Page Title

Data

Naast zijn onderzoeksresultaten, stelt het FPB ook heel wat databanken ter beschikking. Die databanken kunnen zowel historische data als vooruitzichten bevatten.

Input-outputtabellen: Multiplicatoren 2015 [MULT2015_SEC2010]

SUT-producten

download 
Werkgelegenheidsmultiplicatoren in 2015, geraamd op basis van de input-outputtabellen 2015 gepubliceerd in december 2019
Enkelvoudige multiplicatoren: in duizenden gewerkte uren per miljoen euro finale vraag naar binnenlandse productie
Multiplicatoren van Type I: in gecumuleerd aantal gewerkte uren per initieel gewerkt uur
SUT-producten (productcodes gebaseerd op CPA 2.1)SUT-producten (productcodes gebaseerd op CPA 2.1)Enkelvoudige werkgelegenheids-multiplicatorWerkgelegenheids-multiplicator van Type I
01AProducten van de landbouw en de jacht; diensten in verband met deze activiteiten21.681.44
02AProducten van de bosbouw en diensten in verband met de bosbouw18.691.48
03AVis en andere visserijproducten; producten van de aquacultuur; ondersteunende diensten in verband met de visserij10.811.57
07AMetaalertsen5.742.83
08AAndere delfstoffen11.171.93
10AVerduurzaamd vlees en vleesproducten15.665.03
10BVis, schaaldieren en weekdieren, verwerkt en verduurzaamd5.311.66
10CGroenten en fruit, verwerkt en verduurzaamd10.003.08
10DDierlijke en plantaardige oliën en vetten 3.713.71
10EZuivelproducten12.284.72
10FMaalderijproducten, zetmeel en zetmeelproducten5.903.62
10GBakkerijproducten en deegwaren16.451.54
10HSuiker, cacao, chocolade en suikerwerk7.502.18
10IAndere voedingsmiddelen9.072.69
10JBereide diervoeders6.354.49
11ADranken, excl. gebotteld water en frisdranken6.721.91
11BGebotteld water en frisdranken8.311.93
12ATabaksproducten6.931.44
13ATextielgarens, textielweefsels en textielveredelingsdiensten11.341.80
13BAndere textielproducten11.021.62
14AKleding13.471.46
15ALeder en producten van leder10.101.24
16AHout, houtwaren en kurkwaren, met uitzondering van meubelen; vlechtwerk en mandenmakerswerk13.261.76
17APapier en papierwaren6.951.94
18ADiensten in verband met drukken en het opnemen14.031.46
19ACokes en geraffineerde aardolieproducten1.0114.86
20AChemische basisproducten, kunstmeststoffen en stikstofverbindingen, kunststoffen en synthetische rubber in primaire vormen, excl. andere anorganische chemische basisproducten3.342.68
20BAndere anorganische chemische basisproducten3.185.43
20CPesticiden en andere chemische producten ten behoeve van de landbouw8.871.38
20DVerf, vernis en dergelijke, drukinkt7.501.61
20EZeep en wasmiddelen, poets- en reinigingsmiddelen; parfums en toiletartikelen9.381.93
20FAndere chemische producten3.501.92
20GSynthetische of kunstmatige vezels4.322.27
21AFarmaceutische basisproducten en farmaceutische bereidingen6.182.77
22AWerken van rubber8.611.58
22BWerken van kunststof8.171.57
23AGlas en glaswerk11.521.62
23BVuurvaste producten; producten voor de bouw, van klei; andere keramische producten12.321.64
23CCement, kalk en gips7.133.06
23DWerken van beton, cement en gips; gehouwen, bewerkte en afgewerkte natuursteen; andere niet-metaalhoudende minerale producten11.541.77
24AIJzer en staal en ferrolegeringen, in primaire vormen; buizen, pijpen, holle profielen en fittings daarvoor, van staal5.562.68
24BAndere producten van de eerste verwerking van staal; edelmetalen en andere non-ferrometalen, in primaire vormen; gieten van metalen5.662.74
25AMetalen constructiewerken; tanks, reservoirs en verpakkingsmiddelen, van metaal; stoomketels, andere dan heetwaterketels voor centrale verwarming; wapens en munitie; smeden, persen, stampen en profielwalsen van metaal; poedermetallurgie12.831.93
25BOppervlaktebehandeling van metalen; verspanend bewerken van metalen18.741.28
25CMessenmakerswerk, gereedschap en ijzerwaren; andere werken van metaal13.281.55
26AElektronische onderdelen en printplaten; computers en randapparatuur6.071.55
26BCommunicatieapparatuur; consumentenelektronica9.131.42
26CMeet-, controle- en navigatie-instrumenten en -apparatuur; uurwerken; bestralingsapparatuur en elektromedische en elektrotherapeutische apparatuur; optische instrumenten en foto- en filmapparatuur; magnetische en optische dragers8.671.83
27AElektromotoren, elektrische generatoren, elektrische transformatoren en schakel- en verdeelinrichtingen voor elektrische stroom; batterijen en accumulatoren; kabels en schakelaars, stekkers, stopcontacten en dergelijke; elektrische verlichtingsbenodigdheden11.111.37
27BHuishoudapparaten en andere elektrische apparatuur8.881.62
28AMachines en apparaten voor algemeen gebruik6.861.70
