Page Title

Data

Naast zijn onderzoeksresultaten, stelt het FPB ook heel wat databanken ter beschikking. Die databanken kunnen zowel historische data als vooruitzichten bevatten.

NAM-Multiplicatoren 2010 [MULT_NAM_2010]

 Updates

17/05/2016

De hier voorgestelde multiplicatoren omvatten de multiplicatoren van de productie, de factorinkomens, het inkomen van de huishoudens en de werkgelegenheid. Ze zijn afgeleid van een model gebaseerd op een National Accounting Matrix (NAM) voor het jaar 2010, die overeenstemt met de input-outputtabellen 2010 die in december 2013 gepubliceerd werden (in ESR95).

Deze multiplicatoren meten de effecten van een exogene finale vraagschok. Ze omvatten de geïnduceerde effecten via de inkomens van de huishoudens en de consumptie, bovenop de effecten die zich stroomopwaarts voordoen via de keten van toeleveranciers. Ze worden voorgesteld op het niveau van 64 producten van de CPA 2008.

De databank gaat vergezeld van een handleiding die de NAM en het model voorstelt en die de berekening en het gebruik van de NAM-multiplicatoren aan de hand van een voorbeeld uitlegt.

  Verwante documenten


Please do not visit, its a trap for bots