Page Title

Tools & info

Het FPB stelt enkele handige tools ter beschikking om informatie te zoeken op de website: zoekmachine, sitemap, JEL classification en keywords. Daarnaast vindt u hier ook de rubrieken m.b.t. het gebruik van cookies, ons gebruikershandvest en de mogelijkheid om een klacht in te dienen.

U wenst een klacht in te dienen ?

Het Federaal Planbureau stelt alles in het werk om kwaliteitsdiensten aan te bieden. Een klacht wordt gedefinieerd als ‘een manifeste, duidelijk omschreven uiting van ontevredenheid van een burger gericht aan het Federaal Planbureau over het functioneren van deze overheidsinstelling in al zijn geledingen’. Ze kan betrekking hebben op de dienstverlening zelf, de resultaten van de dienstverlening, de manier waarop de dienst uitgevoerd werd of op een toepassing van een bestaande regelgeving.

Indien u toch een opmerking of klacht wil formuleren, kunt u die bezorgen aan de klachtencoördinator van het Federaal Planbureau. De klachtencoördinator zal uw klacht aan de betrokken persoon of dienst overmaken. Een klacht vervangt in geen geval een procedure in een wettelijk kader.

Voor een goede behandeling van uw klacht, vragen wij u ons uw naam, e-mail en een juiste beschrijving van uw klacht mee te delen. Klachten die niet handelen over het Federaal Planbureau zullen niet onderzocht worden.

Er zal u een ontvangstbericht toegestuurd worden. Binnen een verloop van 30 kalenderdagen kunt u een gemotiveerd antwoord verwachten.

Er wordt geen gevolg gegeven aan anonieme klachten.

Hoe een klacht indienen ?

  • bij voorkeur via een standaardformulier Klachten;
  • per brief (Federaal Planbureau, Klachtencoördinator, Belliardstraat 14-18, 1040 Brussel)
  • per fax: 02/507 73 73
  • via mail: contact@plan.be

Nog steeds niet tevreden?

Wendt u tot de Federale Ombudsman, Hertogstraat 43 te 1000 Brussel.

 

Please do not visit, its a trap for bots