Page Title

De instelling

Het Federaal Planbureau (FPB) is een onafhankelijke instelling van openbaar nut. Het maakt studies en vooruitzichten over economische, sociale en milieubeleidskwesties. Ook wordt de integratie van die beleidskwesties in een context van duurzame ontwikkeling bestudeerd.

ICT-Ontwikkelaar (M/V/X) - Contract van onbepaalde duur 09/06/2020

 Afgesloten jobaanbieding

De termijn om uw kandidatuur voor deze jobaanbieding in te dienen is verstreken. We raden u aan onze jobaanbiedingen regelmatig te raadplegen.

Het Federaal Planbureau zoekt een wetenschappelijk ontwikkelaar voor een contract van onbepaalde duur. Hij/zij zal hoofdzakelijk instaan voor het ontwikkelen van modelleringssoftware en zal de informaticaploeg bijstaan in haar dagelijkse taken.  

FUNCTIE

Als ontwikkelaar bent u meer bepaald verantwoordelijk voor de volgende taken:

 • economische modelleringssoftware ontwikkelen en uw expertise delen met de modelleerders
 • ontwikkelen van hulpmiddelen om de verschillende software voor de modellering en het beheer van gegevensbanken aan elkaar te koppelen;
 • meedraaien in het dagelijkse werk van de informaticaploeg, zoals: 
  • ontwikkelen en beheren van infrastructuur gebaseerd op een Microsoft-omgeving
  • het beheer en het onderhoud van de operationele oplossingen verzekeren en de documentatie en procedures vaststellen
  • de technische evoluties opvolgen en ze implementeren in een omgeving waarin informatiebeveiliging voorop staat.

PROFIEL

 • U hebt een universitair diploma of een diploma hoger onderwijs van het lange type in het domein van informatica, wetenschap of economie. 
 • U hebt een grondige kennis van minstens één programmeertaal, bijvoorbeeld C/C++, Python of R.
 • Kennis van statistische software strekt tot aanbeveling.
 • Ervaring in het ontwikkelen van econometrische modellen en gebruikersinterfaces is ook een troef.
 • Ervaring in het configureren en beheren van een informatica-infrastructuur (Microsoft-omgeving, antivirus “endpoint protection”, firewall, Office 365, enz.) is uiteraard welkom.
 • U bent helemaal thuis in technologie en informatica en u volgt de evolutie ervan op de voet.
 • U hebt voldoende kennis van het Nederlands, het Frans en het Engels en u kunt in een tweetalige omgeving werken.
 • U kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken.

WERKGEVER

Het Federaal Planbureau (FPB) is een onafhankelijke instelling van openbaar nut. Het FPB maakt studies en vooruitzichten over economische, sociale en milieubeleidskwesties en bestudeert de integratie ervan in een context van duurzame ontwikkeling. Het FPB bevindt zich in hartje Brussel en er werken een honderdtal werknemers.

Binnen het FPB zorgt de informaticaploeg voor de nodige omkadering zodat de instelling haar opdrachten tot een goede einde kan brengen. Ze bouwt en beheert de volledige netwerk- en informaticastructuur en ontwikkelt applicaties en de internet- en intranetsites. De acht leden van de ploeg zijn polyvalent en klantgericht.

Door te solliciteren bij het Federaal Planbureau kiest u voor een federale openbare instelling die als belangrijkste opdracht publieke beleidsondersteuning heeft en dus een maatschappelijke rol speelt. Naast die rol hecht het Federaal Planbureau ook veel belang aan het milieubeheer en de diversiteit van zijn personeelsleden. Daarnaast biedt het Federaal Planbureau een zeer aantrekkelijke werkomgeving en arbeidsvoorwaarden. Door zijn centrale ligging is het Federaal Planbureau gemakkelijk bereikbaar met alle vervoermiddelen.

WEDDE EN VOORDELEN

De bezoldiging, verbonden aan de graad van expert, is vastgesteld in weddenschaal A23 van het federaal openbaar ambt. De geïndexeerde brutomaandwedde bedraagt momenteel minimaal 4 622,60 euro, 4 834,18 euro na drie jaar en 4 973,45 euro na vijf jaar.

De geldelijke anciënniteit bij aanwerving hangt af van de verworven ervaring.

Naast het loon krijgt u tal van voordelen: gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer, maaltijdcheques, mogelijkheid voor een fietsvergoeding, flexibele uurregeling, telewerk, opleidingsmogelijkheden, voordelige hospitalisatieverzekering en een voordelig gsm-abonnement.

Het gebouw van het Federaal Planbureau is daarnaast toegankelijk voor personen met een beperkte mobiliteit.

SELECTIEPROCEDURE

De selectie vindt plaats op basis van interviews.

KANDIDAATSTELLING

De kandidaten moeten Belg zijn of burger zijn van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse Bondsstaat. Ze genieten de burgerlijke en politieke rechten en hebben een gedrag in overeenstemming met de eisen van de betrekking.

De kandidaten worden uitgenodigd om ten laatste op 31/07/2020, per post of e-mail, hun kandidatuur in te dienen, vergezeld van een uitgebreid curriculum vitae en een afschrift van de diploma(‘s), gericht aan de heer Philippe Donnay, Commissaris bij het Plan, Belliardstraat 14-18, 1040 Brussel of phd@plan.be (referentienummer ADSG/2020/02).
 

Bijkomende inlichtingen in verband met deze functie kunnen worden verkregen bij Geert Bryon (02/507.74.47 – gb@plan.be) of Jean-Marc Paul (02/507.74.48 – –jmp@plan.be). Andere inlichtingen kunnen worden bekomen bij Françoise Herbiet (02/507.73.26 – fh@plan.be).

 Afgesloten jobaanbieding

De termijn om uw kandidatuur voor deze jobaanbieding in te dienen is verstreken. We raden u aan onze jobaanbiedingen regelmatig te raadplegen.

Please do not visit, its a trap for bots