28BMachines en werktuigen voor de landbouw en de bosbouw; machines voor het vormen van metaal en gereedschapswerktuigen; andere machines, apparaten en werktuigen voor specifiek gebruik8.991.66
29ACarrosserieën voor auto’s; aanhangwagens en opleggers; delen en toebehoren van auto’s4.261.86
29BAuto’s6.751.76
30ASchepen14.712.87
30BRollend materieel voor spoorwegen11.102.51
30CLucht- en ruimtevaartuigen7.451.67
30DMilitaire gevechtsvoertuigen en andere transportmiddelen9.692.25
31AMeubelen14.301.54
32Andere industrieproducten11.131.39
33AReparatie en installatie van machines, apparaten en werktuigen14.731.61
35Elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht6.302.65
36ANatuurlijk water; behandeling en distributie van water12.471.88
37AAfvalwaterafvoer7.513.14
38AAfval; inzameling van afval; verwerking en verwijdering van afval11.711.85
38BTerugwinning; secundaire grondstoffen5.812.42
39ASanering en ander afvalbeheer11.982.52
41ABurgerlijke en utiliteitsbouw; gebouwen15.133.27
42AWeg- en waterbouw; weg- en waterbouwkundige werken13.042.12
43ASlopen en bouwrijp maken van terreinen17.402.33
43BElektrische installatie, loodgieterswerk en andere bouwinstallatie15.382.04
43CAfwerking van gebouwen15.801.88
43DAndere gespecialiseerde bouwwerkzaamheden16.191.85
45AGroot- en detailhandel in en diensten in verband met reparatie van auto’s en motorfietsen13.871.35
46AGroothandel en handelsbemiddeling, met uitzondering van de handel in motorvoertuigen en motorfietsen en in vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen en aanverwante producten12.801.50
46BGroothandel in vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen en aanverwante producten5.751.79
47ADetailhandel, met uitzondering van de handel in auto's en motorfietsen en in motorbrandstoffen23.551.22
47BDetailhandel in motorbrandstoffen in gespecialiseerde winkels12.681.53
49AVervoer per spoor17.941.67
49BOverig personenvervoer te land18.601.32
49CGoederenvervoer over de weg en verhuizingen; vervoer via pijpleidingen11.211.65
50AZee- en kustvaart4.113.51
50BBinnenvaart22.381.10
51ALuchtvaart5.702.47
52AOpslag en vervoerondersteunende diensten11.292.11
53APost- en koeriersdiensten15.691.18
55AVerschaffen van accommodatie17.711.46
56AEet- en drinkgelegenheden21.551.44
58AUitgeverijdiensten11.962.32
59AProductie van films en van video- en televisieprogramma’s, geluidsopnamen en muziekuitgeverijen9.982.57
60AUitzending van radio- en televisieprogramma’s11.921.67
61ATelecommunicatie6.441.82
62AComputerprogrammering, advisering en aanverwante diensten11.871.80
63ADiensten op het gebied van informatie12.611.52
64AFinanciële diensten, met uitzondering van verzekeringen en pensioenfondsen7.352.09
65AVerzekeringen en pensioenfondsen, met uitzondering van verplichte sociale verzekeringen7.912.33
66AOndersteunende financiële diensten en verzekeringen9.582.04
68AExploitatie van en handel in onroerend goed (excl. toegerekende woninghuur)5.232.79
69ARechtskundige en boekhoudkundige diensten19.291.75
70ADiensten van hoofdkantoren; advies op het gebied van bedrijfsbeheer16.251.27
71AArchitecten en ingenieurs; technische testen en toetsen19.102.07
72ASpeur- en ontwikkelingswerk op wetenschappelijk gebied14.061.33
73AReclame en marktonderzoek11.712.52
74AAndere vrije beroepen en andere wetenschappelijke en technische diensten28.671.59
75AVeterinaire diensten21.981.56
77AVerhuur en lease van auto’s6.214.96
77BVerhuur en lease van consumentenartikelen19.961.85
77CVerhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen; gebruikslicenties voor intellectuele eigendom en dergelijke producten, met uitzondering van auteursrechtelijk beschermde werken6.082.67
78AArbeidsbemiddeling en personeelsvoorziening39.231.08
79AReisbureaus, reisorganisatoren, reserveringsbureaus en aanverwante diensten7.881.86
80ABeveiligings- en opsporingsdiensten26.261.20
81AGecombineerde ondersteunende diensten ten behoeve van voorzieningen; landschapsverzorging 25.521.50
81BReiniging44.021.22
82AAdministratieve en ondersteunende diensten ten behoeve van kantoren en andere zakelijke dienstverlening21.651.62
84Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen21.281.13
85AOnderwijs17.391.10
86Menselijke gezondheidszorg17.531.45
87ATehuizen25.641.12
88AMaatschappelijke diensten waarbij geen onderdak wordt verschaft45.211.06
90ACreatieve diensten, kunst en amusement23.711.55
91ABibliotheken, archieven, musea en andere culturele diensten18.941.32
92ALoterijen en kansspelen9.382.83
93ASport, ontspanning en recreatie19.861.69
94AVerenigingen18.081.78
95AReparatie van computers en consumentenartikelen35.571.11
96AAndere persoonlijke diensten33.631.20
Totale economie13.571.49
Please do not visit, its a trap for bots