Page Title

De instelling

Het Federaal Planbureau (FPB) is een onafhankelijke instelling van openbaar nut. Het maakt studies en vooruitzichten over economische, sociale en milieubeleidskwesties. Ook wordt de integratie van die beleidskwesties in een context van duurzame ontwikkeling bestudeerd.

Expert met specialisatie in milieueconomie (M/V/X) – Contract van onbepaalde duur 10/02/2022

 Afgesloten jobaanbieding

De termijn om uw kandidatuur voor deze jobaanbieding in te dienen is verstreken. We raden u aan onze jobaanbiedingen regelmatig te raadplegen.

Milieu en klimaat zijn dezer dagen prominent aanwezig in het maatschappelijk debat en staan hoog op de politieke agenda. Ben jij ook overtuigd dat kwaliteitsvolle statistieken nodig zijn om het debat te objectiveren en beleidsbeslissingen te ondersteunen? Dan zijn we met deze jobaanbieding bij jou aan het juiste adres.

Functie

Je zal, in nauwe samenwerking met collega’s van de equipe ‘Sectorale en milieurekeningen en -analyses’ de volgende taken uitvoeren:

 • het opmaken van de milieu-economische rekeningen voor België;
 • het uitvoeren van analyses op basis van bovenvermelde rekeningen;
 • het rapporteren van cijfers, methodologie en onderzoeksresultaten naar verschillende doelgroepen.

Profiel

 • Je hebt een universitair diploma in de economische wetenschappen (licentie, master, doctoraat), of in een andere discipline mits aanvullende opleiding in kwantitatieve onderzoeksmethoden.
 • Je schuwt geen cijfers, je denkt en werkt gestructureerd en oplossingsgericht en hebt een goed synthesevermogen.
 • Je hebt uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden.
 • Je kan zowel zelfstandig als in teamverband werken.
 • Je hebt een grondige kennis van één van beide landstalen en je hebt voldoende kennis van de andere landstaal om in een tweetalige omgeving te kunnen werken.
 • Je beheerst de Engelse taal voldoende om te kunnen communiceren met je collega’s op Europees en internationaal niveau.

De volgende criteria worden als troeven beschouwd:

 • ervaring met leefmilieustatistieken;
 • ervaring in het beheer van databanken.

Werkgever

Bij het  Federaal Planbureau (FPB) maken we studies en vooruitzichten over economische, sociale en milieubeleidskwesties. We bestuderen ook de integratie van die beleidskwesties in een context van duurzame ontwikkeling. Door te solliciteren bij het Federaal Planbureau kies je voor een onafhankelijke openbare onderzoeksinstelling die als belangrijkste opdracht publieke beleidsondersteuning heeft.

Bovendien hechten we veel belang aan het milieubeheer en de diversiteit van onze personeelsleden. Op het Federaal Planbureau werken een honderdtal werknemers.

Binnen het Federaal Planbureau behoort de equipe ‘Sectorale en milieurekeningen en -analyses’ tot de Sectorale Directie en staat ze in voor het opstellen van de input-outputtabellen en de milieu-economische rekeningen voor België en voor het uitvoeren van beleidsrelevante analyses op basis van die rekeningen.

Wedde en voordelen

De bezoldiging is verbonden aan de graad van expert in weddenschaal A23 van het federaal openbaar ambt. De geïndexeerde brutomaandwedde bedraagt momenteel minimaal 4812,28 euro, 5029,65 euro na drie jaar en 5174,56 euro na vijf jaar. Je loon bij  je aanwerving houdt rekening met je verworven nuttige ervaring.

Naast het loon krijg je tal van voordelen:

 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer,
 • flexibele uurregeling en telewerk voor een goed evenwicht tussen werk en privéleven,
 • maaltijdcheques, voordelige hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding, aanvullend pensioen en een voordelig gsm-abonnement,
 • opleidingsmogelijkheden,
 • gloednieuwe infrastructuur en ergonomisch meubilair.

Door zijn centrale ligging in Brussel is het Federaal Planbureau gemakkelijk bereikbaar met alle vervoermiddelen. Ons gebouw is daarnaast toegankelijk voor personen met een beperkte mobiliteit.

Selectieprocedure

Er wordt een voorselectie gemaakt op basis van de kandidaturen. De definitieve selectie gebeurt aan de hand van interviews door een jury samengesteld uit experten van het Federaal Planbureau.

Kandidaatstelling

Beantwoord je aan het gezochte profiel? Aarzel niet om te solliciteren. We moedigen vrouwen en jongeren  actief aan om zich kandidaat te stellen.

Bezorg je motivatiebrief, vergezeld van een uitgebreid CV en een afschrift van je diploma(‘s) ten laatste op 06/03/2022, per post of e-mail, gericht aan mevrouw Saskia Weemaes, Commissaris bij het Plan ad interim, Belliardstraat 14-18, 1040 Brussel of sw@plan.be (referentienummer SDDS/2022/02).

Vermeld in je kandidatuur de relevante behaalde academische graden voor de diploma’s, evenals de onderwerpen van de thesis en/of eindverhandeling in het kader van die studies.

Bijkomende inlichtingen in verband met de inhoud van deze functie kan je krijgen bij Bart Hertveldt (02/507.74.32- bh@plan.be). Andere inlichtingen kan je krijgen bij Françoise Herbiet (02/507.73.26 – fh@plan.be).

 Afgesloten jobaanbieding

De termijn om uw kandidatuur voor deze jobaanbieding in te dienen is verstreken. We raden u aan onze jobaanbiedingen regelmatig te raadplegen.

Please do not visit, its a trap for bots