• Voorstelling van de pilootstudie over de arbeidsduurvermindering met loonbehoud

  Voorstelling van de pilootstudie over de arbeidsduurvermindering met loonbehoud

  Op donderdag 7 december 2023 (11u00 tot 12u30) organiseert het Federaal Planbureau een gratis webinar over de 4-daagse werkweek met collectieve arbeidsduurvermindering en zonder loonverlies. Naast informatie over de studie zullen organisaties die de 4-daagse werkweek met arbeidsduurvermindering hebben ingevoerd ook hun ervaringen delen. Hebt u er al eens over nagedacht om deze 4-daagse werkweek in te voeren in uw organisatie, of bent u gewoon geïnteresseerd in het project? Schrijf u dan uiterlijk in tegen 5 december 2023

  Meer
 • Studie over de belasting op grote vermogens

  Studie over de belasting op grote vermogens

  Het idee van een belasting op grote vermogens duikt weer op in België. Dit in tegenstelling tot de trend die de afgelopen jaren elders is waargenomen: in 1990 pasten 12 OESO-landen deze belasting toe, sinds 2018 zijn dat er nog slechts 3. Een dergelijke belasting roept een reeks vragen op. In opdracht van het Federaal Planbureau heeft de ULB een studie over deze belasting - de netto vermogensbelasting (NVB) - uitgevoerd om de aard ervan te beschrijven en de uitdagingen beter te begrijpen.

  Meer

Nieuws

 • Voorstelling van de pilootstudie over de arbeidsduurvermindering met loonbehoud (14/11/2023 - Webinar)

  [[Illustration_Picture]]

  Op donderdag 7 december 2023 (11u00 tot 12u30) organiseert het Federaal Planbureau een gratis webinar over de 4-daagse werkweek met collectieve arbeidsduurvermindering en zonder loonverlies. Naast informatie over de studie zullen organisaties die de 4-daagse werkweek met arbeidsduurvermindering hebben ingevoerd ook hun ervaringen delen. Hebt u er al eens over nagedacht om deze 4-daagse werkweek in te voeren in uw organisatie, of bent u gewoon geïnteresseerd in het project? Schrijf u dan uiterlijk in tegen 5 december 2023

 • Studie over de belasting op grote vermogens (13/11/2023 - Perscommuniqué)

  [[Illustration_Picture]]

  Het idee van een belasting op grote vermogens duikt weer op in België. Dit in tegenstelling tot de trend die de afgelopen jaren elders is waargenomen: in 1990 pasten 12 OESO-landen deze belasting toe, sinds 2018 zijn dat er nog slechts 3. Een dergelijke belasting roept een reeks vragen op. In opdracht van het Federaal Planbureau heeft de ULB een studie over deze belasting - de netto vermogensbelasting (NVB) - uitgevoerd om de aard ervan te beschrijven en de uitdagingen beter te begrijpen.

 • Webinar : Totale eigendomskosten van nieuwe wagens in België (19/09/2023 - Webinar)

  [[Illustration_Picture]]

  Op dinsdag 19 september 2023 organiseert het Federaal Planbureau een webinar over de totale eigendomskosten van nieuwe wagens in België.

  Onze transportexpert Laurent Franckx zal er meer uitleg geven bij onze publicatie die in juni werd gepubliceerd en waarin hij zowel particuliere als bedrijfswagens heeft onderzocht. 

 • Studiecommissie voor overheidsinvesteringen van start gegaan (11/09/2023 - Perscommuniqué)

  [[Illustration_Picture]]

  De werkzaamheden van de Studiecommissie voor overheidsinvesteringen (SCOI) zijn op 7 september 2023 officieel van start gegaan met een eerste vergadering. Een eerste rapport zou eind 2023 verschijnen.

  Het Federaal Planbureau is verantwoordelijk voor het secretariaat, dat de SCOI bijstaat.

 • Sociale uitgaven stijgen tot 2050 sneller dan de economie (11/07/2023 - Perscommuniqué)

  [[Illustration_Picture]]

  Het Jaarlijks Verslag 2023 houdt geen rekening met de nieuwe maatregelen van het pensioenakkoord van 10 juli.

