Page Title

Data

Naast zijn onderzoeksresultaten, stelt het FPB ook heel wat databanken ter beschikking. Die databanken kunnen zowel historische data als vooruitzichten bevatten.

Indexcijfer der consumptieprijzen - Inflatievooruitzichten [08/11/2022]

De onderstaande inflatievooruitzichten van november 2022 tot december 2023 die door het Federaal Planbureau werden opgesteld zijn gebaseerd op observaties tot oktober 2022 van Statbel. Die vooruitzichten houden rekening met de termijnmarktnoteringen van 27 oktober 2022. De olieprijs zou gemiddeld 102 dollar per vat bedragen in 2022 en 88 dollar per vat in 2023. De wisselkoers van de euro zou uitkomen op gemiddeld 1,05 dollar per euro in 2022 en 1,02 dollar per euro in 2023.

Op basis van die maandvooruitzichten zou de gemiddelde jaarinflatie (nationaal indexcijfer der consumptieprijzen, NICP) in 2022 op 9,5% en in 2023 op 5,4% uitkomen, tegenover 2,44% in 2021 en 0,74% in 2020. De groeivoet van de zgn. 'gezondheidsindex' - die onder meer gebruikt wordt bij de berekening van de indexering van lonen, sociale uitkeringen en huurprijzen - zou in 2022 gemiddeld 9,1% en in 2023 5,6% bedragen, tegenover 2,01% in 2021 en 0,99% in 2020.

In oktober 2022 werd de spilindex voor de overheidswedden en sociale uitkeringen laatst bereikt. Als gevolg daarvan worden de sociale uitkeringen in november 2022 en de wedden van het overheidspersoneel in december 2022 met 2% aangepast aan de gestegen levensduurte. Rekening houdend met de maandvooruitzichten voor de gezondheidsindex wordt verwacht dat de twee volgende spilindices ook overschreden worden in 2022 en 2023.

  • Spilindex 123,14 zou bereikt worden in november 2022. Als gevolg daarvan zouden de sociale uitkeringen in december 2022 en de wedden van het overheidspersoneel in januari 2023 met 2% aangepast worden aan de gestegen levensduurte.
  • De volgende spilindex (125,60) zou bereikt worden in mei 2023. Als gevolg daarvan zouden de sociale uitkeringen in juni 2023 en de wedden van het overheidspersoneel in juli 2023 opnieuw met 2% aangepast worden aan de gestegen levensduurte.
  • Spilindex 128,11 zou niet overschreden worden in 2023.

Elke eerste dinsdag van de maand (met uitzondering van augustus) worden de inflatievooruitzichten geactualiseerd op basis van de laatst beschikbare informatie.

Volgende update: 6 december 2022 om 14u.

Omzettingscoëfficiënten

Nationaal indexcijfer der consumptieprijzen

Om een index met basis 2013 om te zetten naar basis 2004, vermenigvuldig de startwaarde met 1.2240.
Om een index met basis 2004 om te zetten naar basis 2013, vermenigvuldig de startwaarde met 0.8170.

Gezondheidsindex

Om een index met basis 2013 om te zetten naar basis 2004, vermenigvuldig de startwaarde met 1.2077.
Om een index met basis 2004 om te zetten naar basis 2013, vermenigvuldig de startwaarde met 0.8280.

Nationaal indexcijfer der consumptieprijzen (2023)

2023 Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Index (basis 2013) 127.68 128.02 128.10 129.67 129.77 129.71 130.11 130.45 130.22 130.58 130.66 130.91
Groeivoet (%) (1) 7.91 7.52 7.03 7.98 7.24 6.28 5.74 5.16 3.98 1.85 2.67 2.68

(1) Groeivoet (%) t.o.v. dezelfde maand van het vorige jaar. Vooruitzichten van het Federaal Planbureau zijn in het oranje aangegeven.

Gezondheidsindex en afgevlakte gezondheidsindex (2023)

2023 Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Gezondheidsindex (basis 2013) 127.30 127.59 127.78 129.26 129.34 129.41 129.91 130.21 129.85 130.44 130.48 130.86
Groeivoet (%) (1) 7.69 7.45 7.33 8.09 7.56 6.93 6.18 5.28 3.95 1.97 2.90 3.02
Afgevlakte gezondheidsindex (2) 124.72 124.64 124.88 125.42 125.92 126.37 126.89 127.12 127.25 127.50 127.64 127.80

(1) Groeivoet (%) t.o.v. dezelfde maand van het vorige jaar. Vooruitzichten van het Federaal Planbureau zijn in het oranje aangegeven.
(2) Tot en met maart 2015 wordt de afgevlakte gezondheidsindex berekend als het viermaandelijks voortschrijdend gemiddelde van de gezondheidsindex. De afgevlakte gezondheidsindex wordt vanaf april 2015 tot de maand voorafgaand aan de overschrijding van de afgevlakte gezondheidsindex door de referentie-index geblokkeerd op het niveau van maart 2015.

