Page Title

Data

Naast zijn onderzoeksresultaten, stelt het FPB ook heel wat databanken ter beschikking. Die databanken kunnen zowel historische data als vooruitzichten bevatten.

Innovationdata.be [INNO_DATA]

 Updates

17/06/2019

De website www.innovationdata.be presenteert een reeks indicatoren die de vooruitgang op het vlak van innovatie beschrijven voor België en zijn gewesten. Er zijn tevens gegevens beschikbaar voor Nederland, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, het Verenigd Koninkrijk, het gemiddelde in de EU en de eurozone. Deze website werd ontwikkeld door het Federaal Planbureau op vraag van het Federaal Wetenschapsbeleid, in navolging van de keuze van de federale regering om een transversaal technologieplatform op te richten.

De website bestaat uit vier delen:

 • Beoordeling door internationale, nationale en regionale organisaties

  De relatieve sterke en zwakke punten van de Belgische nationale/regionale innovatiesystemen die geïdentificeerd werden in de internationale, nationale en regionale verslagen worden samengevat in dit deel.

 • Europa2020-indicatoren

  Dit deel presenteert de te bereiken kerndoelstellingen inzake innovatie in het kader van de EU2020-strategie.

 • Indicatoren van het innovatiesysteem

  De gegevensbank onderscheidt zes dimensies van innovatie die gemeten worden aan de hand van meer dan 150 indicatoren:

  • Socio-economische context;
  • Bedrijfswereld, financiën, ondernemerschap;
  • Human resources: onderwijs en O&O-werkgelegenheid;
  • Uitgaven voor O&O en innovatie;
  • Overheidssteun aan O&O en innovatie;
  • Outputs van het innovatiesysteem.

  Alle gegevens kunnen gedownload worden.

 • Algemene prestatie van het systeem

  De algemene prestatie van de Belgische nationale/regionale innovatiesystemen wordt weergegeven in een radardiagram. Deze figuur geeft een overzicht van de sterke en zwakke punten van België en zijn gewesten in vergelijking met het EU-gemiddelde en de buurlanden.

  Beschikbare gegevens

www.innovationdata.be

  Verwante documenten

  Thema's


Please do not visit, its a trap for bots