Page Title

Nieuws

Deze rubriek toont alle actualiteit m.b.t. het FPB, gaande van de meest recente studies, persberichten, en artikels tot aankondigingen van toekomstige publicaties, workshops, colloquia…

Workshop : Voorstelling en conclusies van het PROLIBIC project 

Het consortium VITO-FPB-VUB en het Federaal Wetenschapsbeleid hebben het genoegen u uit te nodigen op de voorstelling en conclusies van het PROLIBIC project. De workshop vindt plaats op 18 september in de namiddag op de FOD Mobiliteit en Vervoer.

Dit project werd gefinancierd in het kader van het programma “Wetenschap voor een duurzame ontwikkeling”. Hij is een “cluster” van 4 projecten die uitgevoerd zijn binnen het programma:

  • Professionele verplaatsingen en bedrijfswagens
  • Lange termijn effecten van beleidsmaatregelen op de mobiliteit in België
  • Duurzaam eindgebruik en biobrandstoffen
  • Onderzoek naar milieuvriendelijke voertuigen

De workshop wordt voorafgegaan door een lunch. In de voormiddag vindt het colloquium betreffende de voorstelling van de nieuwe langetermijnvooruitzichten voor transport in België waarop u wordt uitgenodigd door de FOD Mobiliteit en Vervoer en het Federaal Planbureau (zie: Voorstelling van de nieuwe transportvooruitzichten voor België tegen 2030).

De inschrijving voor het colloquium, de lunch en de workshop is gratis, maar verplicht (beperkt aantal plaatsen).

Programma

13:00 Lunch
14:00 Welkomstwoord
Georges Jamart, Programmabeheerder, Federaal
Wetenschapsbeleid
14:05 Het PROLIBIC project

Beschrijving van de scenario’s
Ina De Vlieger (VITO)

Referentiescenario - uitdagingen naar emissies en externe kosten
Ina De Vlieger (VITO), Bruno Hoornaert (FPB)

Beleidsscenario transport - effect op transport activiteit, milieu en “Real Life” Ecoscore
Marie Vandresse (FPB), Inge Mayeres & Hans Michiels (VITO)

Bedrijfswagens - beleid en trends
Dr. Astrid De Witte (VUB)

Discussie

15:30 Pauze
15:50 Brandstofbelastingen - accijnzen benzine/diesel
Jacques Baveye (Studiedienst FOD Financiën)
16:05 De politieke haalbaarheid van het invoeren van kilometerheffing
Prof. Dr. Stef Proost (K.U.Leuven-CES)
16:20 Europees kader betreffende belastingheffing op transport
Laurent Demilie (FOD Mobiliteit en Vervoer)
16:35 Discussie
16:50 Slotwoord
Dr. Philippe Mettens, Voorzitter van het Directiecomité van het Federaal Wetenschapsbeleid.

  Thema's

  JEL

None

  Keywords

None

Please do not visit, its a trap for bots