Page Title

Data

Naast zijn onderzoeksresultaten, stelt het FPB ook heel wat databanken ter beschikking. Die databanken kunnen zowel historische data als vooruitzichten bevatten.

Indexcijfer der consumptieprijzen - Inflatievooruitzichten [05/09/2023]

De onderstaande inflatievooruitzichten van september 2023 tot december 2024 die door het Federaal Planbureau werden opgesteld zijn gebaseerd op observaties tot augustus 2023 van Statbel. Die vooruitzichten houden rekening met de termijnmarktnoteringen van 21 augustus 2023. De olieprijs zou gemiddeld 82 dollar per vat bedragen in 2023 en 81 dollar per vat in 2024. De wisselkoers van de euro zou uitkomen op gemiddeld 1,09 dollar per euro in 2023 en 1,11 dollar per euro in 2024.

Op basis van die maandvooruitzichten zou de gemiddelde jaarinflatie (nationaal indexcijfer der consumptieprijzen, NICP) in 2023 op 4,4% en in 2024 op 4,1% uitkomen, tegenover 9,59% in 2022 en 2,44% in 2021. De groeivoet van de zgn. 'gezondheidsindex' - die onder meer gebruikt wordt bij de berekening van de indexering van lonen, sociale uitkeringen en huurprijzen - zou in 2023 gemiddeld 4,7% en in 2024 4,3% bedragen, tegenover 9,25% in 2022 en 2,01% in 2021.

In november 2022 werd de spilindex voor de overheidswedden en sociale uitkeringen laatst bereikt. Rekening houdend met de maandvooruitzichten voor de gezondheidsindex wordt verwacht dat de drie volgende spilindices overschreden worden in 2023 en 2024.

  • Spilindex 125,60 zou bereikt worden door de afgevlakte gezondheidsindex in september 2023. Als gevolg daarvan zouden de sociale uitkeringen in oktober 2023 en de wedden van het overheidspersoneel in november 2023 met 2% aangepast worden aan de gestegen levensduurte.
  • De volgende spilindex (128,11) zou bereikt worden in februari 2024. Als gevolg daarvan zouden de sociale uitkeringen in maart 2024 en de wedden van het overheidspersoneel in april 2024 met 2% aangepast worden aan de gestegen levensduurte.
  • De daaropvolgende spilindex (130,67) zou bereikt worden in juni 2024. Als gevolg daarvan zouden de sociale uitkeringen in juli 2024 en de wedden van het overheidspersoneel in augustus 2024 opnieuw met 2% aangepast worden aan de gestegen levensduurte.

Elke eerste dinsdag van de maand (met uitzondering van augustus) worden de inflatievooruitzichten geactualiseerd op basis van de laatst beschikbare informatie.

Volgende update: 3 oktober 2023 om 14u.

Omzettingscoëfficiënten

Nationaal indexcijfer der consumptieprijzen

Om een index met basis 2013 om te zetten naar basis 2004, vermenigvuldig de startwaarde met 1.2240.
Om een index met basis 2004 om te zetten naar basis 2013, vermenigvuldig de startwaarde met 0.8170.

Gezondheidsindex

Om een index met basis 2013 om te zetten naar basis 2004, vermenigvuldig de startwaarde met 1.2077.
Om een index met basis 2004 om te zetten naar basis 2013, vermenigvuldig de startwaarde met 0.8280.

Nationaal indexcijfer der consumptieprijzen (2024)

2024 Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Index (basis 2013) 132.31 132.99 133.04 133.36 133.31 133.40 133.78 134.04 134.08 134.26 134.48 134.66
Groeivoet (%) (1) 3.50 4.76 4.21 5.16 4.72 4.95 4.40 3.81 3.91 3.64 3.49 2.68

(1) Groeivoet (%) t.o.v. dezelfde maand van het vorige jaar. Vooruitzichten van het Federaal Planbureau zijn in het oranje aangegeven.

Gezondheidsindex en afgevlakte gezondheidsindex (2024)

2024 Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Gezondheidsindex (basis 2013) 132.41 132.98 133.16 133.47 133.38 133.54 134.02 134.25 134.16 134.56 134.67 134.97
Groeivoet (%) (1) 3.45 4.82 4.19 5.34 4.73 5.08 4.52 4.22 4.36 4.00 3.85 2.95
Afgevlakte gezondheidsindex (2) 128.03 128.91 129.76 130.34 130.58 130.72 130.93 131.12 131.31 131.56 131.72 131.90

(1) Groeivoet (%) t.o.v. dezelfde maand van het vorige jaar. Vooruitzichten van het Federaal Planbureau zijn in het oranje aangegeven.
(2) Tot en met maart 2015 wordt de afgevlakte gezondheidsindex berekend als het viermaandelijks voortschrijdend gemiddelde van de gezondheidsindex. De afgevlakte gezondheidsindex wordt vanaf april 2015 tot de maand voorafgaand aan de overschrijding van de afgevlakte gezondheidsindex door de referentie-index geblokkeerd op het niveau van maart 2015.

