illustration_Picture]]

  Het welzijn van de jongeren in België gaat er al jaren op achteruit en de coronacrisis versterkte dit fenomeen. Dat brengt risico’s met zich mee voor de maatschappij en de economie, aangezien jongeren de belangrijkste werkkrachten voor de toekomst vormen. Zonder verandering zal het welzijn van toekomstige generaties erop achteruit gaan. Dat blijkt uit een nieuw duurzaamheidsrapport van het Federaal Planbureau.

 • Uitzonderlijke bevolkingsgroei in België in 2022 door de oorlog in Oekraïne (31/01/2023 - Perscommuniqué)

  [[Illustration_Picture]]

  België verwacht in 2022 een uitzonderlijke bevolkingsgroei van bijna 104 000 inwoners. Nadien schommelt die groei jaarlijks rond 31 000 inwoners tot 2070. Tussen 2022 en 2070 groeit het aantal inwoners in het Brussels Gewest nauwelijks aan, terwijl de groei sterk blijft in Vlaanderen (19 %) en matig in Wallonië (6 %). Dat blijkt uit de bevolkingsvooruitzichten van het Federaal Planbureau voor de periode 2022-2070.

 • Distributielijst (13/12/2022 - )

  [[Illustration_Picture]]

  Wilt u via mailings op de hoogte blijven van de activiteiten van het Federaal Planbureau, zoals publicaties, persberichten, databanken, vacatures en events?

  Schrijf u dan ten laatste tegen 31 januari 2023 opnieuw in via onze distributielijst.

  Deze herinschrijving is noodzakelijk omdat we zijn overgestapt op een nieuw mailingsysteem, wat u toelaat om zelf uw informatievoorkeuren te beheren. 

 • België heeft nog maar acht jaar om de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen te realiseren en niemand achter te laten (18/10/2022 - Perscommuniqué)

  [[Illustration_Picture]]

  Het ’Plan voor duurzame ontwikkeling’ van de federale regering zorgt niet voor de trendbreuk die nodig is om de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) te bereiken. Dat is een van de conclusies van het laatste rapport van het Federaal Planbureau. Dat rapport vergelijkt ook voor het eerst de positie van België met die van de EU-landen. Het analyseert eveneens de belangrijke verschillen tussen vrouwen en mannen om die doelen te halen en daarbij niemand achter te laten.

 • Gebruik van Kunstmatige Intelligentie door ondernemingen in België (21/03/2023 - Artikels)

  [[Illustration_Picture]]

  Uit de eerste resultaten van het AI Diffuse project van de OESO, waaraan België, samen met negen andere landen, deelneemt, blijkt dat het gebruik - en zeker de eigen ontwikkeling van KI - bij ondernemingen nog vrij beperkt is.  In België is die wel relatief hoog in vergelijking met andere landen. Er zijn voorlopig weinig aanwijzingen van een positieve impact van KI op de productiviteit van ondernemingen. Van de deelnemende landen heeft België wel het sterkst positieve verband tussen KI en productiviteit.

 • Economische vooruitzichten 2023-2028 – Versie van februari 2023 (23/02/2023 - Vooruitzichten)

  [[Illustration_Picture]]

  Het Federaal Planbureau heeft economische vooruitzichten tot 2028 opgesteld, die aansluiten op de Economische begroting 2023 die op 16 februari werd gepubliceerd. Deze vooruitzichten vormen een bijdrage tot de voorbereiding van het nieuwe Stabiliteitsprogramma en het nieuwe Nationaal Hervormingsprogramma.

 • Economische begroting – Economische vooruitzichten 2023 van februari 2023 (16/02/2023 - Vooruitzichten)

  [[Illustration_Picture]]

  De Belgische economie ondergaat momenteel een groeivertraging, maar zou een recessie vermijden. De inflatiepiek zou achter ons moeten liggen. De koopkracht herstelt zich na een terugval in 2022. De jobcreatie, die vorig jaar zeer sterk was, verliest aan kracht. Dat zijn de belangrijkste conclusies van de nieuwste economische vooruitzichten van het Federaal Planbureau voor 2023.

