Page Title

Data

Naast zijn onderzoeksresultaten, stelt het FPB ook heel wat databanken ter beschikking. Die databanken kunnen zowel historische data als vooruitzichten bevatten.

Economische begroting 2023 / september 2022 - Statistische bijlage [MOD]

Tabel B.5. Situatie op de arbeidsmarkt

download  Not available in this language:mod/nl/emp.htm
Please do not visit, its a trap for bots