Page Title

Tools & info

Het FPB stelt enkele handige tools ter beschikking om informatie te zoeken op de website: zoekmachine, sitemap, JEL classification en keywords. Daarnaast vindt u hier ook de rubrieken m.b.t. het gebruik van cookies, ons gebruikershandvest en de mogelijkheid om een klacht in te dienen.

Zoekmachine

Wilt u informatie zoeken op onze website? Met onze zoekmachine kunt u zoeken in onze perscommuniqués, artikels, publicaties en zelfs het personeel. U kunt daarbij verschillende zoekcriteria ingeven.

Meer

Plan van de site

De site map geeft een overzicht van alle categorieën en deelcategorieën van de website en vergemakkelijkt het navigeren en het zoeken op de website.

Meer

JEL-classificatie

De JEL-classificatie is de algemeen erkende classificatie in de economische wetenschappen en werd opgesteld door de American Economic Association (AEA). Ze wordt gebruikt in tal van tijdschriften en publicaties, zo ook op het Federaal Planbureau, en biedt een genormaliseerde classificatie van de wetenschappelijke literatuur inzake economie.

Meer

Keywords

Elke publicatie wordt voorzien van een aantal keywords. Die worden in deze rubriek alfabetisch weergegeven. Vanzelfsprekend kunnen meerdere publicaties gelinkt worden aan eenzelfde keyword.

Meer

Gebruik van cookies

Net als het merendeel van de internetsites, maakt de website van het Federaal Planbureau gebruik van cookies om het gebruiksgemak te vergroten. Het FPB heeft daaromtrent een beleid vastgelegd.

Meer

Gebruikershandvest

Het handvest van het Federaal Planbureau werd door de Directieraad goedgekeurd en ondertekend in juni 2010. Het bevat een aantal verbintenissen inzake de behandelingstermijn, de openingsuren van de kantoren, de verspreiding van publicaties en de evaluatie van de aangeboden diensten.

Meer

Klachten

Het Federaal Planbureau stelt alles in het werk om kwaliteitsdiensten aan te bieden. Een klacht wordt gedefinieerd als ‘een manifeste, duidelijk omschreven uiting van ontevredenheid van een burger gericht aan het Federaal Planbureau over het functioneren van deze overheidsinstelling in al zijn geledingen’. Ze kan betrekking hebben op de dienstverlening zelf, de resultaten van de dienstverlening, de manier waarop de dienst uitgevoerd werd of op een toepassing van een bestaande regelgeving.

Indien u toch een opmerking of klacht wil formuleren, kunt u die bezorgen aan de klachtencoördinator van het Federaal Planbureau. De klachtencoördinator zal uw klacht aan de betrokken persoon of dienst overmaken. Een klacht vervangt in geen geval een procedure in een wettelijk kader.

Meer

IPv6 Ready

Deze website is toegankelijk voor IPv4 en IPv6, afhankelijk van uw netwerkmogelijkheden.

Meer
Please do not visit, its a trap for bots