Page Title

Data

Naast zijn onderzoeksresultaten, stelt het FPB ook heel wat databanken ter beschikking. Die databanken kunnen zowel historische data als vooruitzichten bevatten.

Indexcijfer der consumptieprijzen - Inflatievooruitzichten [04/06/2024]

De onderstaande inflatievooruitzichten van juni 2024 tot december 2025 die door het Federaal Planbureau werden opgesteld zijn gebaseerd op observaties tot mei 2024 van Statbel. Die vooruitzichten houden rekening met de termijnmarktnoteringen van 21 mei 2024. De olieprijs zou gemiddeld 83 dollar per vat bedragen in 2024 en 79 dollar per vat in 2025. De wisselkoers van de euro zou uitkomen op gemiddeld 1,09 dollar per euro in 2024 en 1,11 dollar per euro in 2025.

Op basis van die vooruitzichten zou de gemiddelde jaarinflatie (nationaal indexcijfer der consumptieprijzen, NICP) in 2024 op 3,1% en in 2025 op 2,0% uitkomen, tegenover 4,06% in 2023 en 9,59% in 2022. De groeivoet van de zgn. 'gezondheidsindex' - die onder meer gebruikt wordt bij de berekening van de indexering van lonen, sociale uitkeringen en huurprijzen - zou in 2024 gemiddeld 3,1% en in 2025 2,0% bedragen, tegenover 4,33% in 2023 en 9,25% in 2022.

In april 2024 werd de spilindex voor de overheidswedden en sociale uitkeringen laatst overschreden. Als gevolg daarvan worden de sociale uitkeringen in mei 2024 en de wedden van het overheidspersoneel in juni 2024 met 2% aangepast worden aan de gestegen levensduurte. Rekening houdend met de maandvooruitzichten voor de gezondheidsindex wordt verwacht dat de volgende spilindex (130,67) bereikt wordt in februari 2025. Als gevolg daarvan zouden de sociale uitkeringen in maart 2025 en de wedden van het overheidspersoneel in april 2025 opnieuw met 2% aangepast worden aan de gestegen levensduurte.

Volgende update: 2 juli 2024 om 14u.

Omzettingscoëfficiënten

Nationaal indexcijfer der consumptieprijzen

Om een index met basis 2013 om te zetten naar basis 2004, vermenigvuldig de startwaarde met 1.2240.
Om een index met basis 2004 om te zetten naar basis 2013, vermenigvuldig de startwaarde met 0.8170.

Gezondheidsindex

Om een index met basis 2013 om te zetten naar basis 2004, vermenigvuldig de startwaarde met 1.2077.
Om een index met basis 2004 om te zetten naar basis 2013, vermenigvuldig de startwaarde met 0.8280.

Nationaal indexcijfer der consumptieprijzen (2025)

2025 Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Index (basis 2013) 133.95 134.07 134.16 134.29 134.35 134.37 134.69 134.96 134.65 134.85 135.16 135.18
Groeivoet (%) (1) 2.98 2.34 1.84 2.43 2.11 1.90 1.78 1.75 1.66 1.62 1.56 1.56

(1) Groeivoet (%) t.o.v. dezelfde maand van het vorige jaar. Vooruitzichten van het Federaal Planbureau zijn in het oranje aangegeven.

Gezondheidsindex en afgevlakte gezondheidsindex (2025)

2025 Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Gezondheidsindex (basis 2013) 133.89 133.98 134.17 134.28 134.31 134.40 134.82 135.03 134.50 135.03 135.12 135.32
Groeivoet (%) (1) 2.84 2.31 1.84 2.62 2.20 1.99 1.88 1.86 1.79 1.75 1.69 1.69
Afgevlakte gezondheidsindex (2) 130.47 130.78 131.10 131.40 131.50 131.60 131.76 131.95 131.99 132.15 132.22 132.29

(1) Groeivoet (%) t.o.v. dezelfde maand van het vorige jaar. Vooruitzichten van het Federaal Planbureau zijn in het oranje aangegeven.
(2) De afgevlakte gezondheidsindex wordt berekend als het viermaandelijks voortschrijdend gemiddelde van de gezondheidsindex vermenigvuldigd met 0,98.

