Page Title

De instelling

Het Federaal Planbureau (FPB) is een onafhankelijke instelling van openbaar nut. Het maakt studies en vooruitzichten over economische, sociale en milieubeleidskwesties. Ook wordt de integratie van die beleidskwesties in een context van duurzame ontwikkeling bestudeerd.

Voorstelling

Het Federaal Planbureau (FPB) is een onafhankelijke instelling van openbaar nut. Het maakt studies en vooruitzichten over economische, sociale en milieubeleidskwesties. Ook wordt de integratie van die beleidskwesties in een context van duurzame ontwikkeling bestudeerd.

Meer

Personeel

Het FPB wordt geleid door de Commissaris van het Plan, en de Adjunct-Commissaris.
Het onderzoek van het Federaal Planbureau gebeurt in twee afdelingen: de Algemene Directie en de Sectorale Directie. Daarnaast staan de Algemene Diensten in voor aanvullende activiteiten. Alle medewerkers van het Federaal Planbureau worden hier alfabetisch voorgesteld.

Meer

Contact

Er bestaan verscheidene manieren om contact op te nemen met het FPB. In deze rubriek vindt u, onder andere, de contactgegevens van het FPB, praktische informatie over de bereikbaarheid van het Bureau en de emailadressen voor elk van de thema’s.

Meer

Jobaanbiedingen

Het FPB is soms op zoek naar nieuw talent. Onder deze rubriek vindt u, onder andere, vacatures, gezochte profielen en voorwaarden.

Meer

Distributielijst

Laat u registreren op onze distributielijst en ontvang via mail berichten over de belangrijkste ontwikkelingen m.b.t. onze site, nieuwe publicaties en de organisatie van colloquia of seminaries.

Meer

Wettelijke basis

De oprichting, opdrachten en werking van het FPB zijn bij wet vastgelegd. De belangrijkste teksten i.v.m. de organisatie van de instelling zijn beschikbaar onder deze rubriek.

Meer

EMAS, Certificering milieubeheer

Het Federaal Planbureau wil een actieve bijdrage leveren in de zorg voor een leefbaar en gezond milieu.

Meer

Stageaanbiedingen

Het FPB biedt universiteitsstudenten de mogelijkheid een stage te volgen. De stages zijn doorgaans gericht op masterstudenten in de economische wetenschappen en bestrijken een periode van 2 à 3 maanden.

Meer
Please do not visit, its a trap for bots