Nationaal indexcijfer der consumptieprijzen (2022)

2022 Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Index (basis 2013) 118.32 119.07 119.69 120.09 121.01 122.04 123.05 124.05 125.24 128.21 127.26 127.49
Groeivoet (%) (1) 7.59 8.04 8.31 8.31 8.97 9.65 9.62 9.94 11.27 12.27 10.06 10.15

(1) Groeivoet (%) t.o.v. dezelfde maand van het vorige jaar. Vooruitzichten van het Federaal Planbureau zijn in het oranje aangegeven.

Gezondheidsindex en afgevlakte gezondheidsindex (2022)

2022 Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Gezondheidsindex (basis 2013) 118.21 118.74 119.05 119.59 120.25 121.02 122.35 123.68 124.92 127.92 126.80 127.03
Groeivoet (%) (1) 7.12 7.56 7.68 7.81 8.34 8.72 9.07 9.70 11.25 12.27 10.07 9.89
Afgevlakte gezondheidsindex (2) 113.42 114.60 115.54 116.52 117.02 117.58 118.39 119.39 120.53 122.22 123.31 124.13

(1) Groeivoet (%) t.o.v. dezelfde maand van het vorige jaar. Vooruitzichten van het Federaal Planbureau zijn in het oranje aangegeven.
(2) Tot en met maart 2015 wordt de afgevlakte gezondheidsindex berekend als het viermaandelijks voortschrijdend gemiddelde van de gezondheidsindex. De afgevlakte gezondheidsindex wordt vanaf april 2015 tot de maand voorafgaand aan de overschrijding van de afgevlakte gezondheidsindex door de referentie-index geblokkeerd op het niveau van maart 2015.

Nationaal indexcijfer der consumptieprijzen (2021)

2021 Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Index (basis 2013) 109.97 110.21 110.51 110.88 111.05 111.30 112.25 112.83 112.55 114.20 115.63 115.74
Groeivoet (%) (1) 0.26 0.46 0.89 1.23 1.46 1.63 2.27 2.73 2.86 4.16 5.64 5.71

(1) Groeivoet (%) t.o.v. dezelfde maand van het vorige jaar.

Gezondheidsindex en afgevlakte gezondheidsindex (2021)

2021 Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Gezondheidsindex (basis 2013) 110.35 110.39 110.56 110.93 110.99 111.31 112.18 112.74 112.29 113.94 115.20 115.60
Groeivoet (%) (1) 0.57 0.47 0.55 0.64 0.81 1.14 1.83 2.30 2.29 3.48 4.81 5.21
Afgevlakte gezondheidsindex (2) 107.86 107.93 108.09 108.35 108.50 108.73 109.13 109.57 109.89 110.53 111.27 111.97

(1) Groeivoet (%) t.o.v. dezelfde maand van het vorige jaar.
(2) Tot en met maart 2015 wordt de afgevlakte gezondheidsindex berekend als het viermaandelijks voortschrijdend gemiddelde van de gezondheidsindex. De afgevlakte gezondheidsindex wordt vanaf april 2015 tot de maand voorafgaand aan de overschrijding van de afgevlakte gezondheidsindex door de referentie-index geblokkeerd op het niveau van maart 2015.

Nationaal indexcijfer der consumptieprijzen (2020)

2020 Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Index (basis 2013) 109.69 109.71 109.53 109.53 109.45 109.52 109.76 109.83 109.42 109.64 109.46 109.49
Groeivoet (%) (1) 1.41 1.10 0.62 0.57 0.48 0.60 0.73 0.82 0.90 0.74 0.51 0.41

(1) Groeivoet (%) t.o.v. dezelfde maand van het vorige jaar.

Gezondheidsindex en afgevlakte gezondheidsindex (2020)

2020 Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Gezondheidsindex (basis 2013) 109.72 109.87 109.96 110.22 110.10 110.05 110.16 110.20 109.78 110.11 109.91 109.88
Groeivoet (%) (1) 1.12 1.00 0.84 1.14 1.11 0.94 1.00 1.04 1.11 1.04 0.83 0.64
Afgevlakte gezondheidsindex (2) 107.04 107.25 107.49 107.74 107.84 107.88 107.93 107.92 107.85 107.86 107.80 107.72

(1) Groeivoet (%) t.o.v. dezelfde maand van het vorige jaar.
(2) Tot en met maart 2015 wordt de afgevlakte gezondheidsindex berekend als het viermaandelijks voortschrijdend gemiddelde van de gezondheidsindex. De afgevlakte gezondheidsindex wordt vanaf april 2015 tot de maand voorafgaand aan de overschrijding van de afgevlakte gezondheidsindex door de referentie-index geblokkeerd op het niveau van maart 2015.

Please do not visit, its a trap for bots