Nationaal indexcijfer der consumptieprijzen (2024)

2024 Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Index (basis 2013) 130.08 131.01 131.73 131.10 131.58 131.86 132.33 132.64 132.45 132.70 133.08 133.10
Groeivoet (%) (1) 1.75 3.20 3.18 3.37 3.36 3.74 3.27 2.73 3.29 3.13 3.25 2.82

(1) Groeivoet (%) t.o.v. dezelfde maand van het vorige jaar. Vooruitzichten van het Federaal Planbureau zijn in het oranje aangegeven.

Gezondheidsindex en afgevlakte gezondheidsindex (2024)

2024 Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Gezondheidsindex (basis 2013) 130.19 130.95 131.75 130.85 131.42 131.78 132.33 132.57 132.14 132.71 132.87 133.07
Groeivoet (%) (1) 1.71 3.22 3.09 3.28 3.20 3.69 3.21 2.91 3.62 3.44 3.36 2.73
Afgevlakte gezondheidsindex (2) 126.56 127.21 127.99 128.32 128.62 128.82 128.96 129.38 129.56 129.79 129.92 130.04

(1) Groeivoet (%) t.o.v. dezelfde maand van het vorige jaar. Vooruitzichten van het Federaal Planbureau zijn in het oranje aangegeven.
(2) De afgevlakte gezondheidsindex wordt berekend als het viermaandelijks voortschrijdend gemiddelde van de gezondheidsindex vermenigvuldigd met 0,98.

Nationaal indexcijfer der consumptieprijzen (2023)

2023 Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Index (basis 2013) 127.84 126.95 127.67 126.82 127.30 127.11 128.14 129.12 128.23 128.67 128.89 129.45
Groeivoet (%) (1) 8.05 6.62 6.67 5.60 5.20 4.15 4.14 4.09 2.39 0.36 0.76 1.35

(1) Groeivoet (%) t.o.v. dezelfde maand van het vorige jaar.

Gezondheidsindex en afgevlakte gezondheidsindex (2023)

2023 Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Gezondheidsindex (basis 2013) 128.00 126.86 127.80 126.70 127.35 127.09 128.22 128.82 127.52 128.30 128.55 129.53
Groeivoet (%) (1) 8.28 6.84 7.35 5.95 5.90 5.02 4.80 4.16 2.08 0.30 0.87 1.28
Afgevlakte gezondheidsindex (2) 125.26 125.00 125.08 124.79 124.63 124.69 124.79 125.31 125.35 125.65 125.73 125.91

(1) Groeivoet (%) t.o.v. dezelfde maand van het vorige jaar.
(2) De afgevlakte gezondheidsindex wordt berekend als het viermaandelijks voortschrijdend gemiddelde van de gezondheidsindex vermenigvuldigd met 0,98.

Nationaal indexcijfer der consumptieprijzen (2022)

2022 Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Index (basis 2013) 118.32 119.07 119.69 120.09 121.01 122.04 123.05 124.05 125.24 128.21 127.92 127.72
Groeivoet (%) (1) 7.59 8.04 8.31 8.31 8.97 9.65 9.62 9.94 11.27 12.27 10.63 10.35

(1) Groeivoet (%) t.o.v. dezelfde maand van het vorige jaar.

Gezondheidsindex en afgevlakte gezondheidsindex (2022)

2022 Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Gezondheidsindex (basis 2013) 118.21 118.74 119.05 119.59 120.25 121.02 122.35 123.68 124.92 127.92 127.44 127.89
Groeivoet (%) (1) 7.12 7.56 7.68 7.81 8.34 8.72 9.07 9.70 11.25 12.27 10.63 10.63
Afgevlakte gezondheidsindex (2) 113.42 114.60 115.54 116.52 117.02 117.58 118.39 119.39 120.53 122.22 123.47 124.50

(1) Groeivoet (%) t.o.v. dezelfde maand van het vorige jaar.
(2) De afgevlakte gezondheidsindex wordt berekend als het viermaandelijks voortschrijdend gemiddelde van de gezondheidsindex vermenigvuldigd met 0,98.

Please do not visit, its a trap for bots