  De vergrijzing doet de sociale uitgaven van de overheid oplopen van 25,7% van het bruto binnenlands product (bbp) in 2022 tot een piek van 30,1% in 2050, waarna ze licht afnemen tot 29,9% in 2070. Daarnaast daalt het armoederisico van gepensioneerden tot midden de jaren 2040 om vanaf midden de jaren 2050 te stijgen. Dat blijkt uit het Jaarlijks Verslag 2023 van de Studiecommissie voor de Vergrijzing.

 • Zonder overlevings- en echtscheidingspensioenen zou de pensioenkloof tussen mannen en vrouwen naar 50% stijgen (31/05/2023 - Perscommuniqué)

  [[Illustration_Picture]]

  Omdat afgeleide pensioenrechten (overlevings- en echtscheidingspensioenen) overwegend ten goede komen aan gepensioneerde vrouwen, verkleinen ze de pensioenongelijkheid tussen mannen en vrouwen. Zonder deze pensioenen zou de pensioenkloof bij de huidige generatie gepensioneerde mannen en vrouwen in België stijgen van 24% naar 50%. Dat blijkt uit een onderzoek van het Kenniscentrum Pensioenen op basis van data van 2017.

 • Het armoederisico in België daalt tot 2030, om daarna weer te stijgen (25/05/2023 - Perscommuniqué)

  [[Illustration_Picture]]

  Volgens nieuwe vooruitzichten van het Federaal Planbureau zou het armoederisico van de Belgische bevolking dalen tot 2030 en nadien opnieuw stijgen, al zijn er verschillen per leeftijdsgroep. Onder meer door de stijging van de werkgelegenheid ondervindt de bevolkingsgroep tussen 55 en 66 jaar de sterkste daling van het armoederisico. De daling bij de ouderen (67+) komt pas ten einde in de jaren 2040, gevolgd door een stijging vanaf het begin van de jaren 2050.

 • Studie over de belasting op grote vermogens (13/11/2023 - Andere publicaties)

  [[Illustration_Picture]]

  Het idee van een belasting op grote vermogens duikt weer op in België. Dit in tegenstelling tot de trend die de afgelopen jaren elders is waargenomen: in 1990 pasten 12 OESO-landen deze belasting toe, sinds 2018 zijn dat er nog slechts 3. Een dergelijke belasting roept een reeks vragen op. In opdracht van het Federaal Planbureau heeft de ULB een studie over deze belasting - de netto vermogensbelasting (NVB) - uitgevoerd om de aard ervan te beschrijven en de uitdagingen beter te begrijpen.

 • Rekeningen voor de milieugoederen en -dienstensector 2014-2021 (31/10/2023 - Rapporten)

  [[Illustration_Picture]]

  Het Instituut voor de nationale rekeningen (INR) presenteert in deze publicatie de rekeningen voor de milieugoederen en -dienstensector voor de jaren 2014-2021.

 • Newsletter Interfederaal Instituut voor de Statistiek (nr. 5 – Oktober 2023) (19/10/2023 - Andere publicaties)

  [[Illustration_Picture]]

  Het Interfederaal Instituut voor de Statistiek (IIS), waarvan het Federaal Planbureau deel uitmaakt, heeft het vijfde nummer van zijn 'IIS nieuwsbrief' gepubliceerd. Via deze nieuwsbrief wil het IIS professionele gebruikers van officiële statistieken tweemaal per jaar een overzicht geven van zijn activiteiten.

 • Evaluatie door de OESO van het Belgisch Federaal Planbureau (19/10/2023 - Rapporten)

  [[Illustration_Picture]]

  Dit verslag evalueert de institutionele, operationele en analytische capaciteit van het Federaal Planbureau (FPB) als 'Independent Fiscal Institution’. De verantwoordelijkheden van het FPB zijn in de loop van de tijd toegenomen en dit verslag biedt een overzicht van de mate waarin de instelling blijft voldoen aan de behoeften van zijn opdrachtgevers. In deze context en in het kader van zijn nieuw mandaat, namelijk de budgettaire doorrekening en impactanalyse van verkiezingsvoorstellen, worden de prestaties van het FPB onderzocht. Dit nieuwe mandaat werd voor het eerst uitgevoerd naar aanleiding van de verkiezingen van 2019.