 • Hoe sterk speelt de concurrentie in Belgische bedrijfstakken? (10/02/2023 - Artikels)

  [[Illustration_Picture]]

  Dit artikel stelt schattingen voor van de mark-ups in verschillende bedrijfstakken binnen de Belgische marktsector over de periodes 1997-2008 en 2009-2020. De mark-up laat toe om de intensiteit van de concurrentie in een sector te evalueren. Onze resultaten tonen dat de concurrentie gemiddeld zwakker is in de diensten dan in de maakindustrie (of verwerkende nijverheid).  Binnen de maakindustrie zijn er weinig verschillen tussen sectoren en doorheen de tijd. Binnen de diensten is er meer variatie. 

 • Indicatoren van duurzame ontwikkeling 2023 (07/02/2023 - Rapporten)

  [[Illustration_Picture]]

  Dit rapport presenteert ruim tachtig indicatoren en bevat een balans van hun vooruitgang naar de in 2015 door de VN aangenomen duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals). Het geeft een gedetailleerd overzicht van de internationale positie van België en van de verschillen tussen vrouwen en mannen. Ten slotte analyseert het de evolutie van het huidige welzijn van België, onder andere in de context van (het einde van) de covid-19-pandemie, en de gevolgen daarvan voor het welzijn van de toekomstige generaties en de rest van de wereld.

 • Gevolgen van de oorlog in Oekraïne: uitzonderlijke bevolkingsgroei in België in 2022 en onzekerheden op middellange termijn (31/01/2023 - Vooruitzichten)

  [[Illustration_Picture]]

  Volgens de nieuwe demografische vooruitzichten is de toename van het aantal inwoners in België in 2022 uitzonderlijk hoog (+104 000 inwoners). Op lange termijn is de toename echter minder dynamisch dan de afgelopen dertig jaar. De groei van de Vlaamse bevolking zal relatief vergelijkbaar blijven met die van de afgelopen decennia. In Wallonië valt de bevolkingsgroei beduidend lager dan voorheen. In Brussel zal de bevolking in projectie nog nauwelijks aangroeien.

 • Nieuw begrotingskader voorgesteld door de Europese Commissie: welk traject voor de Belgische overheidsfinanciën? (26/01/2023 - Rapporten)

  [[Illustration_Picture]]

  Op 9 november 2022 heeft de Europese Commissie haar voorstel voor een hervorming van het kader voor het begrotingstoezicht van de lidstaten bekendgemaakt. Het voorgestelde nieuwe kader is gebaseerd op de schuldhoudbaarheidrisico’s. Voor België, dat in het bijzonder aan deze risico's is blootgesteld, zou het een snelle en verregaande begrotingsconsolidatie inhouden en niet minder veeleisend zijn dan de regels die voorheen van kracht waren en sinds de coronacrisis zijn opgeschort. Het voorstel is nog niet goedgekeurd en er moet nog met de lidstaten over worden onderhandeld.

 • MIDAS 2.0. Revisie van een dynamisch microsimulatiemodel (24/01/2023 - Working Papers)

  [[Illustration_Picture]]

  MIDAS, het dynamische microsimulatiemodel dat zich richt op de sociale houdbaarheid van pensioenen, heeft de laatste jaren een omvangrijke revisie ondergaan ter verbetering van de validiteit van de projecties. Deze Working Paper doet niet alleen verslag van deze revisie, maar beschrijft ook enkele belangrijke nieuwe modules.

Snelle toegang

Indexcijfer der consumptieprijzen & inflatievooruitzichten

De maandelijkse evolutie van de index van de consumptieprijzen en de gezondheidsindex, die onder meer gebruikt wordt bij de berekening van de indexering van lonen, sociale uitkeringen en huurprijzen. (Laatste update : 07/03/2023)

Indicatoren

Om de huidige toestand van de Belgische economie te evalueren, actualiseert het FPB regelmatig een reeks indicatoren. Die indicatoren betreffen de macro-economische situatie van de economieën van België, zijn drie buurlanden en de eurozone, alsook de transportsector.(Laatste update : 17/03/2023)

Please do not visit, its a trap for bots