Page Title

Tools & info

Het FPB stelt enkele handige tools ter beschikking om informatie te zoeken op de website: zoekmachine, sitemap, JEL classification en keywords. Daarnaast vindt u hier ook de rubrieken m.b.t. het gebruik van cookies, ons gebruikershandvest en de mogelijkheid om een klacht in te dienen.

JEL-classificatie

 JEL GuideIndustriële organisatieMarktstructuur, bedrijfsstrategie en marktprestatieIndustrial Organization and Macroeconomics; Macroeconomic Industrial Structure [L16]

 

 • A decomposition of industry-level productivity growth in Belgium using firm-level data [21/07/2011]

  Deze Working Paper ontleedt de groei van de totale factorproductiviteit op bedrijfstakniveau, i.e. het gedeelte van de outputgroei dat niet toegeschreven kan worden aan de groei van de productiefactoren, op basis van Belgische bedrijfstakgegevens voor de periode 2000-2008. Die ontleding maakt het mogelijk te achterhalen in welke mate de productiviteitsgroei in een bepaalde bedrijfstak afkomstig is van veranderingen in productiviteit op bedrijfsniveau, van de herverdeling van marktaandeel tussen bestaande bedrijven of van de bedrijfstoetredingen en -uittredingen.

  Working Paper 11-11
   
 • L’industrie a-t-elle un avenir en Belgique ? [20/04/2004]

  Working Paper 10-04
   
Geen gegevens
Please do not visit, its a trap for bots