Page Title

Nieuws

Deze rubriek toont alle actualiteit m.b.t. het FPB, gaande van de meest recente studies, persberichten, en artikels tot aankondigingen van toekomstige publicaties, workshops, colloquia…

External event : Voorstelling van de nieuwe transportvooruitzichten voor België tegen 2030 

De FOD Mobiliteit en Vervoer en het Federaal Planbureau (FPB) hebben het genoegen u uit te nodigen op de voorstelling van de nieuwe langetermijnvooruitzichten voor transport in België. Het colloquium vindt plaats op 18 september in de voormiddag op de FOD Mobiliteit en Vervoer.

Het Federaal Planbureau publiceert om de drie jaar nieuwe langetermijnvooruitzichten voor transport in België. De publicatie van dit jaar is de tweede in haar reeks. De evolutie van het transport die hierin wordt beschreven:

  • stemt overeen met vooruitzichten bij ongewijzigd beleid van de transportactiviteit in België. Ze hebben betrekking op het vervoer van zowel personen als goederen;
  • houdt rekening met het effect van de evolutie van de macro-economische en sociaaldemografische context op de transportactiviteit;
  • omvat een impactanalyse van de emissies van luchtverontreinigende stoffen, alsook van de externe kosten gerelateerd aan milieu en verkeerscongestie.

Het colloquium wordt gevolgd door een lunch. In de namiddag vindt de finale workshop van het clusterproject PROLIBIC plaats, waarop u wordt uitgenodigd door het consortium VITO-FPB-VUB en het Federaal Wetenschapsbeleid (zie: Workshop : « Voorstelling en conclusies van het PROLIBIC project »). Dit project werd gefinancierd in het kader van het programma “Wetenschap voor een duurzame ontwikkeling” (zie http://www.belspo.be/ssd/).

De inschrijving voor het colloquium, de lunch en de workshop is gratis, maar verplicht (beperkt aantal plaatsen).
 

Programma

9:30 Onthaal
10:10 Verwelkoming
De heer Marc Roman, Voorzitter a.i. van het Directiecomité van de FOD Mobiliteit en Vervoer en de heer
Henri Bogaert, Commissaris van het Plan.
10:20 Langetermijnvooruitzichten voor transport in België (Deel 1)
Mevr. Marie Vandresse (Federaal Planbureau)
11:00 Interventie
De heer Melchior Wathelet, Staatssecretaris voor Mobiliteit
11:15 Langetermijnvooruitzichten voor transport in België (Deel 2)
Mevr. Marie Vandresse (Federaal Planbureau)
11:45 De uitdagingen voor België
De heer Lode Verkinderen (Secretaris-generaal, Transport en Logisitek Vlaanderen)
De heer Samuël Saelens (Adviseur – Union wallonne des entreprises)
Mevr. Hilde Bollen (Directeur - Promotie Binnevaart Vlaanderen)
12:30 Vraag- en antwoordsessie
13:00 Lunch

  Thema's

  JEL

None

  Keywords

None

Please do not visit, its a trap for bots