Page Title

De instelling

Het Federaal Planbureau (FPB) is een onafhankelijke instelling van openbaar nut. Het maakt studies en vooruitzichten over economische, sociale en milieubeleidskwesties. Ook wordt de integratie van die beleidskwesties in een context van duurzame ontwikkeling bestudeerd.

Dominique van der Wal

Dominique van der Wal heeft een diploma informatica (CSCC) en is licentiaat in de Communicatiewe-tenschappen (ULg). Na 10 jaar gewerkt te hebben bij het informaticafiliaal van Ethias (NRB), waar hij met name de eerste website van Ethias ontwikkelde, is hij in 1996 in dienst getreden bij het FPB.

Hij is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van de website en de intranetsite van het FPB. In dat op-zicht houdt hij zich bezig met de analyse en ontwikkeling van de websites, maar ook met het coderen en verspreiden van informatie die op de FPB-site wordt geplaatst.

Bovendien houdt hij toezicht op de website van het Belgisch Instituut voor Openbare Financiën (www.biof.be) en de website van het Nationaal Hervormingsprogramma van België (www.be2020.eu).

 

Contactgegevens

  •  
  •   02/507.74.46

Equipes

  • Informaticacel
Please do not visit, its a trap for bots