Page Title

De instelling

Het Federaal Planbureau (FPB) is een onafhankelijke instelling van openbaar nut. Het maakt studies en vooruitzichten over economische, sociale en milieubeleidskwesties. Ook wordt de integratie van die beleidskwesties in een context van duurzame ontwikkeling bestudeerd.

Wettelijke basis

2023

2018

2015

2014

2012

2009

Programmawet - Art. 2

Law 20091223 [23/12/2009]  

2003

2001

1994

Please do not visit, its a trap for bots