Certificering milieubeheer

Het Federaal Planbureau wil een actieve bijdrage leveren in de zorg voor een leefbaar en gezond milieu. Daarmee wil het ook het belang van de voorbeeldfunctie van een overheidsinstelling in het licht stellen en hoopt het zo, naast zijn medewerkers, de andere overheidsdiensten, organisaties en bedrijven te overtuigen milieubewust te handelen.

Om aan deze ambitie concreet gestalte te geven, schrijft het Federaal Planbureau zijn werkzaamheden in binnen twee milieuzorgsystemen. Het Federaal Planbureau bezit, sinds 2002, het label ‘ecodynamische onderneming’ van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ('2 sterren tussen 2002 en 2008 en '3 sterren' sinds 2008) en sinds 2006 is het ook geregistreerd in het Eco-Management and Audit Scheme kader van de Europese Unie. 

Het Federaal Planbureau, huurder van het gebouw op de Kunstlaan 47-49 in Brussel, verbindt zich er toe om zijn positieve (negatieve) invloed op het milieu voortdurend te verbeteren (verminderen). Het zal daartoe tevens een permanente dialoog onderhouden met de eigenaar van het gebouw.

Om de continue verbeteringen waar te maken zal het Federaal Planbureau niet enkel oog hebben voor zijn milieuprestaties, maar ook rekening houden met de oorzaken van de effecten op het milieu.

Het Federaal Planbureau zal zich, gedurende de drie komende jaren, meer bepaald concentreren op zes milieuactiedomeinen:

  • beperking negatieve impact (CO2, andere vervuiling, congestie) gelinkt aan gemotoriseerde transportmiddelen, bevordering gezondheid van personen,
  • stabilisering van het papierverbruik,
  • stabilisering van het energieverbruik (laagspanning, hoogspanning en stookolie), 
  • beperking van het waterverbruik,
  • stijging marktaandeel duurzame producten,
  • stijging recyclage en vermindering productie van afval.

Het Federaal Planbureau zal ook op de hoogte blijven van de relevante Europese, federale en regionale milieuwetgeving, hierop anticiperen en deze naleven.

Please do not visit, its a trap for bots