• Vacature: Netwerk en systeembeheerder (Microsoft) (M/V/X) voor IT-team

  Vacature: Netwerk en systeembeheerder (Microsoft) (M/V/X) voor IT-team

  Ben je helemaal thuis in netwerken, firewalls en servers? Ben je een kei in scripting en automatisatie? Dan ben jij de geknipte persoon die we zoeken. Als systeem- en netwerkbeheerder ben je verantwoordelijk voor het operationeel beheer van de IT-infrastructuur. Je maakt deel uit van een multidisciplinair IT-team van 7 personen. In dit team neem je de rol van systeemexpert op.

  Meer
 • Het FPB zoekt een economist (M/V/X) met een contract voor onbepaalde duur

  Het FPB zoekt een economist (M/V/X) met een contract voor onbepaalde duur

  De uitdagingen van de klimaattransitie staan garant voor een levendig debat. Er is daarom grote nood aan modellen die de effecten van klimaatbeleid op de economie en de koopkracht in kaart kunnen brengen. Wil jij helpen klaarheid te brengen in vragen die bovenaan de maatschappelijke agenda staan? Ben jij overtuigd dat het publiek debat baat heeft bij objectieve feiten?

  Meer

Nieuws

 • Rekeningen voor de milieugoederen en -dienstensector 2014-2019 (20/12/2021)

  [[Illustration_Picture]]

  De Europese Verordening 691/2011 verplicht de lidstaten van de Europese Unie om zes milieu-economische rekeningen aan Eurostat te leveren. Het Instituut voor de nationale rekeningen (INR) presenteert in deze publicatie de rekeningen voor de milieugoederen en -dienstensector voor de jaren 2014-2019.

 • Uitgavenrekeningen voor milieubescherming 2014-2019 (20/12/2021)

  [[Illustration_Picture]]

  De Europese Verordening nr. 691/2011 verplicht de lidstaten van de Europese Unie om zes milieu-economische rekeningen aan Eurostat te leveren. Het Instituut voor de nationale rekeningen (INR) presenteert in deze publicatie de uitgavenrekeningen voor milieubescherming voor de jaren 2014-2019.

 • Materiaalstroomrekeningen voor de gehele economie 2008-2019 (20/12/2021)

  [[Illustration_Picture]]

  De Europese Verordening Nr. 691/2011 verplicht de lidstaten van de Europese Unie om zes milieu-economische rekeningen aan Eurostat te leveren. Het Instituut voor de nationale rekeningen (INR) presenteert in deze publicatie de rekening voor de materiaalstroomrekeningen voor de gehele economie voor de periode 2008-2019.

 • Fact sheet 007 : Vruchtbaarheid en geboorten in België naar herkomst (17/12/2021)

  [[Illustration_Picture]]

  Nieuwe bevolkingsgegevens naar herkomst van Statbel stelden het FPB in staat om de vruchtbaarheid naar herkomst te berekenen en de geboorten naar herkomst van de moeder voor te stellen. In 2020 bedroeg het gemiddeld aantal kinderen per vrouw in België 1,54. Voor Belgische vrouwen met een Belgische achtergrond was dit 1,38, voor Belgische vrouwen met een buitenlandse achtergrond 1,58 en voor vrouwen met een buitenlandse nationaliteit 2,05. Van de kinderen geboren in 2020 had 52,3 % een Belgische moeder met Belgische achtergrond, 22,8 % een Belgische moeder met een buitenlandse  achtergrond en 24,9 % een moeder met een buitenlandse nationaliteit.

 • Belgische statistiekinstellingen onderworpen aan Europese audit (29/11/2021)

  [[Illustration_Picture]]

  Van 6 tot en met 10 december 2021 vindt in België een Europese audit of peer review plaats bij verschillende instellingen die Europese statistieken produceren. Concreet gaat het om Statbel, de Vlaamse Statistische Autoriteit, het Instituut voor Nationale Rekeningen (waaronder het Federaal Planbureau), de FOD Binnenlandse Zaken en de Algemene Directie Energie van de FOD Economie. Europese statistieken worden geproduceerd volgens internationale normen en principes. Een groep onafhankelijke experten, het peer review comité, houdt die principes tegen het licht. Dat onderzoek leidt tot aanbevelingen, die in het voorjaar van 2022 bekendgemaakt worden.

 • Impact van het Nationaal plan voor herstel en veerkracht op de SDG's, de veerkracht en de sociale cohesie (09/11/2021)

  [[Illustration_Picture]]

  België heeft eind april 2021 zijn Nationaal plan voor herstel en veerkracht ingediend bij de Europese Commissie. In dit rapport wordt de globale impact van het plan op de economische, institutionele en sociale veerkracht en op de sociale en territoriale cohesie geanalyseerd. De belangrijkste conclusie van deze impactanalyse is dat de maatregelen van het plan veel positieve effecten zouden moeten hebben op de SDG's (Sustainable development goals) en dus op de sociale cohesie en de veerkracht. Veel van deze effecten – zowel positieve als negatieve – zullen echter afhangen van de wijze waarop de maatregelen van het plan uitgevoerd zullen worden.

 • Newsletter Interfederaal Instituut voor de Statistiek (nr 1 – Oktober 2021) (20/10/2021)

  [[Illustration_Picture]]

  Op deze Europese dag van de Statistiek willen we u graag kennis laten maken met de nieuwe nieuwsbrief van het Interfederaal Instituut voor de Statistiek (IIS), waarvan het Planbureau deel uitmaakt. Via deze nieuwsbrief wil het IIS professionele gebruikers van officiële statistieken tweemaal per jaar een overzicht geven van zijn activiteiten.

Snelle toegang

Indexcijfer der consumptieprijzen & inflatievooruitzichten

De maandelijkse evolutie van de index van de consumptieprijzen en de gezondheidsindex, die onder meer gebruikt wordt bij de berekening van de indexering van lonen, sociale uitkeringen en huurprijzen. (Laatste update : 04/01/2022)

Indicatoren

Om de huidige toestand van de Belgische economie te evalueren, actualiseert het FPB regelmatig een reeks indicatoren. Die indicatoren betreffen de macro-economische situatie van de economieën van België, zijn drie buurlanden en de eurozone, alsook de transportsector.(Laatste update : 11/01/2022)

Please do not visit, its a trap for bots