 • Peri-urbanisatie en Transport: alternatieve demografische scenarios voor het PLANET-model (12/10/2023 - Working Papers)

  [[Illustration_Picture]]

  Peri-urbanisatie is een bekend fenomeen in de westerse samenleving. Het brengt het risico met zich mee dat de vraag naar vervoer aan de rand van en naar stedelijke centra toeneemt, wat in strijd is met duurzaamheidsdoelstellingen. Deze studie werpt licht op het verband tussen peri-urbanisatie en de vraag naar vervoer. Er worden twee demografische scenario’s bekeken die zich onder en boven het referentiescenario van de Transportvooruitzichten van april 2022 bevinden. Hun effect op de vraag naar vervoer wordt geanalyseerd.

   

 • Meer peri-urbanisatie: wegtrekken om elke dag terug te keren (12/10/2023 - Artikels)

  [[Illustration_Picture]]

  Peri-urbanisatie, een belangrijke factor in de ontwikkeling van grote agglomeraties sinds het midden van de twintigste eeuw, blijft meer dan ooit een rol spelen in de nabije toekomst. Dit demografisch en geografisch fenomeen heeft grote gevolgen op het vlak van transport, die niet altijd gemakkelijk rechtstreeks te kwantificeren zijn. Een scenario waarin dit fenomeen versnelt, licht een tipje van de sluier op van de significante lokale effecten die schuilgaan achter een beperkte globale impact.

 • Luchtemissierekeningen 2008-2021 (29/09/2023 - Rapporten)

  [[Illustration_Picture]]

  De Europese Verordening nr. 691/2011 verplicht de lidstaten van de Europese Unie om zes milieu-economische rekeningen aan Eurostat te leveren. Het gaat om de drie rekeningen die sinds 2013 moeten worden geleverd, namelijk de rekening voor milieubelastingen naar economische activiteit (Environmental Taxes by Economic Activity, ETEA), de luchtemissierekeningen (Air Emissions Accounts, AEA) en de materiaalstroomrekeningen voor de gehele economie (Economy-Wide Material Flow Accounts, EW-MFA), maar ook de drie rekeningen die vanaf 2017 moeten worden geleverd, namelijk de rekeningen van de milieugoederen- en -dienstensector (Environmental Goods and Services Sector, EGSS), de uitgavenrekeningen voor milieubescherming (Environmental Protection Expenditure Accounts, EPEA) en de fysieke-energiestroomrekeningen (Physical Energy Flow Accounts, PEFA).

  Het Instituut voor de nationale rekeningen (INR) presenteert in deze publicatie de luchtemissierekeningen voor de jaren 2008-2021.

 • Fysieke-energiestroomrekeningen 2008-2021 (29/09/2023 - Rapporten)

  [[Illustration_Picture]]

  De Europese Verordening nr. 691/2011 verplicht de lidstaten van de Europese Unie om zes milieu-economische rekeningen aan Eurostat te leveren. Het gaat om de drie rekeningen die sinds 2013 moeten worden geleverd, namelijk de rekening voor milieubelastingen naar economische activiteit (Environmental Taxes by Economic Activity, ETEA), de luchtemissierekeningen (Air Emissions Accounts, AEA) en de materiaalstroomrekeningen voor de gehele economie (Economy-Wide Material Flow Accounts, EW-MFA), maar ook de drie rekeningen die vanaf 2017 moeten worden geleverd, namelijk de rekeningen van de milieugoederen- en -dienstensector (Environmental Goods and Services Sector, EGSS), de uitgavenrekeningen voor milieubescherming (Environmental Protection Expenditure Accounts, EPEA) en de fysieke-energiestroomrekeningen (Physical Energy Flow Accounts, PEFA).

  Het Instituut voor de nationale rekeningen (INR) presenteert in deze publicatie de fysieke-energiestroomrekeningen voor de jaren 2008-2021.

Snelle toegang

Indexcijfer der consumptieprijzen & inflatievooruitzichten

De maandelijkse evolutie van de index van de consumptieprijzen en de gezondheidsindex, die onder meer gebruikt wordt bij de berekening van de indexering van lonen, sociale uitkeringen en huurprijzen. (Laatste update : 07/11/2023)

Indicatoren

Om de huidige toestand van de Belgische economie te evalueren, actualiseert het FPB regelmatig een reeks indicatoren. Die indicatoren betreffen de macro-economische situatie van de economieën van België, zijn drie buurlanden en de eurozone, alsook de transportsector.(Laatste update : 21/11/2023)

Please do not visit, its a trap for bots