Nationaal indexcijfer der consumptieprijzen (2023)

2023 Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Index (basis 2013) 127.84 126.95 127.67 126.82 127.30 127.11 128.14 129.12 129.03 129.55 129.94 131.15
Groeivoet (%) (1) 8.05 6.62 6.67 5.60 5.20 4.15 4.14 4.09 3.03 1.05 1.58 2.69

(1) Groeivoet (%) t.o.v. dezelfde maand van het vorige jaar. Vooruitzichten van het Federaal Planbureau zijn in het oranje aangegeven.

Gezondheidsindex en afgevlakte gezondheidsindex (2023)

2023 Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Gezondheidsindex (basis 2013) 128.00 126.86 127.80 126.70 127.35 127.09 128.22 128.82 128.55 129.39 129.68 131.10
Groeivoet (%) (1) 8.28 6.84 7.35 5.95 5.90 5.02 4.80 4.16 2.91 1.15 1.76 2.51
Afgevlakte gezondheidsindex (2) 125.26 125.00 125.08 124.79 124.63 124.69 124.79 125.31 125.61 126.17 126.53 127.09

(1) Groeivoet (%) t.o.v. dezelfde maand van het vorige jaar. Vooruitzichten van het Federaal Planbureau zijn in het oranje aangegeven.
(2) Tot en met maart 2015 wordt de afgevlakte gezondheidsindex berekend als het viermaandelijks voortschrijdend gemiddelde van de gezondheidsindex. De afgevlakte gezondheidsindex wordt vanaf april 2015 tot de maand voorafgaand aan de overschrijding van de afgevlakte gezondheidsindex door de referentie-index geblokkeerd op het niveau van maart 2015.

Nationaal indexcijfer der consumptieprijzen (2022)

2022 Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Index (basis 2013) 118.32 119.07 119.69 120.09 121.01 122.04 123.05 124.05 125.24 128.21 127.92 127.72
Groeivoet (%) (1) 7.59 8.04 8.31 8.31 8.97 9.65 9.62 9.94 11.27 12.27 10.63 10.35

(1) Groeivoet (%) t.o.v. dezelfde maand van het vorige jaar.

Gezondheidsindex en afgevlakte gezondheidsindex (2022)

2022 Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Gezondheidsindex (basis 2013) 118.21 118.74 119.05 119.59 120.25 121.02 122.35 123.68 124.92 127.92 127.44 127.89
Groeivoet (%) (1) 7.12 7.56 7.68 7.81 8.34 8.72 9.07 9.70 11.25 12.27 10.63 10.63
Afgevlakte gezondheidsindex (2) 113.42 114.60 115.54 116.52 117.02 117.58 118.39 119.39 120.53 122.22 123.47 124.50

(1) Groeivoet (%) t.o.v. dezelfde maand van het vorige jaar.
(2) Tot en met maart 2015 wordt de afgevlakte gezondheidsindex berekend als het viermaandelijks voortschrijdend gemiddelde van de gezondheidsindex. De afgevlakte gezondheidsindex wordt vanaf april 2015 tot de maand voorafgaand aan de overschrijding van de afgevlakte gezondheidsindex door de referentie-index geblokkeerd op het niveau van maart 2015.

Nationaal indexcijfer der consumptieprijzen (2021)

2021 Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Index (basis 2013) 109.97 110.21 110.51 110.88 111.05 111.30 112.25 112.83 112.55 114.20 115.63 115.74
Groeivoet (%) (1) 0.26 0.46 0.89 1.23 1.46 1.63 2.27 2.73 2.86 4.16 5.64 5.71

(1) Groeivoet (%) t.o.v. dezelfde maand van het vorige jaar.

Gezondheidsindex en afgevlakte gezondheidsindex (2021)

2021 Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Gezondheidsindex (basis 2013) 110.35 110.39 110.56 110.93 110.99 111.31 112.18 112.74 112.29 113.94 115.20 115.60
Groeivoet (%) (1) 0.57 0.47 0.55 0.64 0.81 1.14 1.83 2.30 2.29 3.48 4.81 5.21
Afgevlakte gezondheidsindex (2) 107.86 107.93 108.09 108.35 108.50 108.73 109.13 109.57 109.89 110.53 111.27 111.97

(1) Groeivoet (%) t.o.v. dezelfde maand van het vorige jaar.
(2) Tot en met maart 2015 wordt de afgevlakte gezondheidsindex berekend als het viermaandelijks voortschrijdend gemiddelde van de gezondheidsindex. De afgevlakte gezondheidsindex wordt vanaf april 2015 tot de maand voorafgaand aan de overschrijding van de afgevlakte gezondheidsindex door de referentie-index geblokkeerd op het niveau van maart 2015.

Please do not visit, its a trap for bots